Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild pÄ ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Nobilitas i Gamla Stan i Stockholm

Bild pÄ Nobilitas


Information om Nobilitas

Årtal: 1663
KonstnÀr: Heinrich Lichtenberg
Gjutare: OkÀnd
Material: Sandsten
Lat: 59.325878  Long: 18.065815

 

Om konstverket

Skulpturen Nobilitas är en kopia av det ursprungliga originalet gjord av bildhuggaren Heinrich Lichtenberg år 1663. År 1939 deponerade Riddarhusets direktion 6 statyer från taket hos Stadsmuseet som förvarades i deras magasin till de år 1968 ställdes ut på dess gård. De undersöktes grundligt på 1980-talet och en rad nya fakta rörande dem kom fram. År 1984 flyttades de än en gång i lagerutrymmen där de finns än idag.

Skulpturen Nobilitas är en allegori (en bildframställning av en berättelse) av adelskapet i form av en kvinna klädd i högtidsdräkt hållande en lans i sin högra hand och en Minervabild i sin vänstra. Den står på Riddarhusets södra sidas mittfront i mitten. På 1600-talet när skulpturen gjordes var skulpturer i form av allegorier ansedda som den högsta konstformen och det var inte själva skulpturen i sig som var betydelsefull utan berättelsen den representerade.

Skulpturerna, allegorierna, som står på Riddarhusets tak är alla del i en lärodikt som berättar om husets innehåll och användning med avsikt att inpränta lärosatser till de som vistas i huset, men även att berätta för de utanför om dessa värden. Det var arkitekten Jean de la Vallée som föreslog att skulpturerna på taket skulle adliga dygder värda att eftersträva. År 1659 presenterade han sitt förslag som antogs och redan år 1661 började man hugga in texterna på frisen som löper runt huset.

Först kontaktades skulptören Faydherbe och sedan med Jacob Albrecht Bildhuggare men ingen var villig att åta sig arbetet. Därefter kontaktades den tyske bildhuggaren Heinrich Lichtenberg som på inbjudan av Magnus de la Gardie hade kommit till Sverige och han accepterade att göra alla de 6 skulpturerna på långsidorna i sandsten. De 2 skulpturerna på kortsidorna är gjorda av konstnären Jean Baptiste Dieussart i bly.

Allegorin

Nobilitas representerar Adeln. Hon är en kvinna klädd i högtidsdräkt som representerar välstånd. I sin högra hand håller hon en lans som visar att adelskapet kan förvärvas genom krigiska bedrifter. I sin vänstra hand håller hon en Minervabild (den romerska gudinnan Minerva var hantverkets och konstens beskyddare) som visar att adelskapet också kan förvärvas genom lärdom (vanligtvis konsten). Minervastatyn symboliserar också seden att bland adelssläkterna bevara minnet av förfäderna genom bilder.

Notera att på resp. sida om Nobilitas finns Valor och Studium, Valor är en militär dygd medan Studium är en civil dygd, det är genom någon av dessa två man uppnår Adelskapet i form av allegorin Nobilitas.

Nedanför Nobilitas på frisen står devisen"CLARIS MAJORUM EXEMPLIS" som betyder "Efter förfädernas lysande föredömme".

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 1250 x 2227 pixlar i 240 dpi . I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.

 

Om Heinrich Lichtenberg

Heinrich Lichtenberg föddes i nuvarande Tyskland i början av 1600-talet och kom till Sverige på inbjudan av Magnus de la Gardie år 1660. Han arbetade under 1660-talets första halva som skulptör och s.k. gipsskärare på de la Gardies slott Jacobsdal och Makalös.

Åren 1662-1665 utförde han 6 allegoriska skulpturer på Riddarhusets taks långsidor i sandsten och påbörjade även både den norra och södra portalen på Riddarhuset som senare färdigställdes av Jean Baptista Dieussart. Han ansågs vara en av Magnus de la Gardies främste konstnärer.

År 1670 gifte han sig med Lucretia Peters i Stockholm men redan år 1678 dör han och begravs i Stockholm.Test