Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Vattenporfyrlek i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Vattenporfyrlek

 

Information om Vattenporfyrlek

Årtal: 1996
Konstnär: Elisabeth Ekstrand
Gjutare: Okänd
Material: Blybergsporfyr och marmor
Lat: 59.325993  Long: 18.073272

 

Om konstverket

Konstverket Vattenporfyrlek eller Porfyrfontän, det senare namnet använder konstnären själv, består av två delar. Båda delarna står på gården framför Myntkabinettet, den ena nära porten till Slottsbacken och den andra nära ingången till museet. De båda vita snäckorna skall associera till de snäckor som en gång i den tidiga historien utgjorde betalningsmedel.

Skulpturdelen (vänstra bilden ovan) som står nära porten till Slottsbacken är den större av de två avseende bredd och längd. Den övre delen består av vad som liknar ett lutande stenblock med en slät yta där det finns en struktur i porfyr och ett vitt ymnighetshorn i form av en snäcka gjord i vit marmor.

Skulpturdelen (högra bilden ovan) som står när ingången till museet är mindre men högre och har ett stort vitt ymnighetshorn i from av en snäcka i vit marmor på toppen.

Porfyr är ett mycket hårt material som det är ytterst svårt att bearbeta, det kallades en gång i tiden för "fattigmansdiamant" enligt konstnären själv. Just porfyren i konstverket är s.k. blybergsporfyr och kommer från ett stenbrott Älvdalen. Konstnären har själv huggit konstverket i stenhuggeriet i Mångsbodarna, Dalarna. Både stenbrottet och huggeriet ägdes en gång i tiden av kung Karl XIV Johan. Den lilla och stora snäckan är gjord av "Carrara normale marmor" från stenbrotten runt staden Carrara i norra delen av Toscana, Italien.

Själva konstverket består inte av en sockel och ovanpå det konstverket. Nej, allt som står ovan mark är själva konstverket och utgör en helhet. Det är den vita delen som är gjord i Carrara marmor och de "röd" delarna som är gjorda i porfyr. De vita delarna är från början ymnighetshorn som av kompositionella skäl är utformade som snäckor.

Konstverket beställdes av Statens konstråd för Myntkabinettet.

Lite kuriosa avslutningsvis. Carrara är ett keltiskt ord och betyder stenbrott. Vattenstrålen på den delen av konstverket som står närmast ingången till museet är avsiktligt utformad ganska liten av konstnären, detta för att inte störa personalen i receptionen.

 

Om Elisabeth Ekstrand

Elisabeth Ekstrand studerade vid Konstfack i Stockholm 1958-1964. Hon började arbeta i sten år 1973, först i Italien i ca 22 år men senare även Kina i 12 år mm. Idag är hon bosatt i Italien men arbetar med konstverk i sten över hela världen, under de senare åren i granit från Afrika och U.S.A.

Ekstrand har även arbetat mycket med marmor från Carrara i Italien och hennes konst kännetecknas av enkla organiska former och fragment med referenser till musik och klassisk skulptur. Hon har även gjort medaljer och mynt.

Offentlig utsmyckning: Kungliga myntkabinettet, Landstinget i Karlskrona, marmorreliefer i tre trappuppgångar för Boverket 1994-1995, Vattenporfylek (Porfyrfontän), marmor och porfyr. Slottsbacken vid entren till Myntkabinettet i Stockholm 1996.

Representerad: Har verk på en mängd landsting i Sverige samt konstverk beställda av kommuner och staten. Hon har även haft många utställningar på välkända gallerier i Sverige samt utomlands. Är representerad på ett antal museer i världen. Idag är hon en av de kunnigaste konstnärerna i sten i Sverige.Test