Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Västerlånggatan 65

Information om Portalen vid Västerlånggatan 65

Västerlånggatan 65

GPS: 59.323688, 18.071351

Portalen vid Västerlånggatan 65 gjordes högst sannolikt år 1660 av stenhuggarmästaren Johan Wendelstam, det finns inget dokument som säger det men den har stor liknelse med Wendelstams andra portaler från den tiden så antagandet är mycket troligt.

Huset som portalen sitter i byggdes samma år, 1660, men det var inte den första byggnaden på platsen. På den östra sidan av Västerlånggatan gick från stadens grundande fram till 1400-talet den äldsta stadsmuren. Stadsmuren revs då staden växte ut och en ny mur började byggas närmare dagens Stora Nygatan och marken där den äldsta stadsmuren hade stått på blev ledig för bostadsbyggande. Det var dock inte så lätt att bygga just på den här platsen då det är här som brinken upp till platån på ön går, höjdskillnaden mellan Västerlånggatan och Prästgatan är ca 6 meter och det mellan dessa två gator som tomten är belägen.

På mitten av 1500-talet låg det med största säkerhet ett hus på tomten, vi vet dock ingen om det här huset utan det är först år 1659 när tomten ägdes av borgaren Herman Brendt som det året sålde den till den holsteinska köpmannen och klädeshandlaren Peter Hanssen. Tomten betecknas i böckerna som "en afbränd tomt" d.v.s. den var obebyggd p.g.a. en tidigare eldsvåda. Vilket säkert innebär att det förra huset var ett trähus och hade brunnit ner vid ett tidigare tillfälle. Kanske redan år 1625 när stora delar av västra Stadsholmen förstördes i en stor brand.

Portalen vid Västerlånggatan 65 liknar portalen vid Stortorget 18 (Schantzska huset) som även den är typiskt för Wendelstam men saknar de båda skulpturerna på de snedställda sidostyckena. Dessa har sannolikt fallit bort i samband med en renovering av huset.

Portalen är gjord i röd sandsten som högst upp har en kartusch där det står: "IHS, ANNO 1660, SOLI DEO GLORIA", IHS är ett monogram och förkortning av namnet Jesus. ANNO 1660 är årtalet då huset och portalen byggdes och "SOLI DEO GLORIA" betyder "GUD ALLENA ÄRAN". Därunder kommer initialerna PH och ASH. PH står för köpmannen och klädeshandlaren Peter Hanssen som byggde huset. ASH står för Anna Stecker Hansdotter som var hans hustru. Mellan initialerna syns Peter Hanssons bomärke.

I rundbågen ovanför porten syns ett ansikte av en putti som visar att de som bodde i huset var gudfruktiga. De många religiösa tecknen kommer från att Peter Hansson var djup troende och även kyrkvaktmästare i Tyska Kyrkan, när han dog år 1662 donerades till den Tyska kyrkan dagens predikstol av honom och hans efterlevande hustru.

Peter Hanssen dog redan år 1662 och hans änka, Anna Stecker, drev då klädeshandeln vidare med hjälp av Johan Scharenberg som senare öppnade egen verksamhet i staden men köpte år 1672 huset när änkan dog och han bodde i huset tillsammans med sin familj fram till sin död år 1688. Johan Scharneberg ägde bl.a. von der Lindeska huset och hans änka bodde kvar i huset vid Västerlånggatan 65 fortfarande vid sin död år 1712.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 3022 x 4726 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test