Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Stora riksvapnet i Gamla Stan i Stockholm

OBS: Vill du ha bilden i lågupplöst format utan kostnad hör du av dig via vår kontaktsida så skickar vi gärna bilden du ser (utan Copyright texterna). Vi vill dock att du anger www.stockholmgamlastan.se som källa när du publicerar den på Internet. Alla bilderna finns även i högupplöst format (TIF) att köpa för en billig peng, hör av dig via vår kontaktsida så berättar vi mer.

Information om Stora riksvapnet

Årtal: 1904
Konstnär: Gustaf Fredrik Norling
Gjutare: Okänd
Material: Granit
Lat: 59.327804  Long: 18.068712

 

Om konstverket

I centrum av det stora mittpartiet (mot öster) på den Östra riksdagsbyggnaden syns det Stora Riksvapnet. Det är en relief som är huggen i granit av bildhuggaren Gustaf Fredrik Norling, troligen efter en modell gjord av konstnären Oskar Berg, och stod klar vid Riksdagshusets invigning den 11:e januari år 1905.

Det Stora Riksvapnet, officiellt kallat för Sveriges Riksvapen och numera reglerat i lag (1982:268), fick sitt utseende av kung Karl Knutsson år 1448 och består av följande:

I centrum ser vi själva vapenskölden med 4 stora fält och med en mindre inre sköld som har två fält. De övre högra och nedre vänstra stora fälten utgörs av Sveriges Tre Kronor. En gammal symbol som sträcker sig tillbaka när Albrekt af Mecklenburg blir svensk kung år 1364, kanske är de ännu äldre. De övre vänstra och nedre högra stora fälten utgörs av Folkungaättens lejon mot en bakgrund av tre balkar. Den inre mindre skölden har till vänster en Vase, Vasaättens vapen, och till höger PonteCorvo vapnet plus stjärntecknet Karlavagnen, Bernadotte ättens vapen.

Runt skölden hänger Serafimerordens insignier och på var sin sida står två lejon med kluvna svansar och håller den. Lejonen symboliserar nationen Sveriges styrka. Över skölden sitter den stora kungliga kronan som visar att Sverige är ett konungarike. Strax under kronan på var sin sida sittande på vapenmanteln syns två genier med sina horn förkunnande att himlen vakar över Sverige.

Från kronan högst upp går den stora vapenmanteln (kallas också ibland för vapentältet) ner och ramar in det Stora Riksvapnet. Bakom vapentältet syns flaggor och fanor och till detta kommer en rad ornamentik med frukter och bär som symboliserar rikedom och välstånd. Notera gärna den lilla maskaronen i underkant, den ingår inte normalt i det Stora Riksvapnet utan får ses som ett uttryck för konstnärlig frihet.

 

Om Gustaf Fredrik Norling

Gustaf Fredrik Paulus Norling föddes i Stockholm år 1851, han far var jaktuppsyningsmannen Carl Gustaf Norling.

Han arbetade som bildhuggare men det finns inte mycket information om Gustaf. Vi vet att han hade en egen paviljong vid Stockholmsutställningen år 1897 där han bl.a. ställde ut 15 panoptikkonartade scener ur Jesus liv. Han anlitades också för att utföra arbeten i kronprinsparets våning på det Kungliga slottet år 1899 samt vid uppförandet av Sundvallsbankens stockholsmkontor på Fredsgatan åren 1900-1902. Han har också huggit den stora granitreliefen och de 2 stora kungsmedaljongerna som sitter på det Östra riksdagshuset fasad mot Riksplan.Test