Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Triewaldsgränd 3

Information om Portalen vid Triewaldsgränd 3

Triewaldsgränd 3

GPS: 59.322561, 18.07266

Portalen vid Tirewaldsgränd 3 är en mycket enkel portal men det intressanta med den är att den står på fel plats och på den platsen den stod ursprungligen hade givit den en så mycket mer intressant historia. Men låt oss börja från början.

I vår artikel om Järntorget, läs den här, så berättar vi lite om huset som ligger söder om torget där dagens stora Konsum affär finns idag. Vi skriver t.o.m. lite i artikeln om portalen som numera sitter på Triewaldsgränd 3.

Huset vid Järntorgets södra sida byggdes sannolikt någon gång under de första åren av 1600-talet, ja inte exakt det hus som står där idag utan de äldsta delarna av detta hus är från den tiden. År 1605 fick nämligen Didrik Böökman tillstånd för att hänga ut värdshuset Blå Örnens skult utanför fasaden och värdshuset låg på den här platsen, troligen var det Böökman som byggde huset från början och då några år före han sökte tillstånd för skylten.

Medusa 4

På bilden ovan som är från 1661 (del av Jean le Pautres kopparstick från år 1661 som visar kung Karl X Gustavs begravningståg genom Stockholm) syns huset tydligt och även portalen. Notera att formen på portalen är identisk med dagens men inte formen på stenarna runt den s.k. portalrundeln.

År 1754 ägs huset av Eva Ensenstierna och hon låter renovera och bygga om huset som nu helt ändrar karaktär, det gamla vackra renässanshuset försvinner och med det även den gamla portalen. Det är nu det intressanta händer. Ungefär vid samma tid så köper kommersrådet Henric Steinhausen huset vid Triewaldsgränd 3 och han måste ha tyckt om den gamla portalen för när han renoverar och bygger om sitt hus år 1762 låter han sätta in portalen i entrén för dagens Triewaldsgränd 3.

I samband med att han sätter in portalen gör han samtidigt några ändringar i det yttre, det är nu de släta pilastrarna på sidorna kommer till som även går upp i hela rundbågen. Slutstenen är kraftigt markerad och där finns gatunumret 3.

För dig som undrar så hade den här porten nr 5 fram till år 1832 så siffran 3 högst upp på portalen sattes dig det året, tidigare stod det sannolikt siffran 5 där. Du kan läsa mer om gatunummer mm i Gamla Stan i vår specialartikel om det här. Det var också en tidigare ägare till just huset vid Triewaldsgränd 3 som gav gränden sitt namn, år 1694 köpte hovslagaren Mårten Triewald huset för att bl.a. ha sin hovslagarverkstad där.Test