Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Finska krigsbarn i Gamla Stan i Stockholm

OBS: Den här bilden/bilderna har vi upphovsrätt för avseende fotografiet men inte det fotografiet avbildar, d.v.s. konstverket. Du kan köpa bilden av oss för en billig peng men först efter att du inhämtat tillstånd av konstnären eller de som representerar konstnären. Ofta går det bra att kontakta Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) som representerar många konstnärer.

Information om Finska krigsbarn

Årtal: 1999
Konstnär: Marja Räihä
Gjutare: Okänd
Material: metall
Lat: 59.324077  Long: 18.07547

 

Om konstverket

Minnestavlan över de finska krigsbarnen som kom till Stockholm på precis den här platsen under det andra världskriget är gjord i metall och sitter på väggen på huset vid Skeppsbron 28 (Schönska huset). Utanför på Skeppsbrokajen låg tidigare den s.k. Finlands-kajen där finlandsbåtarna lade till. Minnesplattan är gjuten av Skultuna Gelbgjuteri AB.

Minnestavlan invigdes den 19:e september år 1999 av dåvarande finska Omsorgsministern Eva Biaudet från Helsingfors. Sinikka Ortmark läste en dikt och ordföranden i RFK (Riksförbundet Finska Krigsbarn) Pirkko Ahlin talade. Efter själva invigningen började med att Viking Line bjöd de ca 200 speciellt inbjudna på lunch ombord på M/S Gabriella och sedan hade Finska kyrkan en speciell gudstjänst med predikan av kyrkoherde Pekka Turnunen.

Tittar vi närmare på minnestavlan, som är gjord av konstnärerna Marja och Olavi Räihä år 1999, så ser vi en relief i form av en karta som visar den nordöstra delen av Sverige och den sydvästra delen av Finland. På den finska sidan ser vi en mor som släpper iväg sina barn och på den svenska sidan en mor som tar emot barnen. Mellan de båda kvinnorna, där Bottenhavet ligger, ser vi 6 barn som är på väg till Sverige med sina namnlappar hängande kring halsen och flera håller varande i händerna.

På den finska sidan längs kusten ser vi en rad soldater i sina hjälmar på väg norrut och mellan soldaterna och den svenska kusten är ett fartyg inritat, på väg från Vasa till Sundsvall vilket också var en stor transportväg för de finska krigsbarnen. Längst upp i norr på den svenska sidan syns ett tåg på väg söderut, det var så krigsbarnen transporterade från gränsen i Haparanda till de södra delarna av Sverige. Till vänster om tåget syns även ett flygplan men det var ett ovanligt sätt för barnen att resa. Men båten, tåget och flyget symboliserar alla transportsätt för de finska krigsbarnen.

Bakom kvinnan på den svenska sidan ser vi byggnader, det är bostäderna/hemmen som väntar på den finska krigsbarnen. På minnestavlan står det under själva reliefen "Minnesmärke över de omkring 70.000 finska krigsbarn som evakuerades till Sverige 1939 - 1945. Många av dem togs emot här. Tavlan och minnesmärket är uppsatt av Riksförbundet Finska Krigsbarn år 1999.

Transporterna med finska krigsbarn som anlände till Stockholm kom från till största delen från Åbo i västra Finland. De fartyg som gick mellan Stockholm och Åbo var främst S/S Brynhild, S/S Wellamo och S/S Arcturus (där fanns plats för ca 350 barn i det främre lastutrymmet och ca 150 barn i det aktre, barnen sov i trevåningssängar och trängseln var stor. Sigun Alenius berättar i sin bok "Med 40 000 finska krigsbarn i Sverige - em folkvandring i smått" som kom ut år 1943 om en transport med fartyget Arcturus:

"Barnen låg som varor i en fredstida butik med hyllor runtom väggarna och ställningar också mitt på golvet”, skriver Alenius. I förens lastrum hade en enorm bädd med plats för 150 barn skapats. Barnen låg på ett stort gemensamt underlakan men hade var sin egen plats, en egen huvudkudde och filt.

Hundratals barn, med etiketter på bröstet och stora, undrande ögon, små knubbiga tvååriga bylten och gängliga tonåringar, syskonpar som stadigt håller varandra i hand och omger sig med osynlig fästning mot inkräktare, barn som nyfiket betraktar världen, färdiga att ge sig ut på upptäckarstråt, barn med gråten i halsen och trötta nästippar, barn som stilla, lydigt, nästan apatiskt väntar på att någon skall komma och fråga något, räkna dem ännu en gång.

De hade rest nätter och dagar, från Suomussalmi och S:t André och spökstaden Viborg, från djupaste inlandet och från de fattiga utskären i söder, väntat vid landsvägskanten på postbussen, väntat på en mörklagd landsortsstation på ett försenat, fullproppat tåg, väntat på att bli räknade, läkarundersökta, kortregistrerade och på att slutligen krypa till kojs i en jättelik massäng under däcket på en stor och gråkamouflerad farkost".

De finska krigsbarnen kom till Sverige åren 1939-40 resp. 1941-1944 då Finland var i krig med dåvarande Sovjetunionen. Av de drygt 70 000 krigsbarnen återvände ca 55 000 medan ca 15 000 adopterades av sina svenska fosterfamiljer och stannade i Sverige.

 

Om Marja Räihä

Marja Räihä har tillsammans med sin man Olavi Räihä skapat minnesmärket i metall, Finska Krigsbarn, vid Skeppsbron 28 i Gamla stan. Hon är också barnförfattare och har bl.a. skrivit sagan "Mästerkatten".

I övrigt har vi på redaktionen inga upplysningar om henne förutom att hon är bosatt i VästeråsTest