Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild pÄ ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Karl XIV Johan i Gamla Stan i Stockholm

Bild pÄ Karl XIV Johan


Information om Karl XIV Johan

Årtal: 1854
KonstnÀr: Bengt Erland Fogelberg
Gjutare: OkÀnd
Material: Brons
Lat: 59.326283  Long: 18.072778

 

Om konstverket

Statyn av Kung Karl XIV Johan till häst avtäcktes den 2:a november år 1854 och var gjord av skulptören Bengt Erland Fogelberg i Rom år 1847 i gips. Den skickades till Ferdinand von Müllers gjuteri i München där den gjöts i brons.

Sockeln som statyn står på ritades av Fredrik Wilhelm Scholander och gjordes ursprungligen av Carreramarmor av den svenska bildhuggaren Jakob Lundberg i Italien men ersattes senare av grå granit från Vätö (i stenbrottet vid Harg) år 1911 som bättre tålde det svenska klimatet. Inskriptionen på sockeln säger "Åt Karl XIV Johan. Brödrafolkens fader. Af Oscar I".

Ursprungligen stod statyn på Karl XIV Johans torg vid slussen och med hästens ansikte vänt mot norr och kungens mot väster som var fallet när Jean Baptist Bernadotte anlände till Stockholm första gången den 2:a november år 1810. På 1930-talet byggdes torget om och då vändes statyn åt andra hållet, enligt många ett resultat av att Kung Karl XIV Johan inte uppfyllde förväntningarna om att ta tillbaka Finland som Sverige förlorade i kriget mot Ryssland år 1809. Han vände helt enkelt Sverige och Stockholm ryggen.

Kung Karl XIV Johan är klädd i svensk fältmarskalkuniform med Serafimerordens band över höger axel. På sitt bröst har han tre s.k. kraschaner, överst den för Serafimerorden, där under Svärdsordens Riddare med Stora korset och underst Carl XIII:s Riddarorden. Runt halsen har han Carl XIII:s halskors för Riddarorden. I sin högra hand håller han fältmarkskalkstaven och i den vänstra tyglarna till hästen.

År 2015/2016 flyttades statyn från torget som försvann i.o.m. byggnationen av Nya Slussen och sedan dess står den tillfälligt utplacerad på Slottsbacken mitt emot det Kungliga slottets södra port med hästen vänd mot öster och Ryssland, kanske en tanke. Var den skall stå efter Nya Slussens färdigställande är när dessa rader skrivs ej beslutat.

 

Om Bengt Erland Fogelberg

Bengt Erland Fogelberg föddes i Göteborg den 8:e augusti år 1786. Hans far var gälbgjutarmästaren (person som gjuter föremål i främst mässing) Erland Fogelberg och hans mor var Margareta Maria Lind.

Han började i sin fars verkstad som lärling men flyttade år 1803 till Stockholm och blev lärling hos hovciselören (person som reliefutsmyckningar i metall med främst hammare och mejsel) Fredric Ludvig Rung (1758-1837). Redan år 1804 började han på Konstakademien och år 1807 lämnade han helt hanverkarbanan och koncentrerade sig på den konstnärliga verksamheten.

En viktig person under Fogelbergs period på Konstakademien var Tobias Sergel som stödde och uppmuntrade honom samt Carl Fredrik von Breda. Det var sannolikt den senare som gjorde att han tillsammans med målaren Johan Gustaf Sandberg (1782-1854) startade en privat konstskola år 1815 som fick namnet Sällskapet för konststudium.

Fogelberg var starkt influerad av "Den Götiska andan" där fornnordiska motiv ur mytologin användes i konsten. Speciellt var det Pehr Henrik Lings (1776-1839) föreläsningar som inspirerade Fogelberg. Han ställde senare ut verken Odin, Tor och Frej på en utställning år 1818.

År 1819 reste han till Paris och senare till Rom där han utförde en rad skulpturer. Han kom att bosätta sig i Paris och kom till Stockholm bara för kortare besök. Hans mest kända verk är kanske bronsstatyn av Gustaf Vasa på borggården till Uppsala slott, skulpturerna Odin, Tor och Balder i marmor vid Konstakademien i Stockholm, de stora statyerna av Birger Jarl och Kung Karl XIV Johan till häst i Gamla Stan i Stockholm samt Kung Gustav II Adolf i Göteborg.

Fogelberg gifte sig aldrig och han dog den 22:a december år 1854 i Trieste i nuvarande Italien (då Österrike) kort efter avtäckningen av statyerna av Birger Jarl och Kung Karl XIV Johan i Stockholm.Test