Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

De fyra stånden i Gamla Stan i Stockholm

Bilden ovan finns i 4 varianter. För att se alla drar du bara med musen eller fingret till vänster eller höger på bilden.

OBS: Vill du ha bilden i lågupplöst format utan kostnad hör du av dig via vår kontaktsida så skickar vi gärna bilden du ser (utan Copyright texterna). Vi vill dock att du anger www.stockholmgamlastan.se som källa när du publicerar den på Internet. Alla bilderna finns även i högupplöst format (TIF) att köpa för en billig peng, hör av dig via vår kontaktsida så berättar vi mer.

 

Information om De fyra stånden

Årtal: 1903
Konstnär: Johan Theodor Lundberg
Gjutare: Okänd
Material: Granit
Lat: 59.327804  Long: 18.068712

 

Om konstverket

De fyra stånden består av 4 skulpturer föreställande vart och ett av de fyra stånden i den gamla ståndsriksdagen, bönder, borgare, präster och adeln. De är grupperade 2 och 2 med en relief mellan sig. I söder står Bönder och Borgare och mellan dem en relief som visar de tre kronorna runt en bok och en eld. I norr står Präster och Adeln och mellan dem en relief som visar de tre kronorna runt en bok och ett svärd. De står högst upp på det Östra riksdagshuset mot Riksplan under statyn av Moder Svea.

Bönder och borgare

Böndernas staty, längst till vänster, föreställer bonden Per Olsson. Han blev utsedd av kung Karl XI att representera bönderna som deras talman, han fick också stå fadder till den blivande kungen Karl XII vid dennes dop. Han håller i sin vänstra hand en krans.

Borgarnas staty, andra från vänster, föreställer finansmannen Louis de Geer. Han har kallats för den svenska industrins fader och var dessutom initiativtagare till de första handelskompanierna. Han håller i sin vänstra hand ett dokument.

Präster och adeln

Prästernas staty, tredje från vänster, föreställer biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius. Han var en av Sveriges mest betydelsefulla kyrkomän och ledde bl.a. arbetet på den första bibeln på det svenska språket år 1617. Han grundade även Sveriges första gymnasium och Sveriges första skola för flickor. Han håller i sin högra hand Bibeln.

Adelns staty, längst till höger, föreställer rikskanslern Axel Oxenstierna. Han grundade mycket av det som idag utgör statens administration, t.ex. Posten, Riksarkivet, Vitterhetsakademien och en rad andra samhällsfunktioner i det moderna Sverige.

Alla statyerna gjordes av Theodor Lundberg i Florens åren 1902-1903. De transporterades sedan till Sverige för att sättas upp på Riksdagshuset.

 

Om Johan Theodor Lundberg

Skulptör.

Han studerade vid Konstakademien i Stockholm och i Paris för Falguiére samt i Rom.

Blev 1908 ordinarie professor vid Konstakademien och direktör 1911-1920 varefter han bosatte sig i Rom.

Hans konst är genomgående manlig och onumentalt betonad, men kan även bli poetiskt natursymbolisk. Han slog igenom med Fosterbröderna i brons som är placerad utanför Nationalmuseum i Stockholm, samt i Statens Museum för Kunst i Köpenhamn.

Offentlig utsmyckning: Vågen och stranden i marmor 1897, Kungliga slottet i Stockholm och på yttre borggården Kristina Gyllenstierna, Sorg i marmor, Nationalmuseum i Stockholm, Olaus Petri, framför Storkyrkan, Stockholm, Gosse med svan, fontän, Djurgården, Gunnar Wennerberg, Uppsala, flera porträttbyster, Erik Dahlberg Karlskrona, porträttmedaljonger och gravmonument. Hans för Poltava avsedda, Svea och den fallne karolinen, fick 1902 sin plats på Artillerigården i Stockholm. Han ledde även kopieringen i brons av S:t Göran och draken i Storkyrkan nu uppställd i Storkyrkobrinken i Stockholm.Test