Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild pÄ ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Fortitudo i Gamla Stan i Stockholm

Bild pÄ Fortitudo


Information om Fortitudo

Årtal: 1665
KonstnÀr: Heinrich Lichtenberg
Gjutare: OkÀnd
Material: Sandsten
Lat: 59.325943  Long: 18.065472

 

Om konstverket

Skulpturen Fortitudo är en kopia av det ursprungliga originalet gjord av bildhuggaren Heinrich Lichtenberg år 1665. År 1939 deponerade Riddarhusets direktion 6 statyer från taket hos Stadsmuseet som förvarades i deras magasin till de år 1968 ställdes ut på dess gård. De undersöktes grundligt på 1980-talet och en rad nya fakta rörande dem kom fram. År 1984 flyttades de än en gång i lagerutrymmen där de finns än idag.

Skulpturen Fortitudo är en allegori (en bildframställning av en berättelse) av styrkan och tapperheten/hjältemodet i form av en Herculesfigur med lejonhuvud hållande en klubba i den högra handen. Den står på Riddarhusets norra sidas mittfront i väster. På 1600-talet när skulpturen gjordes var skulpturer i form av allegorier ansedda som den högsta konstformen och det var inte själva skulpturen i sig som var betydelsefull utan berättelsen den representerade.

Skulpturerna, allegorierna, som står på Riddarhusets tak är alla del i en lärodikt som berättar om husets innehåll och användning med avsikt att inpränta lärosatser till de som vistas i huset, men även att berätta för de utanför om dessa värden. Det var arkitekten Jean de la Vallée som föreslog att skulpturerna på taket skulle adliga dygder värda att eftersträva. År 1659 presenterade han sitt förslag som antogs och redan år 1661 började man hugga in texterna på frisen som löper runt huset.

Först kontaktades skulptören Faydherbe och sedan med Jacob Albrecht Bildhuggare men ingen var villig att åta sig arbetet. Därefter kontaktades den tyske bildhuggaren Heinrich Lichtenberg som på inbjudan av Magnus de la Gardie hade kommit till Sverige och han accepterade att göra alla de 6 skulpturerna på långsidorna i sandsten. De 2 skulpturerna på kortsidorna är gjorda av konstnären Jean Baptiste Dieussart i bly.

 

Allegorin

Fortitudo representerar styrkan och tapperheten/hjältemodet som en adelsman skulle representera som skydd för konungen och fosterlandet. Han är en naken Herculesfigur med ett lejonhuvud över sitt huvud och i sin högra hand håller han en klubba. Sin västra hand håller han bakom ryggen men kunde lika gärna ha hållit i de tre gyllene äpplena från Hesperidernas trädgårdar.

Nedanför Fortitudo på frisen står devisen "FORTITUDO CIVIUM PRAECIPUUM REGNI FIRMAMENTUM" som betyder Medborgarnas ståndaktiga mod är ett rikes bästa skydd.

 

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 1472 x 2824 pixlar i 240 dpi . I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.

 

Om Heinrich Lichtenberg

Heinrich Lichtenberg föddes i nuvarande Tyskland i början av 1600-talet och kom till Sverige på inbjudan av Magnus de la Gardie år 1660. Han arbetade under 1660-talets första halva som skulptör och s.k. gipsskärare på de la Gardies slott Jacobsdal och Makalös.

Åren 1662-1665 utförde han 6 allegoriska skulpturer på Riddarhusets taks långsidor i sandsten och påbörjade även både den norra och södra portalen på Riddarhuset som senare färdigställdes av Jean Baptista Dieussart. Han ansågs vara en av Magnus de la Gardies främste konstnärer.

År 1670 gifte han sig med Lucretia Peters i Stockholm men redan år 1678 dör han och begravs i Stockholm.Test