Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Den första Synagogan i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Den första Synagogan

Information om Den första Synagogan

Själagårdsgatan 19
GPS: 59.,323864, 18.07295

År 1790 gav Gustav III den judiska församlingen i staden rätten att fritt utöva sin religion i en egen synagoga. Den kom att inrymmas i övervåningen på huset vid Själagårdsgatan 19 och hade bl.a. särskilda läktare för kvinnorna.

Under perioden 1770-1790 hade man en församlingslokal i kvarteret Acteon vid Köpmantorget. Detta kvarter revs på 1820-talet när ett av husen rasade samman. År 1790 kunde man flytta in i lokalen en trappa upp vid Själagårdsgatan 19 som ligger vid Tyska brunnsplan, där var man kvar tills år 1870 då man flyttade till dagens lokaler vid Wahrendorffsgatan.Test