Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild på ett litet hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Bernt Notke

Bild på Bernt Notke

1440-- - 1509--

Bernt Notke* föddes i Lassan vid Östersjökusten i Pommern nära den nuvarande Polska gränsen ca år 1440. Han far var redaren och handelsmannen Michael Notke från Flandern men vid den tiden bosatt i Hansastaden Reval (nuvarande Tallin), hans mor var Gertraut Saffenbergh från Visby. När Bernt föddes var hon bosatt i den lilla staden Lassan, sannolikt för att bevaka sin mans handelsintressen och det var där Bernt växte upp, Gertarut var Michael Notkes hustru i hans andra äktenskap.

Vi vet att Bernt vid relativt unga år flyttar till Flandern, sannolikt tack vare faderns kontakter, och påbörjar sin utbildning där. Flandern på den tiden var inte bara ett av de rikaste områdena i Europa utan också norra Europas ledande konstcentrum. Förutom studierna på skolan vet vi att han även arbetade för textilkonstnären och fabrikören Pasquier Grenier (1425-1493) i dennes ateljé i Tournai (stad i södra Belgien sydväst om Bryssel). Enligt uppgift målade han de förlagor som man sedan använde som mallar för att väva tapeterna efter.

Under sin tid i Flandern blir han också inspirerad av de stora Flandernmålarna Robert Campin (1375-1444), Jan och Hubert van Eyck (1390-1441 resp. 1375-1426), Rogier van der Weyden (1400-1464) och Dirc Bouts (1415-1475). Det var bl.a. de två sistnämnda som påverkade honom till kompositioner som i slutändan skulle mynna ut i skulpturgruppen S:t Göran och Draken i Stockholm. En detalj från den här tiden är att i en stor tapet (gjord vid Greniers ateljé i Tournai) från den här tiden som visar när Ceasar går över floden Rubricon är hans hästmundering prydd av bl.a. runda lejonmasker, det skulle Notke senare ta upp i St. Göran och Draken monumentet i Stockholm. Han skulle stanna i Flandern fram till början av 1460-talet när vi vet att han flyttade till den stora Hansastaden Lübeck vid Östersjökusten i dagens Tyskland.

I det äldsta kända dokumentet från år 1467 som rör Notke från tiden i Lubeck benämns han som "Målaren Bernt Notke" vilket tyder på att han var en av stadens målarmästare. Då vet vi också att han var gift för det var ett av villkoren för verka som mästare på den tiden. Vi vet dock inget om hans hustru eller när de gifte sig, troligen skedde det någon gång mellan 1460-1467. I hans testamente från år 1501 nämns dottern Anneke och en handikappad dotter så de fick uppenbart ett antal barn tillsammans.

Under den första tiden i Lübeck bodde familjen i de enklare kvarteren i staden men sedan han fått framgångar med sina konstverk mm kunde de flytta år 1479 till ett stenhus vid den förnäma gatan Breite Strasse. Hans kanske mest kända verk från tiden fram till år 1479 är den stora "Triumfkrucifixgruppen" i domkyrkan i Lübeck gjord åren 1470-1477, den består av inte mindre än 72 figurer snidade i trä varav några även har Notkes signaturer. Två andra mycket kända verk är de s.k. "Dödsdanstapeterna" från 1460-talet. Det är två målade tapeter, en som var ca 30 meter lång och gjordes för Marienkirche i Lübeck men som förstördes av de allierades bombningar den 28:e mars år 1942, den andra som var något kortare och som delvis är bevarad (7 meter) för stadskyrkan St Nicolai i Tallin. Sannolikt tillkom dessa målningar p.g.a. pestepidemin på 1460-talet som drabbade bl.a. just Lübeck och Tallin.

Konstverket "Triumfkrucifixgruppen" invigdes den 15;e augusti år 1477 och är gjord på motsvarande sätt som St. Göran och Draken gruppen i Stockholm, snidad i trä som är ihåligt för att inte spricka, själva stilen är dessutom snarlika med många detaljer som påminner om varandra.

I slutet av 1470-talet och början av 1480-talet gör Notke de stora altarskåpen i domkyrkan i Århus (1479), domkyrkan i Uppsala (1482, förstördes i en brand år 1702) och Helgeandskyrkan Tallin (1483). Notke var nu etablerad som den kanske ledande träskulptören i norra Europa under andra halvan av 1400-talet. Han var välkänd och reste mycket i Österjöområdet.

År 1471 står det stora slaget vid Brunkeberg i Stockholm där riksföreståndaren Sten Sture d.ä. besegrar unionskonungen Kristian I. Efter slaget beställer Sten Sture d.ä. att ett konstverk skall utföras för att föreviga segern vid slaget och placeras i Storkyrkan, det var ju enligt uppgift också något han hade lovat i sina böner före slaget om han skulle vinna. Man kontaktar den främste av träskulptörerna i norra Europa, Notke, som kommer till Stockholm år 1484 för att påbörja konstverket**. Troligen hade han redan före gjort de nödvändiga ritningarna efter brevväxling med bl.a. Sten Sture d.ä. Det skulle ta fram till år 1489 före det stod klart och invigdes på nyårsafton. Detta är det mest kända av Notkes alla konstverk som finns bevarade. År 1912 skulle en kopia i brons och granit invigas på Köpmantorget i Gamla Stan.

Notke bosätter sig i Stockholm år 1484 och påbörjar arbetet med St Göran och Draken men utför även en rad andra konstverk under de kommande åren. En av de mest kända konstverken är trästatyetten av kung Karl Knutsson Bonde som idag finns på Gripsholms slott. I Storkyrkan finns det stora krucifixet som även det är gjort av Notke. Han kom att stanna i Sverige fram till år 1497 när Sten Sture d.ä. efter uppgörelse med kung Kristian I i Danmark lät Sverige återgå till unionen, då avreste Notke till Lübeck. Under sin tid i Sverige åren 1484-1497 var han även myntmästare förutom den ledande konstnären.

Efter sin återkomst till Lübeck drev han bl.a. det stora tegelbruket i staden samt var verksam i utsmyckningen av Petrikirche. Notke dog år 1509 vid 69 års ålder.

*Bilden av Bernt Notke ovan är ett förmodat självporträtt av honom år 1463 som en av personerna på Gregorius mässan och hängde inne i Mariakyrkan (Marienkirche) i Lübeck, tyvärr förstördes målningen med mycket annat i de allierades bombning av Lübeck den 28:e mars år 1942. Samtidigt förstörs även den stora tapetmålningen "Dödsdansen" i samma kyrka.

**På senare tid har det ifrågasatts om det verkligen var Bernt Notke som gjorde S:t Göran och Draken skulpturen i Stockholm, konstvetaren Peter Tångeberg, påstår i sin bok "Bernt Notke und die Stockholmer St.-Georgs-Gruppe" att så inte var fallet. Han är dock inte den första som gör det påstående, det har skett tidigare (av Erik Moltke på 1960-talet) och kommer säkert att även ske framgent då Notke inte har signerat sitt verk. Vi utgår dock från Johnny Roosvals utredningar från år 1906 där det han med goda argument framför att det var Notke som gjorde mästerverket.Test