Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild pÄ ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Gustav III i Gamla Stan i Stockholm

Bild pÄ Gustav III


Information om Gustav III

Årtal: 1808
KonstnÀr: Johan Tobias Sergel
Gjutare: OkÀnd
Material: Brons
Lat: 59.326819  Long: 18.075063

 

Om konstverket

Statyn av Gustav III står på Skeppsbron nedanför det Kungliga slottet och visar kungen när han stiger iland i triumf efter det ryska kriget 1788-1790. Kungen är klädd i flottans uniform och han har en olivkvist i den högra handen som betecknar fred och ett fartygsroder i den vänstra handen som visar att han kommer från havet. Han är klädd i flottans uniform med en stor mantel hängande över den högra axeln. Statyn står på den platsen som hans fartyg Amphion lade till vid ankomsten.

På den höga piedestalen som statyn står på står det ingraverat: "ÅT, KONUNG GUSTAF III, LAGSTIFTARE, SEGERVINNARE, FREDENS ÅTERSTÄLLARE, AF, STOCKHOLMS BORGERSKAP, MDCCXC". Bokstäverna MDCCXC är romerska siffertecken och betyder år 1790.

Statyn gjordes av konstnären Johan Tobias Sergel på uppdrag av kungen själv men den första skissen presenterades förest år 1793, vilket var året efter kung Gustav III:s död. Statyn göts år 1799 och invigdes år 1808 av hans son kung Gustav IV. Statyn är gjord i solid brons och är ca 3,5 x 1,9 x 2,1 meter medan piedestalen är gjord i porfyr från Älvdalen och är ca 3,7 x 2,1 x 2,1 meter. Sergel var sannolikt inspirerade av den romerska statyn "Apollo di Belvederer" från 130-talet e.Kr. där det vid Uppsala universitets övre galleri finns en kopia att beskåda.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

 

Om Johan Tobias Sergel

Skulptör, tecknare, grafiker, hovintendent, professor och direktör vid Konstakademien.

Född 1740 i Stockholm, död där 1814.

Han började tidigt ägna sig åt konst, mest teckning och målning, på egen hand och blev, 16 år gammal, elev hos Rehn, Adrien Masreliez och året därpå hos Larchevesque. Han fick följa med honom till Paris, där han studerade fransk och antik skulptur i 7 månader. Efter hemkomsten hjälpte han Larchevesque vid utförandet av ett par statyer och dekorativa arbeten för slottet. Han studerade gravyr för Per Floding och möter nyantiken i stället för rokokon. Han fick resestipendium och begav sig åter till Paris och Rom där han befinner sig 1767- 1779. Där han studerar antikens och renässensens mästare.

Hans första självständiga verk är 1771 Vattennymfen, som finns på Nationalmuseum i Stockholm. Genom skulpturen Faunen, som signerades 1774, blev den hans genombrott i Rom. Han arbetade outtröttligt och hans namn nådde Louis XV i Frankrike och han beställde Amor och Psyke av honom, men inköptes i stället av Gustav den III, 1777 då den franske kungen avlidit innan skulpturen blivit färdig. Den var helt klar först 1787. Han hade problem med sin fysiska och psykiska hälsa och led av melankolia och svår gikt. Hans vänner den danske bildkonstnärn Abildgaard och J.H. Füssli var oroliga för att han skulle ta sitt liv. 1778 kallades han hem och via Frankrike och med skulpturen Otryade blev han medlem i den franska Konstakademien. Han kom hem till Sverige 1779 och blev överhopad av arbete. 1783 möter han värdshusflickan Anna Rella och det är deras samvaro som skildras i hans erotiska teckningar. Han levde tillsammans med henne till hennes död 1796. Hon födde fyra barn av vilka två överlevde. Han återvänder till Italien i Gustav den III's sällskap där de gör en inköpstur 1783-1784. Bronsstatyn av Gustav den III i Stockholm på Skeppsbron får han beställning på 1790, men den blir klar först 1808.
1795 tecknade han ett enastående verk, Någons historia under första accés av hypokondri, som jämfördes med Goyas grafiska verk, Los Caprichos.

Representerad: Vilande faun, Statyn utfördes i två exemplar i marmor, varav det ena i Nationalmuseum i Stockholm, det andra i Ateneum i Helsingfors, skiss i lera i Nationalmuseum i Stockholm, Venus som stiger ur havet, Amor och Psyke, Mars och Venus, samt i privata samlingar.Test