Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Heinrich Lichtenberg

Bild på Heinrich Lichtenberg

0-- - 1678--

Heinrich Lichtenberg föddes i nuvarande Tyskland under första halvan av 1600-talet. Vi vet inte var han föddes eller exakt när då dessa uppgifter saknas.

År 1660 kommer han till Stockholm på uppdrag av Magnus de la Gardie för att arbeta som s.k. "gipsskärare" vid Jacobsdals slott och slottet Makalös vid Strömmen i Stockholm. Vid den här tiden har renässansen och Mannerismen övergått i barock som kom att dominera under hela 1600-talet (och en bit in på 1700-talet) och Lichtenberg var ett barn av sin tid. I Sverige kallas han ibland för Henrik Lichtenberg.

Barockskulpturer kännetecknas av dynamiska rörelser och energi i mänskliga former, ofta 3-dimensionella till skillnad från tidigare reliefer och 2-dimensionella konstverk. Kända storverk från den här tiden är t.ex. Berninis "Fontana di Trevi" i Rom eller "Truth Unveiled by Time" också av samma konstnär. Andra stora mästare var Stefano Maderna och Francesco Mochi.

Det går dock inte att ens med bästa vilja i världen säga att Lichtenberg hade samma förmåga att skapa storverk, han får nog snarare anses vara av ganska låg konstnärlig kvalitet. Åren 1662-1665 arbetade han vid Riddarhuset med de 6 allegoriska figurerna som står på taket över frontonerna på resp. långsida, Fortitudo, Honor, Nobilitas, Prudentia, Studium och Valor. De är grova figurer utan dynamiken som var en del av barocken. Här skall dock erkännas att de nuvarande 6 figurerna är kopior av originalen och kom på plats år 1905.

År 1667 påbörjar han arbetet med utsmyckningen av den norra och södra portalen på Riddarhuset, detta får han dock ej avsluta utan det färdigställs av Jean Baptiste Dieussart senare.

År 1670 gifter han sig med Lucretia Peters (?-1710) men det är okänt om de får några barn. Strax efter, år 1671, arbetar han med utsmyckningen av Karlbergs slott och takstuckaturerna. Han betecknas av de la Gardie som den mest betydande tysken i hans konstnärskrets vilket troligen inte betydde så mycket då Dieussart som också arbetade för de la Gardie höll en mycket högre klass men var fransman.

Lichtenberg dör redan år 1678 och begravs i Stockholm den 12:e maj. Vi känner inte till hans hustrus eller familjs vidare öden men hon dör först år 1710 och ligger också begravd i Stockholm.Test