Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Riksbanken grundades här i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Riksbanken grundades här

Information om Riksbanken grundades här

Storkyrkobrinken 2
GPS: 59.3259, 18.069624

Bilden ovanför visar huset, Södra Bancohuset, där Riksbanken låg i under 224 år, 1682-1906. De första 14 åren, 1668-1682, låg den i nuvarande Oxenstiernska palatset och fick plats i ett enda rum vid starten år 1668. Den svenska riksbanken är därmed den äldsta i världen, Bank of England grundades år 1694 och är världens näst äldsta riksbank.

När Riksbanken grundades år 1668 kallades den för Riksens Ständers Bank, namnet antyder det speciella med banken. Riksens Ständer motsvarar dagens Riksdag och avslöjar att Riksbanken inte var underställd kungen utan Riksdagen, helt unikt i ett land som vid den tiden styrdes av nästan helt enväldiga kungar.

Riksbanken styrdes av en fullmäktige som bestod av de 3 stånden, Adel, Präster och Borgare. Det fjärde ståndet i dåtidens Riksdag, Bönderna, fick först år 1800 komma in i riksbanksfullmäktige. Landets ekonomiska politik kom därmed att styras av Riksdagen och inte kungen vilket var unikt i världen, det gjorde också att tillsynsorgan som dagens bankinspektion kom fram redan på 1800-talet.

På bilden ovan syns även det som kom att bli det Norra Bancohuset (till vänster om Södra Bancohuset) där själva tillverkningen av landets sedlar låg under en lång tid. Husen är förbundna av en bro som byggdes för att de som arbetade på Riksbanken inte skulle behöva gå ut på gatan för att komma från den ena huset till det andra.

Södra Bancohuset, på bilden ovan, är också det äldsta huset i världen som från början byggdes för att fungera som ett riksbankshus. Det innehåller en rad speciella detaljer från valven till penningräkningsrum mm. Ursprungligen var huset endast den nordvästra delen mot Järntorget men har succesivt byggts ut så att det idag når hela vägen till Skeppsbron.

År 1906 lämnade Riksbanken huset för att flytta till det då nybyggda Riksbankshuset, mitt emot det nya Riksdagshuset, på Helgeandsholmen. År 1976 flyttade man vidare till det nuvarande Riksbankshuset vid Brunkebergstorg.Test