Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Studium i Gamla Stan i Stockholm

OBS: Vill du ha bilden i lågupplöst format utan kostnad hör du av dig via vår kontaktsida så skickar vi gärna bilden du ser (utan Copyright texterna). Vi vill dock att du anger www.stockholmgamlastan.se som källa när du publicerar den på Internet. Alla bilderna finns även i högupplöst format (TIF) att köpa för en billig peng, hör av dig via vår kontaktsida så berättar vi mer.

 

Information om Studium

Årtal: 1663
Konstnär: Heinrich Lichtenberg
Gjutare: Okänd
Material: Sandsten
Lat: 59.325943  Long: 18.065944

 

Om konstverket

Skulpturen Studium är en kopia av det ursprungliga originalet gjord av bildhuggaren Heinrich Lichtenberg år 1663. År 1939 deponerade Riddarhusets direktion 6 statyer från taket hos Stadsmuseet som förvarades i deras magasin till de år 1968 ställdes ut på dess gård. De undersöktes grundligt på 1980-talet och en rad nya fakta rörande dem kom fram. År 1984 flyttades de än en gång i lagerutrymmen där de finns än idag.

Skulpturen Studium är en allegori (en bildframställning av en berättelse) av den bokliga förkovringen i form av en ung man (med nästan kvinnliga drag) med en penna i den högra handen och en öppen bok och en lampa i den vänstra. Den står på Riddarhusets södra sidas mittfront i väster. På 1600-talet när skulpturen gjordes var skulpturer i form av allegorier ansedda som den högsta konstformen och det var inte själva skulpturen i sig som var betydelsefull utan berättelsen den representerade.

Skulpturerna, allegorierna, som står på Riddarhusets tak är alla del i en lärodikt som berättar om husets innehåll och användning med avsikt att inpränta lärosatser till de som vistas i huset, men även att berätta för de utanför om dessa värden. Det var arkitekten Jean de la Vallée som föreslog att skulpturerna på taket skulle adliga dygder värda att eftersträva. År 1659 presenterade han sitt förslag som antogs och redan år 1661 började man hugga in texterna på frisen som löper runt huset.

Först kontaktades skulptören Faydherbe och sedan med Jacob Albrecht Bildhuggare men ingen var villig att åta sig arbetet. Därefter kontaktades den tyske bildhuggaren Heinrich Lichtenberg som på inbjudan av Magnus de la Gardie hade kommit till Sverige och han accepterade att göra alla de 6 skulpturerna på långsidorna i sandsten. De 2 skulpturerna på kortsidorna är gjorda av konstnären Jean Baptiste Dieussart i bly.

 

Allegorin

Studium representerar den bokliga förkovringen i form av en ung man som är enkelt klädd. Ungdomen representerar förmågan att orka med studier, den enkla klädseln för att visa anspråkslösheten som lärdomen kräver.

I sin högra hand håller han en penna som visar att han vill bli ihågkommen för eftervärlden och sin vänstra hand håller han en öppen bok och en lampa. Boken representerar den bokliga kunskapen och lampan fliten som krävs för studierna. Noter tuppen som står vid hans högra fot, den representerar uppmärksamheten och vaksamheten.

Nedanför Studium på frisen står devisen "CONSILO ATQUE SAPINETIA" som betyder "Genom rådighet och vishet".

 

Om Heinrich Lichtenberg

Heinrich Lichtenberg föddes i nuvarande Tyskland i början av 1600-talet och kom till Sverige på inbjudan av Magnus de la Gardie år 1660. Han arbetade under 1660-talets första halva som skulptör och s.k. gipsskärare på de la Gardies slott Jacobsdal och Makalös.

Åren 1662-1665 utförde han 6 allegoriska skulpturer på Riddarhusets taks långsidor i sandsten och påbörjade även både den norra och södra portalen på Riddarhuset som senare färdigställdes av Jean Baptista Dieussart. Han ansågs vara en av Magnus de la Gardies främste konstnärer.

År 1670 gifte han sig med Lucretia Peters i Stockholm men redan år 1678 dör han och begravs i Stockholm.Test