Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Olaus Petri i Gamla Stan i Stockholm

Bilden ovan finns i 7 varianter. För att se alla drar du bara med musen eller fingret till vänster eller höger på bilden.

OBS: Vill du ha bilden i lågupplöst format utan kostnad hör du av dig via vår kontaktsida så skickar vi gärna bilden du ser (utan Copyright texterna). Vi vill dock att du anger www.stockholmgamlastan.se som källa när du publicerar den på Internet. Alla bilderna finns även i högupplöst format (TIF) att köpa för en billig peng, hör av dig via vår kontaktsida så berättar vi mer.

Information om Olaus Petri

Årtal: 1897
Konstnär: Johan Theodor Lundberg
Gjutare: Otto Meyer
Material: Brons och marmor
Lat: 59.325872  Long: 18.070943

 

Om konstverket

Statyn av Olaus Petri står framför Storkyrkan östra vägg och tavlan på latin som skildrar kyrkans historia från 1300-talet fram till år 1743. Den avtäcktes år 1898, drygt 400 år efter hans födelse.

Olaus Petri

Olaus Petri, eller Olof Pettersson som han egentligen hette, föddes den 6:e januari år 1493 i Örebro. Han studerade i Tyskland på Wittenbergs universitet och blev mycket inspirerad av Martin Luther år 1516 befann sig på universitetet. Det påstås att han närvarade när Luther den 31:a oktober år 1517 spikade upp sina berömda 95 teser på dörren till slottskyrkan i Wittenberg.

Han var i Stockholm när blodbadet den 7-9:e november år 1520 tog plats och såg sannolikt när biskopen Mattias Gregesson mördades, detta gjorde ett starkt intryck på Olaus Petri och var kanske en bidragande orsak till att han blev en av reformationens största förespråkare i Sverige. Han definitiva brytning med den katolska kyrkan kom år 1525 när han gifter sig. Det är också på hans bröllop i Storkyrkan som det svenska språket för första gången används i en mässa, fram tills dess hade alltid mässorna i Sverige hållits på Latin.

År 1531 gav han ut en skrift som gjorde att svenska språket infördes generellt i gudstjänsterna istället för latinet och översatte det Nya Testamentet i Bibeln till svenska. Han var också kyrkoherde i Storkyrkan åren 1543-1552 och ligger begravd under predikstolen.

Bakgrund1

I samband med att det gått 400 år sedan Olaus Petri föddes år 1493 planerade Olaus Petri sällskapet att uppföra en staty av honom att placeras vid Storkyrkan i Stockholm. Uppdraget gick till konstnären Theodor Lundberg som gjorde modellen i gips för att senare gjutas vid Otto Meyers konstgjuteri i brons. En del av finansieringen av statyn betalades av Storkyrkans församling men merparten stod Olaus Petri sällskapet för.

Utformning1

Statyn i brons är ca 2 meter hög och föreställer Olaus Petri iförd den franska doktorsrocken som från renässansen blev ett modeplagg bland prästerna. Efter reformationen ersatte detta plagg de tidigare kjortel och kappan som de katolska prästerna bar. På huvudet bär han en barett, det modernaste som fanns på 1500-talet för män som huvudbonad.

Konstnären Theodor Lundberg hade dock ett betydande problem, det finns inga bilder av Olaus Petri. Här finns det flera olika förslag till vem som stått modell. Kanske var det Fredrik Fehr (en tydlig likhet finns) som var kyrkoherde (pastor primarius) i Storkyrkan när statyn gjordes eller så var det kanske som andra har påstått bara någon ur Kungliga Livgardet som hade ett lämpligt utseende.

Sockeln är gjord av marmor och ritad av arkitekten Fredrik Liljeqvist och har följande inskriptioner: "Olaus Petri, 1493-1552, Guds ord, Predikare, Kyrkoprest, I ST. Nickolai" och "Wij Swenske höre och Gudh till sa wel som annat folk och thet maal wij haffve thet haffver Gudh giffvit oss". Den undre inskriptionen är från Olaus Petris egen "Den Swenska Messan" som gavs ut år 1531 och är Olaus Petris motivering varför mässan i kyrkan skall hållas på svenska och inte latin.

Tittar du riktigt noggrant så kan du också se två inskriptioner på själva statyn. På den vänstra sidan (den mot Stortorget) så står det längst ner på bronssockeln "T. Lundberg 1897" vilket självfallet är konstnären namn samt årtalet han gjorde konstverket. På den högra sidan på motsvarande plats så står det "OTTO MEYER & K Fud" vilket är gjutarens företagsnamn samt förkortningen Fud vilket står för "fudit" på latin och betyder "har gjutit".

Platsen

Platsen framför Storkyrkans östra vägg har en dubbel betydelse. Dels är det vid själva Storkyrkan där han under många år var kyrkoherde men det är också inne i det på 1500-talet raserade östra koret där högaltaret stod.

Avtäckelsen1

Statyn var planerad att avtäckas den 6:e januari år 1893 (på 400-årsdagen av Olaus Petri födelse) men hann inte bli klar i tid utan det var först hela 5 år senare, den 6:e januari år 1898, som statyn kunde avtäckas. Detta skedde inför ärkebiskop Anton Niklas Sundberg, kyrkoherden i Storkyrkan Fredrik Fehr och en rad and kyrkliga företrädare.

 

Om Johan Theodor Lundberg

Johan Theodor Lundberg föddes i Stockholm år 1852, hans far var vaktmästaren Johan Erik Lundberg och hans mor var Christina Elisabeth Ersdotter. Han växte upp i Stockholm och då hans föräldrar inte hade det så gott ställt hade han en relativt fattig uppväxt, det blev inte bättre av att hans far dog när han var ung. Vi känner inte till om han hade några syskon.

Han börjar som elev hos medaljgravören Lea Ahlbom vid Myntverket år 1861 och stannar där till år 1864 när han börjar på Konstakademiens principskola (en förberedande skola för unga elever), han uttrycker att han är glad att slippa petgörat på Myntverket. År 1868 går han ut principskolan och får nu börja på Konstakademiens antikskola och där träffar han Ernst Josephson (1851-1906) som börjar året efter Theodor, de kommer att bli vänner livet ut.

Åren 1868-1877 studerar han på Konstakademien, under själva studietiden utmärkte han sig inte speciellt men år 1881, 4 år efter han gått ut från Konstakademien (han arbetade åren 1877-1881 som teckningslärare på Nya Elementarskolan i Stockholm) vinner han Kungliga medaljen för sin konstverksamhet och får Konstakademiens resestipendium för bl.a. konstverket "Loke täljande misteln".

År 1882 reser Theodor till Paris där han stannar till år 1884 och studerar för bildhuggaren och målaren Jean Alexander Joseph Falguiére (1831-1900) vid skolan École des Beaux-Arts. Andra elever till Falquiére som Theodor sannolikt träffar är bl.a. Francis Edwin Elwell (1858-1922), Julien Caussé (1869-1914), Laurent Marqueste (1848-1920) och Théophile Barrau (1848-1913). Han umgås också mycket med sin vän Ernst Josephsson som åren 1879-1888 hade en egen ateljé i Paris.

Under tiden i Paris gjorde Theodor bl.a. konstverken "Vid Badet" och "Narren" år 1882, "Hatet" och "Försåtet" år 1884. År 1884 reser han vidare till München och sedan vidare till Rom där han kom att stanna till år 1888. I Rom gjorde han bl.a. statyerna "Per Svinaherde" år 1885, "Första vapnet" år 1886 och "Gosse kastande smörgås" år 1887 bara för att nämna några. Det var också i Rom han gjorde sitt första mer monumentala verk "Fosterbröderna" år 1887/88, det var inspirerat av det franska krigsmonumentet "Vapenbröderna".

År 1888 återvände Theodor till Stockholm och blev invald som ledamot i Konstakademien samt erbjuden en lärartjänst i teckning och modellering. Han får nu också i uppdrag att göra några portalfigurer till Uppsala domkyrka i samband med dess renovering och träffar då professor Carl Rupert Nyblom (1832-1907) som bl.a. är ledamot av Svenska Akademien, Nobelkommittén mm. Det är dock hans dotter, Ellen Emilia Nyblom, han blir mest intresserad av och det gifter sig år 1893. Det är också nu har träffar prins Eugen som är en ofta sedd gäst i familjen Nybloms hem och denne kom att påverka Theodor i hans framtida karriär med många beställningar och hedersuppdrag.

Åren 1893-1897 gör Theodor en rad skulpturer och ingår dessutom i kommittén för Stockholmsutställningen år 1897 tillsammans med Gustaf Cederström och George von Rosen som representanter för Konstakademien. År 1897 utför han konstverken "Vågen och stranden" i marmor men de kanske mest kända verken blir "Moder Svea" och "De fyra stånden" som sattes upp på fasaden av det nybyggda Riksdagshuset år 1905. Det är också år 1897 han gör den välkända statyn av "Olaus Petri" som står framför Storkyrkans östra fasad. Theodor är vid det här laget en av de mest etablerade och hyllade svenska skulptörerna.

Åren efter Stockholmsmässan kommer också en rad andra stora konstverk från Theodor, det är framförallt "Poltavamonumentet" som han påbörjade år 1902 och som stod klart 1904, det står idag framför Armémuseet i Stockholm. År 1907 blir han professor i skulptur vid Konsthögskolan (han efterträder John Börjesson) och år 1911 blir han direktör vid skolan.

Under perioden 1907 fram till att han lämnar Sverige år 1920 för att bosätta sig i Rom gör han också en rad uppmärksammade konstverk. Ett av de mest kända är statyn av "Kristina Gyllenstierna" på den yttre Borggården till det Kungliga slottet, det första offentliga konstverket i Sverige föreställande en kvinna. Andra konstverk under perioden är "Karl X Gustav" i Uddevalla år 1915, "Christoffer Polhelm" i Visby år 1920 och "Olaus Magnus" i Linköping år 1920.

Theodor Lundbergs konstverk kan sammanfattas av följande beskrivning "Det veka draget i hans konst speglar sig också i den mjuka linjen som stundom kan bli slapp och löpa ut utan fäste, och man saknar ett fastare samband med den arkitektur hans arbeten i många fall tillkommit för att dekorera, men hans konst äger i sina bästa stycken en äkthet i känslouttrycket, en kysk nobless även i de erotiska motiven och en formell elegans, som gör den till en typisk exponent för andra och smaken under den oscariska epoken". Med uttrycket "den oscariska epoken" avses perioden när Oscar II var svensk kung (1872-1907)

Theodor lever i Rom tillsammans med sin hustru, Ellen, åren 1920-1926. De fick två barn tillsammans, Holger (1897-1981) och Bengt Theodor (1900-1972). Johan Theodor Lundberg dör i Rom år 1926 och kort före sin död arbetade han med konstverket "Homo" och föreställer en man som klänger fast vid en klippa, kanske hans eget försök att klänga fast vid livet.

 

Om Otto Meyer

Johan Friedrich Otto Meyer var en av landets större gjutare av konstverk på sin tid.

Han föddes i Stockholm den 24:e januari år 1852 i Gamla Stan (Tyska Sanka Gertruds församling i Gamla Stan). Han far var hovlitografen Johan Fredrik Meyer (1836-1893) och hans mor var Theresa Katarina Rosenthal. Han växte upp i Klarakvarteren nära Gamla Stan. Åren 1865-1868 studerade han vid Akademien för de Fria Konsterna (FrKA) i Stockholm och senare Slöjdskolan i Stockholm 1868-1870.

Åren 1871-1872 studerade han modellering och cieselering utomlands hos statygjutarfirman Lentz & Heroldts i Nürnberg. År 1873 var han s.k. auskultant vid Kungliga gjuteriet i Wien och åren 1873-1874 praktiserade han i Stuttgart och Florens.

År 1875 återvände han till Stockholm och grundade sin egen gjuterifirma på Östermalm. År 1884 flyttade han firman till Kungsholmen och ändrade även namnet till Otto Meyer & Kompani vilket senare år 1889 ändrades till AB Förenade Konstgjuterierna och slutligen år 1900 när firman flyttade till Västmannagatan 81 fick den namnet Otto Meyers Konstmetal- och Zinkgjuteri. År 1908 blev han även utsedd till Kunglig hovleverantör. År 1919 lämnar han ansvaret för företaget till sin medarbetare Adolf Spanier. Verksamheten upphör i slutet av 1970-talet.

Den 10:e april år 1895 gifter han sig med Anna Sofia Gustafva Nilsson (1871-1953) dotter till fastighetsägaren Gustaf Magnus Nilsson och Sofia Charlotta Andersson. Han dog den 26:e september år 1933 i Stockholm

Kända statyer som Otto Meyer har gjutit i Gamla stan är: Kristina Gyllenstierna, Barmhärtigheten, Poesin, Musiken, Religionen, Dimman, Sankt Göran gruppen samt Enleveringsgrupperna.

Självfallet har Otto Meyer och hans gjuteri gjutit en rad andra statyer mm runt om i Sverige men då vi på redaktionen inte har möjlighet att resa runt och kontrollera gjutarmärken på dessa statyer som uppges vara gjutna av Otto Meyer avstår vi från att redovisa dessa här. Har du intresse av att vi redovisar statyer gjutna av honom på andra orter i Sverige så får du gärna skicka oss ett e-mail och bifoga gjutarstämpeln.

Otto Meyer skall inte blandas ihop med släkten Meyer som kom till Sverige på 1630-talet och som fram till år 1797 drev landets största konst- och klockgjuteri och har gjutit en rad av de främsta konstverken under den aktiva tiden.Test