Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid von der Lindeska huset

Information om Portalen vid von der Lindeska huset

Västerlånggatan 68

GPS: 59.323157, 18.072016

Portalen vid von der Lindeska huset vid Västerlånggatan 68 är en av de mest utsmyckade i Gamla Stan, själva huset är också ett av de mest praktfulla och kanske borde det kategoriseras som ett palats, gränsdragningen är hårfin men vi har valt att beteckna det som ett hus.

På 1300- och 1400-talet gick Mälaren nästan hela vägen upp till Västerlånggatan och då fanns det i stort sätt bara bryggor på det här området. När marken började fyllas ut och landhöjningen gjorde sitt till blev det mer och mer fast mark på området och det började bebyggas med uthus, fiskebodar mm. Någon gång på 1500-talet byggdes det bostadshus där och den första kända ägaren till en del av tomten var Margareta Pedersdotters far som hade ett enkelt hus och några bodar på platsen i början av 1600-talet. När fadern dog, troligen år 1616, fick Margareta ärva tomten med huset och bodarna och sonen, Erik Larsson (adlad von der Linde år 1631), kunde dessutom köpa till grannen, Daniel Slemans, tomt efter branden år 1625 och på det viset få den stora tomten som gjorde det möjligt för honom att på slutet av 1620-talet bygga dagens stora stenhus. Huset stod klar i början 1630-talet och detta gällde även portalen.

Portalen vid Västerlånggatan 68 är husets huvudentré och det var här som Erik von der Linde vill tala om för alla som passerade på gatan eller som kom på besök vem som bodde där och hur förmögen, mäktig han var.

Tittar vi närmare på portalen så ser vi att allra högst upp syns ett litet ansikte av en putti, det är en religiös symbol som talade om att familjen är gudfruktig. Under putti så syns den stora kartuschen med den von der Lindeska vapenskölden. Skölden består av en stor lind högst upp, under det huvudet på en rustning och därunder en mindre sköld med två lindar över en druvklase. På var sin sida om kartuschen finns symboler för vindar och under själva kartuschen sannolikt en symbol för havet, Erik von der Linde var ju en handelsman med fartyg som fraktade laster på Östersjön.

Under kartuschen syns en maskaron omgiven av en rad festonger och utsmyckningar. Ovanför själva porten finns en manshuvud som många tror kan vara en bild av Erik von der Linde själv fast det sägs även om manshuvudet som utgör slutstenen ovanför det sydligaste fönstret på första våningen. Notera gärna att slutstenen på motsvarande våning men på den norra sidan är en kvinnohuvud, kanske är det hans hustru - Vendela Lohrman?

På portalen och på var sin sida om manshuvudet finns porträttbysterna föreställande Neptunus, sjöfartens gud (den vänstra) och Merkurius, handelns gud (den högra). Erik von der Linde var en av de rikaste handelsmännen i Sverige och sjöfart och handel var hans verksamhet. Man skall också notera att Neptunus är en äldre vis man medan Merkurius är en yngre skön man. Kanske ville von der Linde säga att visheten som den äldre mannen representerar tillsammans med kraften hos den yngre behövdes båda två för att nå framgång i affärer.

Den observante kanske lägger märke till att det vilar en kudde på huvudet av de båda porträttbysterna, kuddarna skall symbolisera att bördan som vilar på dem båda lättare skall kunna bäras med denna hjälp. Under porträttbysterna hänger frukter som symboliserar husets innevånares välstånd. Kanonerna som står framför respektive pilaster ingår inte i portalen utan var endast till för att skydda dem mot skador orsakade av kuskarna som körde häst och vagn utanför på gatan.

Erik von der Linde dog år 1636 och kort därefter säljer hans arvingar huset år 1637 till riksdrotsen Gabriel Gustavsson Oxenstierna som i sin tur ärvdes av sin son, Gabriel Gabrielsson Oxenstierna, år 1640. Det är hans som år 1646 säljer huset till drottning Kristina som samma år skänker det till sin halvbror Gustaf Gustafsson af Wasaborg. Det är han som år 1650 låter bygga ut flygel som sträcker sig utefter Torgdragargränden mot Kornhamnstorg och kanske är det nu som den s.k. kanarpen kommer till på flygelns kortsida mot torget (eller så var det von der Linde som lät göra den i den tidigare krotare flygeln?). Vi vet dock att kanarpen fanns år 1650.

År 1682 köper köpmannen Johan Scharenberg huset på auktion och låter göra en hel del tillbyggnader och renoveringar. Det är bl.a. nu som det stora stenhuset vid Kornhamnstorg byggs och via den gamla flygeln får en förbindelse med det ursprungliga von der Lindeska huset. När han dör ärver hans hustru, Catharina, båda husen och när hon dör år 1712 kommer husen att delas mellan hennes arvingar. von der Lindeska huset ärvs av vinskänken Christopher Sacharenberg som år 1727 säljer det till Margareta Svenners. Idag äger Murmestarämbetet huset sedan år 1975 och har det som sitt stamhus.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 3521 x 5233 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test