Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild pÄ ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Birger Jarl i Gamla Stan i Stockholm

Bild pÄ Birger Jarl


Information om Birger Jarl

Årtal: 1854
KonstnÀr: Bengt Erland Fogelberg
Gjutare: OkÀnd
Material: Brons
Lat: 59.325122  Long: 18.063884

 

Om konstverket

Statyn av Birger Jarl som står på Birger Jarls torg på Riddarholmen i Stockholm invigdes den 21:a oktober år 1854 vilket även står mitt på den runda sockeln "Birger Jarl, Stockholm grundlaggare", längre ner på själva sockeln står årtalet 1854 "MDCCCLIV".

Tanken med en staty av Birger Jarl fördes först fram av B von Beskow den 12:e juni år 1845 och redan den 23.e augusti år 1846 tillsattes en kommitte av Stockholms borgerskap (magistraten) för att ta fram förslag till statyn. I februari år 1847 fick skulptören Bengt Erland Fogelberg uppdraget och gjorde modellen i gips i Rom. Modellen skickade sedan till Ferdinand von Müllers gjuteri i München där den gjöts.

Statyn nådde Stockholm två år efter firandet av stadens 600 års jubileum där den avtäcktes den 21:a oktober år 1854. Fogelberg deltog själv vid avtäckelsen men dog strax därefter i Trieste. Sockeln (kolonnen) som statyn står på ritades av Fredrik Wilhelm Scholander inkl. relieferna av Birger Jarl. Sockeln i Byzantinsk stil gjordes ursprungligen av Carreramarmor av den svenska bildhuggaren Jakob Lundberg i Italien men ersattes senare av grå granit från Vätö (i stenbrottet vid Harg) år 1911 som bättre tålde det svenska klimatet. Notera att ordet "grundläggare" är stavat "grundlaggare", italienarna fick inte till det riktigt rätt och detta fel bevarades även vid omhuggningen i granit år 1911.

Birger Jarl är avbildad stående med händerna på ett svärd klädd i ringbrynja med en vapenrock ovanpå. Över vapenrocken hänger en mantel om hålls samman över bröstet av en s.k. fibula (spänne). Manteln har en krage av päls. På huvudet har han en hjälm. Tanken är att Birger Jarl står och beskådar sitt verk "Stockholm" och har tankarna på stadens framtid.

En annan intressant detalj med statyn är att den ursprungliga vapenskölden byttes ut den 13:e januari år 1880 mot dagens som är gjord av bildhuggaren Sven Andersson (1846-1920) och gjuten hos Otto Meyer i Stockholm. Orsaken var att den ursprungliga ansågs inte vara historisk korrekt, den var längre, mycket smalare och spetsigare med en rund cirkel i mitten med tre rosor. Dagens sköld är kortare, betydligt bredare och med Birger Jarls eget vapen, ett lejon med tre balkar.*

Birger Jarl är officiellt den som grundade Stockholm år 1252 baserat på det dokument som undertecknades av honom och Kung Valdemar samma år och där namnet "Stockholm" nämns för första gången. Exakt när Stockholm grundades är ej känt men det finns utgrävningar som visar på bebyggelse drygt 200 år tidigare.

Sockeln (kolonnen) är gjord i granit och har måtten 6,6 x 1,6 x 1,6 meter. Statyn är gjord i brons och har måtten 2,9 x 1,2 x 1,1 meter. Vapenskölden är gjord i brons och har måtten 0,9 x 0,35 meter.

*Birger Jarl - Några minnesblad den 21 oktober 1854 med en afbildning av bildstoden, utgivna av Albert Bonniers förlag i Stockholm.

 

Om Bengt Erland Fogelberg

Bengt Erland Fogelberg föddes i Göteborg den 8:e augusti år 1786. Hans far var gälbgjutarmästaren (person som gjuter föremål i främst mässing) Erland Fogelberg och hans mor var Margareta Maria Lind.

Han började i sin fars verkstad som lärling men flyttade år 1803 till Stockholm och blev lärling hos hovciselören (person som reliefutsmyckningar i metall med främst hammare och mejsel) Fredric Ludvig Rung (1758-1837). Redan år 1804 började han på Konstakademien och år 1807 lämnade han helt hanverkarbanan och koncentrerade sig på den konstnärliga verksamheten.

En viktig person under Fogelbergs period på Konstakademien var Tobias Sergel som stödde och uppmuntrade honom samt Carl Fredrik von Breda. Det var sannolikt den senare som gjorde att han tillsammans med målaren Johan Gustaf Sandberg (1782-1854) startade en privat konstskola år 1815 som fick namnet Sällskapet för konststudium.

Fogelberg var starkt influerad av "Den Götiska andan" där fornnordiska motiv ur mytologin användes i konsten. Speciellt var det Pehr Henrik Lings (1776-1839) föreläsningar som inspirerade Fogelberg. Han ställde senare ut verken Odin, Tor och Frej på en utställning år 1818.

År 1819 reste han till Paris och senare till Rom där han utförde en rad skulpturer. Han kom att bosätta sig i Paris och kom till Stockholm bara för kortare besök. Hans mest kända verk är kanske bronsstatyn av Gustaf Vasa på borggården till Uppsala slott, skulpturerna Odin, Tor och Balder i marmor vid Konstakademien i Stockholm, de stora statyerna av Birger Jarl och Kung Karl XIV Johan till häst i Gamla Stan i Stockholm samt Kung Gustav II Adolf i Göteborg.

Fogelberg gifte sig aldrig och han dog den 22:a december år 1854 i Trieste i nuvarande Italien (då Österrike) kort efter avtäckningen av statyerna av Birger Jarl och Kung Karl XIV Johan i Stockholm.Test