Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Carl Milles

Bild på Carl Milles

1875-7-23 - 1955-10-19

Wilhelm Carl Emil Andersson (jo, han hette Andersson fram till år 1899) föddes på Örby gård i Lagga socken, nära dagens Arlanda, år 1875. Hans far var majoren August Emil Sebastian Andersson (kallad Mille istället för Emil som var hans tilltalsnamn, född 1843 och död 1910) och hans mor var Alfhild Walhborg Maria Tisell (1846-1879). Han växte upp med sina 2 syskon, den äldre systern Ruth Anna Maria (1873-1941) och den yngre brodern Stig Viktor Valdemar (1879-1970). Det var i samband med födseln av Stig som hans mor Walhborg avled i barnsäng, fadern skulle senare gifta om sig och Carl skulle få 3 st halvsyskon vilket gjorde en syskonskara om totalt 6.

Carl Milles kommer år 1959 att göra statyn "Spelande ängel" som han skänker till Lagga kyrka och som står placerad på kyrkogården där hans mor ligger begravd. För dig som är speciellt intresserad så är flöjten som ängeln spelar på pekad mot moderns grav.

Carl börjar i skolan men slutar ganska tidigt studierna, han är inte särskilt studieinriktad utan får istället arbeta som snickarlärling på en möbelverkstad i Stockholm. Under 3 år som snickarlärling går han även på Tekniska skolans kvällsundervisning och får ett stipendium (200 kronor) år 1897 av Svenska slöjdföreningen som gör att han kan resa till Paris. Han kommer att ha sin bostad där till år 1906 när han återvänder till Sverige.

Under åren i Paris försörjer han sig i första hand som ornamentsnidare, något han lärt sig som snickarlärling och på kvällsundervisningen på Tekniska skolan. Han studerar även på Êcole des Beaux-Arts och blir påverkad av Auguste Rodin, dåtiden store mästare. År 1899 ställer han ut ett negerhuvud på Parissalongen och år 1900 får han ett hedersomnämnande på samma salong samt en silvermedalj på världsutställningen i Paris.

År 1899 reser Carls syster Ruth till Paris där Carl hyr en ateljé åt henne. Hon lär känna många olika människor men speciellt två systrar (Olga och Lintschi Granner) från Österrike som flyttar in i samma hus som Ruth. Carl, som ofta kommer på besök, fattar tycke för Olga. De förlovar sig i slutet av år 1899 och gifter sig år 1905.

Under perioden då han bor i Paris gör han flera resor tillbaka till Sverige och år 1902 får han göra "Sten Sture monumentet" trots att han inte vann tävlingen om att få utföra konstverket, en stark opinion krävde dock det och så blev det. Det är i.om. detta han blir mera allmänt känd i Sverige och han reser tillbaka till Paris med nytt större självförtroende. Under år 1903 gör han resor till Holland och Belgien och en del av år 1904 bor han i München. Det är också under perioden i Paris som han (och hans syskon) ändrar sitt efternamn till faderns smeknamn, Milles.

År 1906 återvänder han för att bosätta sig i Stockholm tillsammans med sin hustru Olga. Han har då varit svårt sjuk under en stor del av år 1905 och inte kunnat göra så mycket, en resa till Italien hann han dock med och fick kanske då sina första riktiga kontakter med den antika världen. När han återvänder till Sverige väntar många uppdrag på honom vilket för att han igen blir sjuk och måste tillbringa en stor del av år 1907 för att kurera sig (han har problem med lungorna). Det är under sjukdomsperioden som han inser sitt stora behov av en ateljé där han kan jobba på ett bättre sätt.

År 1908 köper Carl en tomt på Lidingö för att bygga sin ateljé och även bostad, det kommer att bli Millesgården. Samma år får han igen många beställningar och åren fram till 1914 blir intensiva skapande och samtidigt byggande på Millesgården. År 1914 ställer han ut på den Baltiska utställningen i Stockholm där han skulpturer helt dominerar.

År 1920 utses han till professor i modellering på Konsthögskolan, samma år gör han också en ovanlig insats när han skapar scenbilderna för Aischylo´s "Agamemnon" på Konserthusteatern i Stockholm. Kanske var det en uttryck för att visa mångsidighet eller bara en nyfikenhet på något utanför den vanliga verksamheten. Under 1920-talet så kommer också Carl att visa sin beundran för Nazityskland och det fascistiska Italien vilket kommer att bli en stor belastning för hans senare karriär. Det gör att han än idag är kontroversiell bland vissa och inte alltid så omtyckt. Det var nog endast hans stora talang som räddade honom från att fördömas av efterkrigstidens människor.

Kanske är det detta som påverkar honom när han år 1929 gör en resa till U.S.A som resulterar i att han år 1931 bosätter sig i Cranbrook utanför Detroit. När han flyttar så avgår han också som professor modellering vid Konsthögskolan. Vid den här tiden har han fått utstå mycket kritik i Sverige som han hade svårt att hantera, framförallt från yngre konstnärer.

Under sin tid i U.S.A, åren 1931-1951, återvänder han ett antal somrar till Sverige och Millesgården. Han får en rad utmärkelser i U.S.A som t.ex. hedersdoktor vid universitetet i Lindsborg och Yale, hedersledamot av Royal Academy i London och medlem av Socitété Nationale des Beaux-Arts i Paris bara för att nämna några. Han utför under tiden i U.S.A också en stort antal konstverk som idag kanske räknas till hans allra bästa.

År 1951 återvänder han till Sverige för att bosätta sig på Millesgården, under vintermånaderna föredrar han dock Rom. Under tiden fram till hans död år 1955 hinner han med att färdigställa flera betydande konstverk men de som han idag är mest känd för är kanske: "Människan och Pegasus" i Malmö och på Millesgården år 1950, "Solsångaren" i Stockholm år 1926, "Sten Sture monumentet" i Uppsala år 1902, "Orfeusgruppen" i Stockholm år 1926 men kanske framförallt "Poseidon" på Götaplatsen i Göteborg år 1927.

Att beskriva hans konstnärskap kanske kan göras med följande ord "Hans konst rymmer också prov på utpräglat realistiska verk vid sidan om arbeten med stark stilisering, ofta med tendenser av helt olika verkan. Å andra sidan finner vi ett rikt register av helt motsatta känslolägen, ej sällan uppträdande inom samma skulpturverk. På ett sällsynt sätt förenar han ett djupt allvar med humoristiska detaljer. Motsatserna ter sig också ovanligt stora om man betänker, hur han i början av sin bana just genom det lilla formatet i skulpturen kunde ge sina arbeten en sällsynt koncentration och hur han under senare epoker som endast få moderna skulptörer arbetade i stort, ja, kolossalt format"

Carl Milles dog år 1955 i Stockholm och ligger begrav vid Lilla Skogskapellet på Millesgården tillsammans med sin hustru Olga (1874-1967). De fick aldrig några barn men ändå var de ständigt omgivna av syskonens barn och barnbarn.Test