Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Wrangelska palatsets portal

Information om Wrangelska palatsets portal

Birger Jarls torg

GPS: 59.325117, 18.062972

Portalen vid Wrangelska palatset ritades av Nicodemus Tessin d.ä. som också ritade ombyggnaden av hela palatset för Carl Gustav Wrangel åren 1652-1670, det var då palatset fick i stort sätt dagens utseende. Huset har sedan dess byggts om ett antal gånger p.g.a. bränder och anpassning till att under åren 1697-1754 fungera som kungafamiljens officiella bostad.

Idag finns i huset Svea Hovrätt sedan år 1756 när kungafamiljen lämnade palatset för att flytta in i det då nybyggda Kungliga slottet. Från början var inte Svea Hovrätt ensam i lokalerna utan fick dela med flera andra ämbetsverk medan man idag förfogar över hela palatset själva samt hela eller delar av ytterligare 5 byggnader på Riddarholmen.

Portalen igensatt

Portalen som idag är palatsets huvudentré var under en lång rad av år igensatt (se lilla bilden ovan) men i samband med renoveringen åren 1948-1950 öppnades den upp igen och fick dagens utseende, notera t.ex. Sveriges lilla riksvapen i relief på dörren. Den tråkiga diskreta grå färgen (s.k. KC-färg i sockelkulör) målades dock på stenen i samband med renoveringen åren 1984-1985 och döljer idag helt den vackra sandstenen portalen är gjord i*.

Troligen kan det ha varit stenhuggarmästaren Kristian Pfundt (eller någon av hans gesäller som t.ex. Hans Eldtner) som gjorde portalen, han gjorde även portalen vid Köpmangatan 15 som påminner mycket om den vid det Wrangelska palatset. Över själva porten syns numret 16 vilket är adressen, Birger Jarls torg 16, det har dock blivit ditsatt långt efter 1600-talet då portalen byggdes. Ursprungligen fanns troligen antingen Carl Gustav Wrangels och hans hustrus Anna Margareta von Haugwitz initialer eller andra symboler där siffran står idag, det var det vanliga på 1600-talet att ha i mitten ovanför portalen som ledde in till sitt hus.

På var sin sida om vapenskölden med numret 16 syns frukter och bär som symboliserade välstånd och rikedom vilket även syns i de båda urnorna som står ovanpå den övre rundeln. Det som är lika intressant är vad som inte syns på portalen, det finns inga symboler för gudfruktighet vilket ger en antydan om att Wrangel inte var särskilt gudfruktig eller religiös.

Den nedre delen av portalen är utformad på samma sätt som portalerna vid Södra Bancohuset vid Järntorget och Köpmangatan 15 vilka troligen båda ha ritats av Tessin d.ä. Samma utformning kan även ses vid Ulvsunda slotts portal vid entrén upp till främre gårdsplanen.

*Delar av portalens sandsten kan vara från renoveringen år 1943 när ingenjörsfirman Pehr Engwall AB fick i uppdrag att reparera mm den slitna sandsten och ersätta skadade delar med ny sandsten från Gotland.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2017 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 3621 x 4649 pixlar i 240 dpi (16,8 MegaPixel). I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden. Det finns även en ännu större originalfil (ej behandlad) i tif format med måtten 5394 x 7132 i 350 dpi (38,4 MegaPixel) för den som så önskar.Test