Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Fredman i Bellmans epistlar i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Fredman i Bellmans epistlar

Information om Fredman i Bellmans epistlar

Stora Gråmunkegränd 12
GPS: 59.325144, 18.066759

De flesta svenskar har hört talas om Fredman, i alla fall i Carl Michael Bellmans tolkning - Fredmans Epistlar (totalt 82) där vi bl.a. träffar Ulla Winblad, Korpral Mollberg, Fader Movitz m.fl. Han har också skrivit Fredmans sånger (totalt 65) men där handlar bara 3 om Fredman resten har olika teman.

Några av de mest kända och folkkära av Fredmans epistlar är t.ex. Epistel nr 71: "Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda", Epistel nr 80: "Liksom en Herdinna, högtids klädd" och Epistel nr 82 "Hvila vid denna källa".

Fredmans epistlar och Fredmans sånger beskriver en högst verklig persons levnadsöde, Johan Fredrik Fredman. Född år 1712 och död år 1767.

Fredman blev urmakarmästare år 1736 och valdes till ålderman inom urmakarskrået år 1741, han var välbeställd och ägde flera fastigheter i Stockholm. År 1745 utsågs han till hovurmakare och fick bl.a. ansvaret för uren i Storkyrkan och Riddarhuset.

År 1745 gifter han sig med Katarina Lindberg och äktenskapet blir inte bra och leder till en skilsmässa där han bl.a. åtalas för att ha förskingrat hennes pengar mm. Efter hennes död år 1752 började utförsbacken för Fredman. Han missköter sig och förskingrar pengar från Stockholmsämbetet som han blir avsatt ifrån. även som hovurmakare blir han avsatt och fråntagen ansvaret för Storkyrkan och riddarhusets ur.

På 1760-talet har han blivit alkoholist och hemlös, han levde sina sista år på krogen och gatan vilket gav upphov till massor av uppslag för Bellman att skriva epistlar om. Faktur var att den första sången om Fredman som Bellman skriver är den om hans begravning år 1767 (nr 26 i Fredmans sånger).

På Stora Gråmunkegränd 12 hade han sin verkstad och bostad, huset ligger på hörnet av Stora Gråmunkegränd och Munkbroleden.Test