Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Departementsfrisen i Gamla Stan i Stockholm

OBS: Den här bilden/bilderna har vi upphovsrätt för avseende fotografiet men inte det fotografiet avbildar, d.v.s. konstverket. Du kan köpa bilden av oss för en billig peng men först efter att du inhämtat tillstånd av konstnären eller de som representerar konstnären. Ofta går det bra att kontakta Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) som representerar många konstnärer.

Information om Departementsfrisen

Årtal: 1936
Konstnär: Stig Blomberg
Gjutare: Okänd
Material: Kalksten
Lat: 59.326556  Long: 18.067285

 

Om konstverket

Kalkstenskonstverket "Departementsfrisen" sitter på den västra fasaden av Ledamotshuset (Ledamotshusets Stora gård) och ses bäst från Rådhusgränd. Departementsfrisen är hela 13,5 meter lång och 0,95 meter hög, totalt ca 13 kvadratmeter vilket gör den till ett av de största konstverken i Gamla stan.

Portalen

Departementsfrisen sitter högst upp på den Stora gården portal (fondfasad) som är tre axlar bred och 3 våningar hög, se bilden ovan. Den putsrustik som som används på Ledamotshusets alla fasader är här ersatt av en ljus stenbeklädnad i kalksten vilket även själva frisen är huggen ur. Frisen färdigställdes år 1935 av konstnären Stig Blomberg (huggen kalksten) samtidigt som den Stora gården färdigställdes (huset och därmed också Departementsfrisen invigdes först år 1937).

Departementsfrisen har fått sitt namn efter att det uppdrag som konstnären fick (angavs i ett PM beträffande skulptural utsmyckning å stora gårdens fondfasad den 4:e januari år 1935 ) att konstverket skulla anknyta till byggnadens användning. Stig Blomberg valde att med historiska personer gestalta de i Kanslihuset inrymda departmenten (därav namnet Departementsfrisen) Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Jordbruksdepartementet, Ecklesiastikdepartementet (Utbildningsdepartementet), Socialdepartementet, Handelsdepartementet och Kommunikationsdepartementet.

På den stora bilden ovan har vi delat upp Departementsfrisen i 4 delar, den översta delen sitter längst till vänster (norr) och den undre längst till höger (söder).

Delar vi nu upp konstverket på departementen det skulle anknyta till får vi följande:

Stastrådsberedningen

Statsrådsberedningen är skildrat med 5 st män som sitter runt ett bord under texten "VIJ MOSTE BEKYMBRA OSS OM FÄDERNESALNDZENS VELLFÄRDH". Mannen som står i mitten är Axel Oxenstierna, landets rikskansler och grundare av statsadministrationen och det är hans ord som är skrivna som han yttrade i samband med kung Gustav II Adolfs död år 1632. Notera Svea Rikes vapen som syns i underkant representerade landets styrelse.

 

Justitiedepartementet

Justitiedepartementet är skildrat med Magnus Ladulås () som står under texten "LAND SKALL MED LAG BYGGAS" och håller en stor nyckel i sin högra hand. Texten kommer från Upplandslagen (1290-talet) där det står "land skal maep laghum byggias", lagen kom till under kung Magnus (Ladulås) Birgerssons tid som kung. Till höger om honom är den symboliska dörren till ladugården som han låste med nyckeln.

 

Jordbruksdepartementet

Jordbruksdepartementet är skildrat med två bönder som arbetar på fältet och där syns också en ko, ett träd och en uggla. Notera även traktorn lite högre upp ovanför kon, den symboliserar sannolikt det moderna jordbruket och därmed det moderna landet Sverige.

 

Utbildningsdepartementet

Ecklesiastikdepartementet (Utbildningsdepartementet) är skildrat med med Natan Söderblom som står bakom en jordglob och håller texten "VETT BLEV PLANTAT" och till höger om honom sitter Olof Rudbeck pekande på jordgloben och under honom står texten "JÄRNHÅRT SPRÅK BLEV BRUTET". Längs tilll höger syns Uppsala domkyrka med sina två torn och takryttaren.

De två texterna kommer från Esaias Tegnérs dikt "Det låg ett skimmer över Gustafs dagar" där versen som innehåller dessa strofer lyder: "Där låg ett skimmer över Gustafs dagar, fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill, men det var sol däri, och, hur du klagar, var stodo vi, om de ej varit till? All bildning står på ofri grund till slutet, blott barbarit var en gång fosterländskt, men vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet, och sången stämd och livet mänskligt njutet, och vad Gustaviskt var blev därför även svenskt".

 

Socialdepartementet

Socialdepartementet är skildrat med en sjuksköterska som hjälper en sjuk under texten "SOCIAL VÄLFÄRD", till höger syns två ytterligare sköterskor, den högra är Elsa Brändström. Hon var väldigt aktiv under 1:a världskriget och hjälpte bl.a. skadade krigsfångar som transporterades med tåg mellan Ryssland och Tyskland på sträckan mellan Trelleborg och Karungi (nuvarande Finland).

 

Handelsdepartementet

Handelsdepartementet äs skildrat med Knut Agathon Wallenberg som står och håller på ett städ symboliserande landets stora exportprodukt, järnet. Till vänster om honom står en man och röker en pipa och de kan vara Dan Boström (skeppsredare).

 

Kommunikationsdepartementet

Kommunikationsdepartementet är skildrat med dåtidens främsta kommunikationsformer, ett tåg och en zeppelinare.

Idag används inte huset längre som ett kanslihus utan är det s.k. Ledamotshuset där många av riksdagens ledamöter har sina kontorsrum och i vissa fall även övernattningsrum. Du kan läsa mer om Ledamotshuset här.

 

Om Stig Blomberg

Stig Arvidsson Blomberg föddes i Linköping år 1901. Hans far var överstelöjtnant Arvid Blomberg och hans mor var Gerd Westrell. Han växten upp i Linköping men flyttade till Stockholm år 1919 när han började på Konsthögskolan. Han studerade där åren 1919-1923 med lärare i modellering som Theodor Lundberg (år 1920) och Carl Milles (åren 1921-1923), vid examen år 1923 fick han en kunglig medalj för sin insatser.

Redan vår 1923 fick han uppdraget att göra fjorton stuckreliefer till Stockholmsbiografen Skandias salong, vilket han gjorde i arkaiserande stil, säkert influerad av Carl Milles.

Han fick även Jenny Lindstipendiumet som gjorde att han åren 1927-1930 kunde resa till U.S.A, Tyskland, Italien, Frankrike samt länder i Nordafrika. Han studerade även under denna tiden i Paris på skolan Academie Scandinavie Maison Wateau. Under denna period gjorde han även dekorationer för prins Wilhelms villa i Eze vid franska Rivieran.

År 1931 gjorde han tre konstverk, utsmyckningen av ordenssalen hos Timmermanorden i Stockholm, "Systrarna" en skulpturgrupp på Nytorget i Stockholm samt "Männen på isen" som visar ett ögonblick från Andreexpeditionen och som nu finns i Stockholms stadshus.

Blombergs konst kännetecknas av en stiliserad realism kombinerad med lite humor eller "glimten i ögat". År 1935 fick han uppdraget att göra den stora frisen till det nya kanslihuset där ett antal departement skulle ha sina lokaler. Frisen skulle avspegla dessa departement vilket han åstadkom genom ett över 13 meter långt konstverk som via historiska personer och händelser berättar om departementen men även Sveriges historia på ett sätt som motsvarar många bibliska verk. Departementsfrisen, som den kom att heta, stod klar år 1936.

Under slutet av 1930-talet och hela 1940-talet kom han att skapa ett flertal konstverk som satt sina spår i den svenska konsthistorien och influerat yngre konstnärer. Här hittar vi Viktor Rydbergsmonumentet i Jönköping år 1946, fontänanläggningen i Sölvesborg år 1947 samt en rad andra.

Blomberg var år 1948 en av ledamöterna i juryn för den olympiska konstutställningen i London. Redan år 1936 deltog han i olympiaden i Berlin där konst var en gren, han fick bronsmedalj för sitt bidrag "Brottande pojkar" (eller Tampande pojkar som den också kallas). År 1944 blev han ordinarie ledamot av den Svenska Konstakademien och år 1951 utsågs han till professor vid Konsthögskolan, han kom att stanna där till år 1961 när han gick i pension.

Han var gift åren 1932-1941 med Ven Nyberg (journalist, född 1898) och från år 1945 fram till sin död år 1970 med Inga Boren (född 1914). Han fick en dotter, Jane Eva (född 1934) med Ven. Han ligger idag begravd i Stockholm.Test