Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Svartmangatan 6

Information om Portalen vid Svartmangatan 6

Svartmangatan 6

GPS: 59.324668, 18.071287

Portalen vid Svartmangatan 6 är sannolikt gjord av stenhuggarmästaren Johan Wendelstam i samband med att huset byggdes om av fältmarskalken och riksrådet Carl Mauritz Lewenhaupt när han ägde huset på slutet av 1650-talet.

De äldsta byggnaderna på tomten kan spåras tillbaka till 1450-talet när Ludvig Koch äger huset, det har dock säkert funnits hus tidigare än så men dessa har sannolikt varit trähus som försvunnit i någon av de många bränderna under medeltiden. År 1480 säljer Karin Lindholm fastigheten till riksföreståndaren Sten Sture d.ä. (den äldre) och huset kommer därmed att bli en del av den svenska 1400-tals historien där det hålls en rad sammankomster mm.

År 1593 är troligt att det var i detta hus som kung Sigismund I bodde när han besökte Stockholm, huset ägdes då av Brita De la Gardie som ärvt det av sin far, Pontus De la Gardie som i sin tur fick det som en gåva av kung Sigismunds far, kung Johan III. Huset skulle även i framtiden fungera som tillfällig bostad för gästande utländska sändebud m.fl. och fick av såväl kung Gustav II Adolf (år 1621) och Karl XI (år 1679) privilegier avseende detta.

Åren 1614-1622 ägs huset av riksskattemästaren Jesper Mattson Cruus (1577-1622) som kommit över det via sin hustrus, Brita (1587-1640), arv efter sin far Pontus De la Gardie (1520-1585). Huset kallas än idag för det Cruuska huset. Han genomför en rad ombyggnader om de sista genomförs år 1620 vilket ankarslutarna i fasaden vittnar om som har Jesper Mattson Cruus och Brita De la Gardies initialer ingraverade. Efter Jesper Mattson Cruus död år 1622 ärvs huset av sonen Johan Jespersson (1616-1644) som bl.a får dottern Anna Maria (1642-1716) som år 1657 gifter sig med Carl Mauritz Lewenhaupt (i hans andra äktenskap). Han genomför en större ombyggnad av det gamla stenhuset som nu får nya våningar, portalen vid Svartmangatan 6 mm.

Portalen som sannolikt görs av Johan Wendelstam som vid den här tiden var stadens högst ansedda och mest anlitade mästarstenhuggare är gjord i sandsten. Högst upp syns en glob och under den hänger en klase vindruvor som symboliserar familjens välstånd, under detta kommer den stora kartuschen där det till vänster syns den Lewenhaupska vapenskölden och till höger den Cruuska (af Gudhem nr 14) vapenskölden. Vapensköldarna är självfallet de för Carl Mauritz Lewenhaupt och hans hustru, Anna Maria Cruus.

På var sin sida om den stora kartuschen syns två lejon liggande, dessa symboliserar Carl Mauritz Lewenhaupts yrke som svensk fältmarskalk. Under portalens överstycke syns två kolonner, en på vardera sidan om porten, och högst upp på dessa syns två maskaroner. Över själva porten syns också en maskaron i form av ett lejonhuvud, vilket var en vanlig symbol för styrka och makt på den här tiden.

Huset skulle återkomma i släkten Cruus ägo år 1729 då Sidona Juliana Lewenhaupt gifte sig med friherre Gustaf Cruus (hennes egen kusin). Hon blev dock den sista ur släkten som ägde huset och år 1735, när hon var 80 år gammal, sålde hon fastigheten till handelsmannen Anders Holmberg.

På 1800-talet byggs det gamla stenhuset om ytterligare en gång och då får fasaden dagens utseende, långt ifrån det vackra 1600-tals utseendet med fasadutsmyckningar mm. Portalen bevaras dock och är därför idag ett ypperligt exempel på 1600-talets portalkonst.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 3342 x 5209 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test