Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Amor Dei i Gamla Stan i Stockholm

Bilden ovan finns i 2 varianter. För att se alla drar du bara med musen eller fingret till vänster eller höger på bilden.

OBS: Vill du ha bilden i lågupplöst format utan kostnad hör du av dig via vår kontaktsida så skickar vi gärna bilden du ser (utan Copyright texterna). Vi vill dock att du anger www.stockholmgamlastan.se som källa när du publicerar den på Internet. Alla bilderna finns även i högupplöst format (TIF) att köpa för en billig peng, hör av dig via vår kontaktsida så berättar vi mer.

 

Information om Amor Dei

Årtal: 1667
Konstnär: Jean Baptista Dieussart
Gjutare: Okänd
Material: Bly
Lat: 59.325785  Long: 18.065332

 

Om konstverket

Skulpturen Amor Dei är gjord av bildhuggaren Jean Baptista Deiussart åren 1667-1669 i bly som är målad med förgyllda färger (stofferad). Amor Dei är en allegori (en bildframställning av en berättelse) av kärleken till Gud i form av en kvinna som håller korset i den högra handen och bibeln i den vänstra. Den står på Riddarhusets västra kortsida. På 1600-talet när skulpturen gjordes var skulpturer i form av allegorier ansedda som den högsta konstformen och det var inte själva skulpturen i sig som var betydelsefull utan berättelsen den representerade.

Skulpturerna, allegorierna, som står på Riddarhusets tak är alla del i en lärodikt som berättar om husets innehåll och användning med avsikt att inpränta lärosatser till de som vistas i huset, men även att berätta för de utanför om dessa värden. Det var arkitekten Jean de la Vallée som föreslog att skulpturerna på taket skulle adliga dygder värda att eftersträva. År 1659 presenterade han sitt förslag som antogs och redan år 1661 började man hugga in texterna på frisen som löper runt huset.

De två skulpturerna på vardera kortsidan av Riddarhuset är gjorda av Jean Baptista Dieussart i bly medan de övriga 6 skulpturerna på långsidorna är gjorda av Heinrich Lichtenberg i sandsten.

Allegorin

Amor Dei representerar kärleken till Gud som en adelsman skulle ha i sin gudstro. Kärleken till Gud symboliseras av en kvinna som håller det heliga korset i den högra handen medan hon håller/läser ur bibeln i den vänstra handen. Det är både genom att lyssna och läsa som man förvärvar kunskaper om den sanna tron är budskapet.

Nedanför Amor Dei längs takfrisen står devisen "DIVINO SINE NUMINE FAUSTUM EST NIHIL" som betyder Utan Guds makt är ingenting lyckosamt. Skulpturen är gjord i bly av konstnären Jean Baptiste Dieussart åren 1667-1669.

 

Om Jean Baptista Dieussart

Jean Baptista Dieussart föddes troligen i Vallonien i Frankrike år 1625 som son till bildhuggaren Francois Dieussart från Arquinghem i Hainaut. Han hade minst en bror, Charles Philippe Dieussart som även han var bildhuggare och verksam i bl.a. Köpenhamn, Berlin, Hamburg och Bayreuth.

Den 19:e oktober år 1664 anställdes han av Magnus Gabriel de la Gardie och kom till Stockholm tillsammans med sin fru som senare dog år 1668 och begravdes i Jakob kyrka i Stockholm. Han har utfört en rad skulpturer på Magnus de la Gardies slott runt om i Sverige men är kanske mest känd för de två stora blyskulpturerna på Riddarhusets kortsidor, dess portaler samt ett par i Värnhems klosterkyrka vid det de la Gardiska gravkoret.

Det är okänt om han hade några barn och han lämnade Sverige någon gång efter år 1672. Han dog år 1696, okänt var.Test