Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Tyska Skolgränd 4

Information om Portalen vid Tyska Skolgränd 4

Tyska Skolgränd 4

GPS: 59.32411, 18.072553

Portalen vid Tyska skolgränd 4 är ingen portal, vi erkänner det men ville ha med den i alla fall p.g.a. den unika kartuschen som säkert en gång satt över en portal som idag har försvunnit.

Dagens hus fick sitt utseende vid en större ombyggnad åren 1886-1887, arkitekterna var Magnus Isaeus och Carl Sandahl. Portalen vid Tyska skolgränd 4 var redan då försvunnen men överstycket i form av kartuschen bevarades vilket vi idag är tacksamma för. Det har dock funnits ett hus på den här platsen sedan år 1445 och troligen ännu tidigare, då var det säkert trähus som har blivit förstörda i någon av bränderna som drabbade staden under medeltiden.

År 1645 köptes tomten av S:t Katarinas och S:t Knuts gillen för att där gemensamt bygga en s.k. "Gillestuga". Ägare till tomten var Svartbrödraklostret som låg i närheten (vid nuvarande Tyska Stallplan). Huset de byggde var inte ett stenhus utan ett korsvirkeshus.

Gillestugan som var en katolsk inrättning togs över av kronan vid reformation på 1500-talet som sedan skänkte den till staden som är ägare år 1550. År 1576 vet vi att huset används av Arnold Grothusen och troligen som skola för tyska barn, det var hit som bl.a. kung Johan III:s son, Sigismund, kom för att gå i lära då Grothusen var hans informator.

Efter att kung Karl IX har kastat ut Sigismund och blivit kung så vet vi att tomten ägs av kronan igen, sannolikt för att Grothusen bedrev en katolsk skola som nu inte längre var tillåten. År 1614 köper Grothusens svärson, Johannes Messenius, tillbaka huset från kronan men säljer det redan år 1616 till vinskänken Hans Meijer. När denne dör år 1626 köps tomten med det gamla korsvirkeshuset av Tyska kyrkan som låter riva det och bygga en stenhus på platsen, avsikten är att här inrätta en skola för tyska barn.

År 1653 byggs huset om till att bli större för att få mer plats åt barnen och år 1670, troligen i samband med en mindre renovering, sätts portalen in vid dagens Tyska skolgränd 4. Denna portal var under åren 1653-1773 huvudingången in till Tyska skolan. Numera återstår endast kartuschen på överstycket men den är mycket intressant.

Texten på kartuschen är mycket konstig skriven, men av en orsak. Det står "dVM sChoLa teVtonICI CoetVs eXstrVCta VIgesCIt eXsVrget stVdIIs gLorIa IVsta pIIs". Detta är ett versspråk som kallas för elegiskt distikon och på vanlig latin står det "Dum schola Teutonici coetus exstructa vigescit exsurget studiis gloria iusta piis" vilket betyder "Så länge den av Tyska församlingen uppbyggda skolan blomstrar, skall med rediga studier ära vinnas".

Men det är inte klart ännu trots alla förklaringar ovanför. I den ursprungliga texten blandas stora och små bokstäver och det har en anledning, de stora bokstäverna ger tillsammans årtalet 1670 med romerska siffror (året när kartuschen sattes upp).

V + M + C + L + V + I + C + I + C + V + X + V + C + V + I + C + I + X + V + V + I + I + L + I + I + V + I + I = 1670.

Allra överst på kartuschen står det några hebreiska tecken och de betyder YEHOVE vilket betyder GUD.

År 1736 renoveras skolhuset igen och kanske är det nu som merparten av portalen försvinner, troligen är den mycket sliten efter alla år med barn som sprungit in och ut. Nu får bl.a. huset ytterligare en våning.Test