Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Christian Berg

Bild på Christian Berg

1893-11-27 - 1976-11-27

Sten Sture Christian Berg föddes i Förslöv, norr om Ängelholm, i Skåne den 27:e november år 1893. Hans far var skräddarmästaren Nils Berg och hans mor som hette Maria. År 1899, när Christian är 6 år gammal, flyttar familjen till Höganäs där han år 1909 studerar på Höganäs tekniska yrkesskola. Det är också där som modellören och formgivaren Albin Hamberg (verksam vid lerkärlsfabriken i Höganäs) rekommenderar Christian till skolor i Stockholm.

Han börjar år 1911 på Althins målarskola på Grevegatan 26 på Östermalm för att senare fortsätta på Tekniska skolan (idag Konstfack). Åren 1914-1917 studerade han på den Kungliga Akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Under sin tid på Konstakademien blir han bl.a. inspirerad till djurmåleri från verk av Bruno Liljefors.

Under åren 1921-1930 reser han i Europa och bor under en stor del av tiden i Paris. Han studerar bl.a. under André Lothe på dennes konstskola i Montparnasse, ett område dit han år 1926 flyttar och bosätter sig. Det är bl.a. under åren i Paris som han börjar använda kaviteter (hålrum) för att uttrycka volymer som bl.a. syns tydligt i konstverket Solbåten (syns bäst när man inte ser det rakt framifrån som t.ex. fotot på vår webbplats). P.g.a. av depressionen flyttar han hem till Sverige år 1930 och ställer ut på Stockholmsutställningen med bl.a. sitt abstrakta konstverk "Monumentalfigur" föreställande en kvinnotorso som han kom att få mycket kritik för.

Den första versionen av Monumentalfigur (Monumentalfigur 1) gjöts i svart granitbetong och står idag vid Moderna museet i Stockholm. Han kom att göra fler versionen av konstverket och version IV som är huggen i svart granit står idag utanför Höganäs stadshus. Åren 1932-1939 bygger han sin atelje på Hallandsåsen som i folkmun kom att kallas för Israels Barns träldom (oklart varför).

År 1950 dör hans hustru, Anna Berg (född Lindahl) men efter två år gifter han om sig med Birgitta Berg (född Karlsson) och de får tillsammans sonen Torvald som blir döpt på vernissaget vid Konstakademin där Christian presenterar sitt Pinjestamstema.

År 1965/66 får Christian uppdrag av Stockholms stad att utsmycka det som idag är den södra delen av Evert Taubes terrass, det skulle blir konstverket "Solbåten". Han hugger den i Norge och på motsvarande sätt hugger han konstverket "Barocksegel" på Rhodos som idag står framför nya skolan i Förslöv.

På 1970-talet är Christian inspirerad av benfragment och snäckor i sin sista skulpturer och den 27:e november år 1976 avlider han, samma dag som hans konstverk "Nådens skålar" invigs framför Sankt Petri kyrkan i Klippan. Han ligger begravd på Förslövs kyrkogård.Test