Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Galgen och Kåken i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Galgen och Kåken

Information om Galgen och Kåken

Stortorget
GPS: 59.324991, 18.070664

I Stockholm på medeltiden fanns det bara 3 typer av straff, döden genom hängning (endast för män, kvinnor dränktes eller begravdes levande istället) eller halshuggning (med yxa eller svärd, svärd var för adelspersoner), skamstraff vid kåken eller böter. Hade man inte pengar till att betala böterna omvandlades straffet till ett skamstraff och då oftast piskning.

Galgen, det var där man hängde folk och där fick de hänga tills de ramlade ner av sig själva (ruttnade m.a.o.) så den ville man inte ha i närheten av bebyggelse. Galgbacken låg på den tiden på Pelarberget på Åsön (Södermalm) fram till sent 1400-tal. Därefter flyttades den till Stigberget på Åsön där den var kvar fram till sent 1600-tal då den kom till Hammarbyhöjden. År 1818 hänges den sista personen i Sverige och då vid Skanstulls galgbacke.

Halshuggning var det andra sättet att avrätta folk på. Det var dessutom bättre betalt för bödeln som på 1600-talet fick 10 daler för en halshuggning, 5 daler för en hängning eller för att skära av tungan. Sämst betalade det sig att som bödel att bara "knipa" någon med tortyrtång, det fick man bara 2 daler för.

Halshuggningarna i Stockholm skedde på Stortorget till en början men flyttades redan på 1500-talet till Mynttorget där de var kvar till första halvan av 1600-talet. På Mynttorget fans det en permanent avrättningsplats nära Inre Norreport. Besök gärna Mynttorget och ställ dig väster om markeringarna för Norreport som finns på Mynttorget så står du antagligen på det ställe där halshuggningarna skedde.

För dem som klarade sig utan at bli dömda till hängning eller halshuggning så fanns kåken på Stortorget. Det var en ca 5 meter hög skampåle med en s.k. kopparmatte på toppen. Det var en liten staty i koppar som hade formen av en man med ett ris i högerhanden, symboliserande den straffande rättvisan. Se bilden ovan. Kåken flyttades från Stortorget år 1776 till Norrmalm.

Kåken stod på den sydvästra delen av Stortorget, nära den plats där Kåkbrinken idag mynnar ut. Kåkbrinken har fått sitt namn av just kåken på Stortorget. Att bli dömd till kåken innebar att man fick stå bunden vid kåken och piskas och/eller utstå allmänhetens hån. Oavsett vilket så skedde det offentligt och bödeln var den som utförde straffet.Test