Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Bågspännaren i Gamla Stan i Stockholm

Bilden ovan finns i 3 varianter. För att se alla drar du bara med musen eller fingret till vänster eller höger på bilden.

OBS: Vill du ha bilden i lågupplöst format utan kostnad hör du av dig via vår kontaktsida så skickar vi gärna bilden du ser (utan Copyright texterna). Vi vill dock att du anger www.stockholmgamlastan.se som källa när du publicerar den på Internet. Alla bilderna finns även i högupplöst format (TIF) att köpa för en billig peng, hör av dig via vår kontaktsida så berättar vi mer.

 

Information om Bågspännaren

Årtal: 1916
Konstnär: Christian Eriksson
Gjutare: Herman Bergman
Material: Brons och granit
Lat: 59.322813  Long: 18.070986

 

Om konstverket

Bågspännaren som står på Kornhamnstorg är ett monument över Engelbrekt som avtäcktes söndagen den 29:e oktober år 1916. Det är gjutet i brons och står på en hög sockel med reliefer gjord av granit.

Om Engelbrekt1

Engelbrekt Engelbrektsson föddes på 1390-talet och ledde det s.k. Engelbrektupproret mot kung Erik av Pommern år 1434. Det grundades i ett stort missnöje med kung Eriks kyrkopolitik, skatter, utländska (främst danska) fogdar mm.

Han hade stor framgång och kungen avsattes men själv mördades han på en holme i sjön Hjälmaren den 27:e april år 1436. Han blev dock stor folkhjälte och symboliserar än idag folkets rätt till frihet och rättvisa samt Sveriges självständighet.

Bakgrund1

Bågspännaren skulle från början stå i Falun där man år 1902 hade arrangerat en tävling avseende ett monument för Engelbrekt. De första förslagen godtogs inte och det var först år 1904 när konstnärerna Christian Eriksson och Carl Milles lämnade in två förslag som arbetet med att välja ut ett monument började på riktigt.

Efter ett antal turer så lämnade Eriksson in ett nytt omarbetat förslag år 1909 men även det förkastades av juryn i Falun, detta förslag med tillhörande provmodell köptes då istället av Föreningen för Stockholms prydande och år 1911 erbjöd de Stockholms stad att överta konstverket. Detta accepterades och som plats valde man Kornhamnstorg.

Ur historisk synpunkt kan detta sägas var en lite felaktig plats, men bara lite. För det var nämligen på gatorna runt Söderport som Engelbrekt och hans mannar stred mot det danska riksrådet Erik Nilsson Gyllenstiernas soldater år 1436.

Dessa strider vanns av Engelbrekt med hjälp av Karl Knutsson Bonde som angrep västerifrån. Fast vid den här tiden låg Kornhamnstorg utanför stadsmuren och striderna fördes innanför, men det finns ingen bra plats för det stora monumentet på dessa gator och gränder så Kornhamnstorg är det närmast man kommer där det finns ett stort öppet torg.

Utformning1

Konstverket består av två delar, själva skulpturen i brons som påstås vara modellerad efter konstnären Christian Erikssons goda vän Gösta Fagerlind. Skulpturen visar en muskellös ung man som spänner en armborst för att skjuta mot förtryckaren Erik av Pommern (kung av Sverige åren 1396-1435) och hans män. Den gjöts av Herman Bergmans konstgjuteri år 1916 i brons.

Sockeln har en relief på varje sida som är ritad av Christian Eriksson och är huggen direkt i sockel, okänt vem som var bildhuggaren. Relieferna visar händelser ur Engelbrekts befrielsekamp enligt Engelbrektskrönikan (ingår även i Karlskrönikan som du kan ladda ner här) mot Erik av Pommern (efter att upproret fördrivit Erik av Pommern år 1435 regerade han endast ett år till år 1436 när han mördades) enligt följande:

Relief Nordväst

Nordväst - Två upprorsmän till häst. Merparten av alla upprorsmän var vanliga människor och de hade normalt inga hästar när de stred, detta var förbehållet de rika i samhället. Detta är m.a.o. säkerligen ledare för upproret då dessa dessutom är klädda i rustningar vilket endast adeln hade råd med.

När Christian Eriksson skulle rita reliefen åkte han bl.a. till sin gode vän Hj Törnqvist i Husby (Uppland) för att studera hästar, den hästen han avbildade var Hj Törnqvist stora hingst Stig som syns närmast på reliefen.

Relief Nordöst

Nordöst - Upprorsmän med armborst och Stockholms sigill. Denna relief visar sannolikt striderna på gatorna och gränderna i närheten av söderport i Gamla Stan år 1434.

Relief Sydväst

Sydväst - Upprorsmän med pikar. Upprorsmän på marsch med pikar och klubbor. Troligen avbildar detta marschen till Stockholms där Engelbrekt belägrade Stockholms slott och efter två år lyckades avsätta kung Erik av Pommern.

Relief Sydöst

Sydöst - Engelbrekt med upprorsmän. Denna relief visar sannolikt hur upproret börjar och Engelbrekt (Engelbrekt Engelbrektsson) väljs som ledare och hövitsman år 1434 av dalkarlarna.

Det är Engelbrekt som står i centrum hållande ett svärd med båda händerna och de som står runt om honom greppar också svärdet som en bekräftelse på deras samtycke.

Det var Föreningen för Stockholms prydande som köpte modellen till konstverket från Falun men det var Eva Bonniers konstnämnd som betalade 26 000 kronor inkl. ersättningen till konstnären Christian Eriksson för att göra konstverket.

Enligt konstnären själv räckte inte pengarna utan han fick betala en del av kostnaderna ur egen ficka, ca 15 000 kronor enligt uppgift. Stockholms stad betalade inget då de fick den till skänks.

Djurgården IF

Bågspännaren är också ett motiv som idrottsföreningen Djurgården (Djurgården IF) har tagit till sig redan år 1955 när man avtäckte en minnessten av föreningens första tid från 1890-talet och där finns motivet i relief. Idag återfinns motivet inom föreningen på plaketter mm samt att tidningen om föreningens fotbollsverksamhet har fått namnet Bågspännaren.

Avtäckelsen1

Söndagen den 29:e oktober år 1916 stod det vackra konstverket klart och invigdes i närvaro av många prominenta personer, kronprins Gustaf (blivande kung Gustav VI Adolf), prins Eugen, professor Leche som också invigningstalade, Stockholms stadsfullmäktige samt flera hundra privatpersoner. Det var kronprins Gustaf som avtäckte konstverket.

 

Om Christian Eriksson

Skulptör.

Han studerade först vid Tekniska skolan i Stockholm, var sedan anställd som möbelarkitekt och modellör i Hamburg och kom därpå till Paris, där Falguiére var hans lärare. Han utbildades till ornamentbildhuggare i Stockholm, Hamburg och slutligen Paris. För att utbilda sig till skulptör gick Christian fyra år på Ecole des Beaux-Art.

Ett av hans första arbeten var Martyren, 1888, för vilken han fick medalj och stipendium. Året därpå utförde han bronsvasen Tjusning, Nationalmuseum i Stockholm. Offentlig utsmyckning: 1890 vasen Blindbock, Göteborgs Konstmuseum. Linné kolossalrelief i Nationalmuseum i Stockholm, Konstforskningen för portal till Nationalmuseum i Stockholm, L. J. Jierta Stockholm, Jenny Lind, marmor i Operan, Stockholm, Johan Tuuri. Idyll Stockholm, Diana, Hälsingborg, S:t Göran och draken, samt Engelbrektsmonumentet, båda i Stadshuset i Stockholm, postament till flaggstänger i Saltsjöbaden, Bågspännaren Stockholm, den graciösa Dansa på tå samt, lapp Göteborgs Konstmuseum, de båda sista i trä. Offentlig utsmyckning: av Kiruna kyrka. En hel del av förlagorna till detta arbete finns i hans hus Oppstuhage.

 

Om Herman Bergman

Per Herman Bergman föddes år 1869 och grundade sitt första konstgjuteri år 1895, då i form av en atelje. År 1899 slogs ateljen ihop med Förenade konstgjuterierna och fram till år 1908 arbetade han där. Det året grundade han Herman Bergmans Konstgjuteri som så småningom skulle bli ett av Skandinaviens största konstgjuterier.

Ursprungligen låg företaget på Roslagsgatan 31 (åren 1906-1948) men flyttade år 1948 till nya lokaler i Enskede söder om Stockholm. Under 1950-talet hade man sin guldålder med upp till 150 anställda och gjorde inte bara gjutningar till konstverk utan tillverkade även maskindelar till båtmotorer, kassaapparater mm. Kanske hade det varit bäst att hålla kvar vid kärnverksamheten för under 1950-talet gick företaget konkurs två gånger. En av orsakerna var dock kanske att år 1955 dog den största kunden, Carl Milles som flitigt hade anlitat konstgjuteriet för sina verk.

År 1954 dog Per Herman Bergman och verksamheten togs över av sonen Per-Gösta (kallad PG) Bergman och verksamheten begränsades till enbart konstgjuteri. När PG dog år 1977 tog tre anställda över (Jean Minne, Ingvar Gunnars och Gösta Bergqvist). Idag är företaget ett av de äldsta konstgjuterierna i Skandinavien med en rad kända konstnärer som kunder. Antalet anställda är ca 10 st.

Kända arbeten som har gjutits av Herman Bergmans konstgjuteri är Bågspännaren på Kornhamnstorg i Gamla stan i Stockholm, Brantingmonumentet vid Norra Bantorget i Stockholm, Orfeusgruppen vid Hötorget i Stockholm, Strindbergsmonumentet vid Tegnerlunden i Stockholm mm.Test