Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Renomegruppen i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Renomegruppen

 

Information om Renomegruppen

Årtal: 1704
Konstnär: Jacques Foucquet d.ä.
Gjutare: Okänd
Material: Brons
Lat: 59.32729  Long: 18.071126

 

Om konstverket

Renomegruppen är sannolikt den äldsta av alla konstverk som idag syns på det Kungliga slottets fasader. Orsaken till det är att den kom till redan på det gamla slottet Tre Kronors tid. Det är en s.k. ryktesgrupp som planerades av Nicodemus Tessin och syns på förslaget till ombyggnad av det gamla slottet Tre Kronor från år 1690. Ursprungligen i en enklare form som endast en vapensköld ovanför det norra valvet, fast på Willem Swiddes (1660-1697) kopparstick från år 1696 av slottet Tre Kronors norra fasad1 syns den med samma utseende som idag.

Renomegruppen består av 2 st ryktesgudinnor (kallas också för renomeer vilket givit gruppen dess namn) som med sina horn blåser ut rykten/nyheter och mellan dem en glob med 3 kronor på samt en större krona högst upp. Notera att den östra gudinnan håller en lagerkrans i sin vänstra hand, en symbol för att det är en seger de proklamerar. Sannolikt har denna detalj tillkommit efter den stora slottsbranden då det Stora Nordiska kriget brutit ut med svenska segrar inledningsvis.

Det som är känt om renomegruppen är att den franska konstnären och skulptören Claude Henrion (dog i Stockholm år 1710) gjorde den ursprungliga skölden med kronorna på samt de stora vingarna på basunblåserskorna. Sannolikt har resten av gruppen skapats av Rene Chauveau som också är känd för att ha utformat slottsrelieferna på slottets södra fasad. Efter den stora slottsbranden år 1697 behövde gruppen renoveras och detta gjordes av konstnären Jacques Foucquet som sannolikt också då gjort smärre omarbetningar av vissa detaljer i gruppen.

Den 19:e mars år 1700 meddelar Nicodemus Tessin kung Karl XII att gruppen är klar att gjutas men att material saknas. Den gjöts år 1704 men det skulle dröja ända fram till år 1814 före den sattes upp och då med ytterligare en förändring, skölden hade bytts ut mot en glob som krönts av en krona vilken syns där idag. Globen gjordes av hovciselören Fredric Ludvig Rung (1758-1837) efter en modell av okänt ursprung.

1: Kopparsticket ingår i Suecia Antiqua et Hodierna av Erik Dahlberg.

 

Om Jacques Foucquet d.ä.

Jacques Foucquet d.ä. föddes i Abbeville i Picardie som ligger i Norra Frankrike. Vi vet mycket lite om hans tidiga år förutom att han år 1666 gifter sig med Jeanne Ninet och får minst 2 söner men troligen är de flera då det nämns att han hade många barnbarn. Troligen arbetade han under sina yngre år i Frankrike för skulptören Pierre Mazeline (1632-1708) och år 1695 arbetade han för skulptören Antoine Coysevox (1640 - 1720) för denna ansåg att Foucquet d.ä. inte hade gjort klart sina åtaganden och således inte kunde resa till Sverige. Det ordnar dock upp sig och år 1695, på hösten, anländer han, 56 år gammal, tillsammans med sin son, ornamentskulptören Bernard Fouquet, till Stockholm.

Han kom till Sverige på inbjudan av Nicodemus Tessin som övertalades av hans andra son, målaren Jacques Foucquet d.y. som hade anlänt året före (1694), att anlita fadern. Foucquet d.ä. var i första hand en figurskulptör som har gjort en rad skulpturer där de främsta är Enleveringsgrupperna och de stora Slottslejonen på Lejonbacken.

År 1706 återvänder han till Frankrike p.g.a. att hans syn hade försämrats men övertalas att än en gång resa till Stockholm vilket han gör i augusti år 1707, han stannar dock bara till år 1711 då han återvänder till Frankrike för gott. Det är under denna senare vistelse som ha gör Enleveringsgrupperna.

Jacques Foucquet d.ä. dör år 1731 i Frankrike, detta är känt då det finns ett brev från hans dotter till som berättar att han blev 92 år gammal.Test