Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Obelisken i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Obelisken

Information om Obelisken

Årtal: 1800
Konstnär: Louis Jean Desprez
Gjutare: Johan Lidströmer
Material: Granit
Lat: 59.325911  Long: 18.07148

 

Om konstverket

Obelisken kallas den stora stoden i granit som står nästan högst upp på Slottsbacken, där har den stått sedan invigningen av den 3:e oktober år 1800. Det är det i särklass högsta, tyngsta och största konstverket i Gamla Stan.

Bakgrund

Det hela började med ett krig som kung Gustav III förklarade mot Ryssland, numera kallas det Svensk-Ryska kriget 1788-1790 och bakgrunden var att Gustav III ville ha tillbaka det som förlorades i Stora Nordiska kriget åren 1700-1721. Det gick inte så bra. I stort sätt så förlorade Sverige alla slag utom det sista, slaget vid Svensksund. Fast det var å andra sidan det största sjöslaget någonsin i Östersjön och Ryssland förlorade stort.

Freden gick bättre (freden i Värälä i nuvarande Finland). Ryssland som också låg i krig mot Turkiet (Rysk-Turkiska kriget 1787-1791) var i behov av fred mot Sverige och gick med på att inga gränsjusteringar skulle göras, Sverige skulle få föra ut spannmål för 50 000 rubel ur ryska hamnar utan att betala tull samt att Ryssland förlorade rätten att lägga sig i svensk politik som de hade haft sedan Freden i Nystad år 1721 som avslutade det Stora Nordiska kriget mot Ryssland.

Gustav III seglar hem till Sverige och Stockholm med sitt fartyg Amphibion. När han anlände till Stockholm gick han i land vid nuvarande Logårdstrappan och där låter han uppföra en staty av sig själv där han bl.a. räcker ut en lagerkvist. Läs mer om den statyn här. Men han nöjer sig inte med det.

På riksdagen i Gävle i januari år 1792 informerar han ledamöterna om sitt beslut att uppföra en obelisk gjord på svenska stenarter huggen i Sverige för att hedra Stockholms borgerskap för deras insatser under kriget. Eller kanske mer för att förhärliga sig själv med ett enastående monument (en av hans mång svagheter), vem vet.

Konstnären

Obelisken ritades av Louis Jean Desprez som var verksam i Sverige under kung Gustav III:s tid, han blev något av kungens favoritarkitekt och konstnär. Hans karriär tog dock slut i.o.m. kungens död år 1792 och hans sista större konstverk blev obelisken på Slottsbacken. Han var dock i så stor onåd hos bl.a. höga ämbetsmän m.fl. att han inte blev inbjuden till avtäckelsen och inte heller förrän år 1800 gavs ett erkännande att han var konstnären.

Platsen

Platsen där obelisken står idag var inte helt given år 1800, markförhållanden på platsen var inte goda då detta är en rullstensås och saknar bra fast mark. Det var så sent som år 1792 som platsen framför Storkyrkans östra gavel hade blivit stenlagd och det gamla Stora Bollhuset rivits och därmed skapat dagens breda Slottsbacke. Att sedan även det gamla Indebethouska huset hade rivits och marken grävts ur (den användes som fyllnadsmassa för bl.a. Lejonbacken) och en ny starkare grund lagts för dagens stora hus hjälpte till att ge en stadigare grund för obelisken att stå på.

En fullskalemodell i trä byggdes bakom koppartälten i Hagaparken av Gustaf Mauritz Armfelt som han sedan flyttade till sin villa vid Brunnsviken, idag återstår endast ett fundament av gråsten. Denna fullskalemodell gav dock måtten för de granitblock som skulle huggas.

Obelisken

Nej, det är ingen äkta obelisk, eller monolit som är det mer formella namnet. En äkta obelisk är gjord i ett enda stycke och det är inte obelisken på Slottsbacken, den är gjord av många olika stenblock och på ett väldigt speciellt sätt. Låt oss berätta hur.

Obelisken är sammansatt av ett stort antal släthuggna block av granit som kommer från olika delar av Sverige för att den skulle representera hela landet (granitstenarna som representerar Stockholm kommer enligt Statens Fastighetsverk från Ulfsunda). Alla blocken är koniska för att få formen av en obelisk som är smalast upptill. Det översta blocket är en s.k. pyramidon där spetsen har en 60-graders lutning.

På obelisken finns det två stora inskriptioner, på båda står namnet Gustav IV Adolf och detta är en av de få inskriptioner med kungens namn som finns kvar då de flesta utplånades av hans farbror kung Karl XIII som kanske var den som beordrade kung Gustav III:s mord på operan och statskuppen mot han son kung Gustav IV Adolf. Inte heller har släkten Bernadotte bidragit till att hedra kung Gustav IV Adolf på det sättet som sig bör utan istället varit mycket avogt inställda till både kungen och hans barn.

På piedestalens sida som är vänd mot Storkyrkan står det: "GUSTAVUS III, CIVIUM STOCKHOLMENSIUM, FIDEM, FLAGRANTE BELLO, PROBATAM, POSTERIS TRADI VALUIT, RESTUTUTA PACE, MDCCXC, GUSTAVUS IV ADOLPHUS, TRADIDITM, MDCCXCIX"

På piedestalens sida som är vänd mot Stockholms ström står det: "Gustaf III beslöt efter återvunnen fred MDCCXC Gustav IV Adolf uppreste MDCCXCIX Detta minne av Stockholm Borgerskaps Trohet och nit under krige"

Årtalen på latin är MDCCXC = 1790 resp. MDCCXCIX = 1799. Obelisken är hela 27,9 meter hög varav sockeln och piedestalen är ca 5 meter.

Avtäckelsen

Obelisken avtäcktes den 3:e oktober år 1800 under närvaro av kung Gustav IV. 2 bataljoner, en från Göta livgarde och en från Svea livgarde bildade fyrkant kring obelisken, klädda i paraduniformer. Innanför fyrkanten stod en rad förnäma personer från Stockholms stad, regeringen, serafimerriddare, högre ämbetsmän, överståthållaren, magistraten m.fl.

Kung Gustav IV anlände i kunglig kortege ledda av en skvadron av kungens lätta livdragoner och bakom kungen kom en rad personer ur det kungliga hovet. Kungen red fram till obelisken och gick upp på tredje trappsteget där han sa: "Då det genom min högstsalige herr faders olyckliga och för tidiga bortgång fallit på min lott att uppresa denna minnesvård, vilken han under sin regering beslutat år Stockholms borgerskap för dess bevista trohet och tillgivenhet under sista kriget, är det mig i dag en tillfredsställelse att kunna uppfylla en död faders vilja och å dess vägnar förklara den kungliga nåd och välvilja, han hyste för Stockholms borgeskap i avseende på de många prov han erfor av dess ovsikliga trohet och tillgivenhet, i synnerhet under den tidpunkt av hans regeringstid, då bekymmer och motgångar gåvo sådana tänkesätt ett än större värde".

Stockholms borgerskaps tack för gåvan framfördes av överståthållare Samuel af Ugglas. Byggmästare Jonas Lidström som var ansvarig för tillverkningen av obelisken blev adlad (tog namnet Lidströmer) för sina insatser

Renovering

Miniobelisken

En motion (år 2016, Motion 2016:5) av borgarrådet Joakim Larsson om renovering av obelisken på Slottsbacken har bifallits och renoveringen påbörjades den 15:e maj 2017 med att stora byggställningar restes runt obelisken hela vägen upp till toppen, sedan började man plocka ner den sten för sten. Obelisken beräknades då vara på plats igen år 2018 men det visade sig inte hålla utan det ändrades till 2019. Under tiden som den tomma byggplatsen finns på Slottsbacken placerade man ut en liten enkel "Obelisk" för att symbolisera den riktiga (se bilden ovan).

Renoveringen av obelisken går ut på att ett helt nytt fundament byggs som skall klara den obeliskens stora tyngd (ca 300 ton) samt att skadade granitblock repareras om så är möjligt och när det inte går att reparera så ersätts de med helt nya huggna i Bohuslän. Det senare innebär att ett visst antal granitblock från olika delar i landet ersätts med motsvarande huggna i Bohuslän och tyvärr tappar då Obelisken en del av sin riksförankring som kung Gustav III tyckte var så viktig.

 

Om Louis Jean Desprez

Louis Jean Desprez föddes år 1743 (han döptes den 28:e maj) i Auxerre som är regionhuvudstad i departementet Yonne i Bourgogne i Frankrike. Hans far, Louis Mathieu Desprez, var perukmakare och ålderman i permukmakarskrået i Auxerre, en betydande person. Hans mor var Perrette Bourbon.

Han växte upp i den lilla staden Auxerre i centrala Frankrike som ligger bara ca 100 km sydöst om Paris längs floden Seine. Det är okänt om han hade några syskon men det är troligt då det var vanligt vid denna tiden att ha relativt många barn. Redan vid unga år, troligen vid 7-10 års ålder, blev han elev till arkitekten Jacques-Francois Blondels (1705-1774) konstskola i Paris där han studerade arkitektur. Blondel blev i mitten av 1750-talet lärare vid Académie Royale d´Architecture och det var troligen han som såg till att Desprez kom in på den skolan i början av 1760-talet.

Desprez fick bl.a. studera för den kända arkitekten Pierre Desmaison vid skolan och belönades år 1765 med en medalj för framstående insatser. Redan året efter, 1766, fick han ytterligare 3 medaljer och år 1769 två priser. Under sin studietid på skolan blev han även anställd som ritlärare vid Êcole militaire i Paris. År 1776 fick han det stora Prix de Rome priset som instiftades av kung Ludvig XIV som bl.a. innebar att han kunde åka till Rom på kungens bekostnad vilket han gjorde redan år 1777.

Han skulle studera vid franska akademien i Rom men snart efter sin ankomst så anställdes han som tecknare för bokverket "Voyage Pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicilie" (Pittoreska resor och beskrivning av de förenade kungarikena Neapel och Sicilien) som gavs ut av L´Abbe de Sains Non. Du kan läsa bokverket här (på franska och bilderna är samlade sist). Han tillbringar merparten av år 1777 och 1778 på resande fot i södra Italien och återvänder till Rom först i december år 1778 där han slutför de skisser han gjort på resan.

Han kom att stanna i Rom fram till år 1784 där han träffar kung Gustav III på dennes resa till Italien åren 1783-1784. Gustav III blir mycket imponerad av Desprez och han skicklighet som konstnär och arkitekt och låter anställa honom som chef för den Kungliga Operans dekorationsavdelning (han får även ansvar för dekorationer och utsmyckningar i samband med kungliga fester och liknande tillställningar) och Desprez anländer till Stockholm redan samma år (1784). Hans första uppdrag blir dekorationer mm för operan "Drottning Kristina" som har premiär den 6:e januari år 1785 på Gripsholms slott.

Desprez kommer att ansvara för dekorationer mm för operorna "Gustav Vasa" år 1786, "Orfevs och Evrydike" år 1786, "Ariadne på Naxos" år 1786, "Armida" år 1787, "Frigga" år 1787, "Elektra" år 1787, "Gustav Adolf" år 1788 och "Cora och Alonzo" år 1788. Han ritar och den nya ridån till Operan år 1787. Det var också under dessa år som Desprez började anlitas som arkitekt.

År 1787 blir Desprez utsedd som ansvarig för byggnationen av det nya stora slottet vid Hagaparken i Stockholm (ej färdigställt) samt byggnationen av den Botaniska institutionen i Uppsala år 1788. Samma är, 1788, blir han också utsedd av kung Gustav III som "konungens första arkitekt" och år 1791 som ritlärare åt kronprins Gustav Adolf (senare kung Gustav IV Adolf).

Desprez stora beskyddare och välgörare, kung Gustav III, dör den 29:e mars år 1792 efter attentatet på maskeradbalen på operahuset i Stockholm. Desprez får nu i uppdrag att ta fram förslag till mausoleer för kung Gustav III men inget kommer att genomföras. Han ritar den nya militärhögskolan vid Karlberg (själva slottet fanns redan tidigare utan det är ombyggnaden har ritar), förslag till altartavla i Tyska kyrkan i Göteborg mm. År 1798 försöker Desprez få sitt kontrakt förlängt men får efter olika turer avslag av kung Gustav IV Adolf.

Hans sista större arbete blir nu Obelisken som idag står på Slottsbacken i Stockholm, dock blir han inte erkänd som dess arkitekt och får ej vara med vid invigningen den 3:e oktober år 1800. Det är först många år senare som han får erkännande som skaparen av Obelisken.

Desprez påverkade och utvecklad den svenska byggnadskonsten med sitt tänkande som fått en rad efterföljare. Han fick aldrig det erkännande han förtjänar p.g.a. intrigerna av personer runt kung Karl XIII (och kanske kung Karl XIII själv) i samband med kung Gustav III:s död. Hans konst och arkitektur utryckte barockens festliga monumentalitet blandat med klassism och förtjänar en plats bland de stora.

En intressant detalj om Desprez är att han umgicks under 1790-talet med Carl Michael Bellman, de var vänner och syntes ofta tillsammans på stadens restauranger. Det finns även en teckning gjord av Johan Tobias Sergel när Desprez och Bellman förlikandes över en punschbål efter en argumentation. Andra personer som Desprez umgicks med regelbundet var konstnärerna Elias Martin och Johan Tobias Sergel, arkitekten Erik Palmstedt m.fl.

Desprez gifte sig år 1774 med Anne de Vermale och hon följde med honom till Rom år 1777. Han övertalade henne dock att återvända till Paris efter en kort tid och när han kom till Stockholm år 1784 hade han sällskap av Thérese D´Ange, en italienska har träffat i Rom. Hon återvände dock till Italien år 1788 och efter år 1790 (han återvände efter en resa till London) bodde han ihop med Charlotte Pembroch de Salie som han kallade sin hushållerska. Hon stannade med honom fram till hans död år 1804 och kom sedan att gifta sig med hans sista elev, Ingvar Sunesson, de flyttade senare till Karlshamn i Blekinge.

Desprez dog år 1804 i Stockholm som följd av ett slaganfall år 1802 och ligger begravd på Jakobs kyrkas kyrkogård (vid Kungsträdgården) men graven är ej utmärkt då han dog i onåd och utfattig.

 

Om Johan Lidströmer

Johan Lidströmer föddes i Karlskrona år 1755.

Han studerade i Uppsala år 1771 och år 1780 på Bergskollegium. Han arbetade under Henrik af Chapman i Karlskrona och år 1782 uppfann han slipmaskinen.

Han har bl.a. anlagt Nya Varvet i Göteborg, utvidgat hamnarna i Halmstad och Helsingborg. Han var ledamot av Vetenskapsakademien.Test