Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Nobilitas i Gamla Stan i Stockholm

OBS: Vill du ha bilden i lågupplöst format utan kostnad hör du av dig via vår kontaktsida så skickar vi gärna bilden du ser (utan Copyright texterna). Vi vill dock att du anger www.stockholmgamlastan.se som källa när du publicerar den på Internet. Alla bilderna finns även i högupplöst format (TIF) att köpa för en billig peng, hör av dig via vår kontaktsida så berättar vi mer.

Information om Nobilitas

Årtal: 1663
Konstnär: Heinrich Lichtenberg
Gjutare: Okänd
Material: Sandsten
Lat: 59.325878  Long: 18.065815

 

Om konstverket

Skulpturen Nobilitas är en kopia av det ursprungliga originalet gjord av bildhuggaren Heinrich Lichtenberg år 1663. År 1939 deponerade Riddarhusets direktion 6 statyer från taket hos Stadsmuseet som förvarades i deras magasin till de år 1968 ställdes ut på dess gård. De undersöktes grundligt på 1980-talet och en rad nya fakta rörande dem kom fram. År 1984 flyttades de än en gång i lagerutrymmen där de finns än idag.

Skulpturen Nobilitas är en allegori (en bildframställning av en berättelse) av adelskapet i form av en kvinna klädd i högtidsdräkt hållande en lans i sin högra hand och en Minervabild i sin vänstra. Den står på Riddarhusets södra sidas mittfront i mitten. På 1600-talet när skulpturen gjordes var skulpturer i form av allegorier ansedda som den högsta konstformen och det var inte själva skulpturen i sig som var betydelsefull utan berättelsen den representerade.

Skulpturerna, allegorierna, som står på Riddarhusets tak är alla del i en lärodikt som berättar om husets innehåll och användning med avsikt att inpränta lärosatser till de som vistas i huset, men även att berätta för de utanför om dessa värden. Det var arkitekten Jean de la Vallée som föreslog att skulpturerna på taket skulle adliga dygder värda att eftersträva. År 1659 presenterade han sitt förslag som antogs och redan år 1661 började man hugga in texterna på frisen som löper runt huset.

Först kontaktades skulptören Faydherbe och sedan med Jacob Albrecht Bildhuggare men ingen var villig att åta sig arbetet. Därefter kontaktades den tyske bildhuggaren Heinrich Lichtenberg som på inbjudan av Magnus de la Gardie hade kommit till Sverige och han accepterade att göra alla de 6 skulpturerna på långsidorna i sandsten. De 2 skulpturerna på kortsidorna är gjorda av konstnären Jean Baptiste Dieussart i bly.

Allegorin

Nobilitas representerar Adeln. Hon är en kvinna klädd i högtidsdräkt som representerar välstånd. I sin högra hand håller hon en lans som visar att adelskapet kan förvärvas genom krigiska bedrifter. I sin vänstra hand håller hon en Minervabild (den romerska gudinnan Minerva var hantverkets och konstens beskyddare) som visar att adelskapet också kan förvärvas genom lärdom (vanligtvis konsten). Minervastatyn symboliserar också seden att bland adelssläkterna bevara minnet av förfäderna genom bilder.

Notera att på resp. sida om Nobilitas finns Valor och Studium, Valor är en militär dygd medan Studium är en civil dygd, det är genom någon av dessa två man uppnår Adelskapet i form av allegorin Nobilitas.

Nedanför Nobilitas på frisen står devisen"CLARIS MAJORUM EXEMPLIS" som betyder "Efter förfädernas lysande föredöme".

 

Om Heinrich Lichtenberg

Heinrich Lichtenberg föddes i nuvarande Tyskland under första halvan av 1600-talet. Vi vet inte var han föddes eller exakt när då dessa uppgifter saknas.

År 1660 kommer han till Stockholm på uppdrag av Magnus de la Gardie för att arbeta som s.k. "gipsskärare" vid Jacobsdals slott och slottet Makalös vid Strömmen i Stockholm. Vid den här tiden har renässansen och Mannerismen övergått i barock som kom att dominera under hela 1600-talet (och en bit in på 1700-talet) och Lichtenberg var ett barn av sin tid. I Sverige kallas han ibland för Henrik Lichtenberg.

Barockskulpturer kännetecknas av dynamiska rörelser och energi i mänskliga former, ofta 3-dimensionella till skillnad från tidigare reliefer och 2-dimensionella konstverk. Kända storverk från den här tiden är t.ex. Berninis "Fontana di Trevi" i Rom eller "Truth Unveiled by Time" också av samma konstnär. Andra stora mästare var Stefano Maderna och Francesco Mochi.

Det går dock inte att ens med bästa vilja i världen säga att Lichtenberg hade samma förmåga att skapa storverk, han får nog snarare anses vara av ganska låg konstnärlig kvalitet. Åren 1662-1665 arbetade han vid Riddarhuset med de 6 allegoriska figurerna som står på taket över frontonerna på resp. långsida, Fortitudo, Honor, Nobilitas, Prudentia, Studium och Valor. De är grova figurer utan dynamiken som var en del av barocken. Här skall dock erkännas att de nuvarande 6 figurerna är kopior av originalen och kom på plats år 1905.

År 1667 påbörjar han arbetet med utsmyckningen av den norra och södra portalen på Riddarhuset, detta får han dock ej avsluta utan det färdigställs av Jean Baptiste Dieussart senare.

År 1670 gifter han sig med Lucretia Peters (?-1710) men det är okänt om de får några barn. Strax efter, år 1671, arbetar han med utsmyckningen av Karlbergs slott och takstuckaturerna. Han betecknas av de la Gardie som den mest betydande tysken i hans konstnärskrets vilket troligen inte betydde så mycket då Dieussart som också arbetade för de la Gardie höll en mycket högre klass men var fransman.

Lichtenberg dör redan år 1678 och begravs i Stockholm den 12:e maj. Vi känner inte till hans hustrus eller familjs vidare öden men hon dör först år 1710 och ligger också begravd i Stockholm.Test