Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Stortorget 20

Information om Portalen vid Stortorget 20

Stortorget

GPS: 59.324914, 18.070385

Portalen vid Stortorget 20, det s.k. Schantzska huset är en av Gamla Stans mest välkända portaler. Den är gjord av år 1650 av bildhuggaren Johan Wendelstam, som har gjort en lång rad portaler i Gamla Stan där vissa påminner en hel del av varandra.

De äldsta huset på den här platsen dateras tillbaka till mitten av 1400-talet men det fanns hus här tidigare, troligen ända från stadens grundande men de var då trähus som har brunnit ner i någon av alla bränderna på medeltiden. År 1454 säljer kanngjutare Paul Laurentzon ett hus på tomten till Johan Kanngjutare, det är den första dokumenterade ägaren till ett hus på tomten. År 1626 ägs ett hus här av riksrådet Bo Ribbing som skänker det till sin systerson Bengt Kafle som sedan själv och via sina arvingar äger det fram till 1640-talet då Hans Skinnare Seyfridz köper huset.

Efter hans död år 1648 ärver hans änka, Elisabeth Vallentinsdotter, huset men överlåter det i sin tur på sin dotter Maria Seyfridz och hennes man kung Karl X:s sekreterare Johan Eberhard Schantz. De låter riva det gamla stenhuset för att bygga det hus som står där idag. Det stod klart år 1650 och det är också årtalet som står i kartushen på portalens överstycke. Den fulla texten är "Psalm: 37. Befehl dem Herrn deine wege und hoffe auff Ihn, Er wirds wohl machen. J.E.S - M.S. A 1650" vilket betyder "Psaltaren: 37 (red:vers 34). Förbida Herren och håll dig på hans väg så skall han upphöja dig. Johan Eberhard Schantz - Maria Seyfritz Anno 1650".

Huset kallas idag för det Schantzka huset och det ägdes fram till slutet av 1600-talet av Schantz och hans arvingar. Huset har under senare ägare renoverats men varsamt så att prägeln från 1600-talet har bibehållits, framför allt avseende fasaden och portalen. Den senaste stora ombyggnaden var åren 1904-1905 under ägaren August Kindgren.

På portalen, som Schantz lät göra, på var sin sida om kartuschen syns de liggande romerska krigarna, s.k. romaner, som Wendelstam har i många av sina andra portaler, de symboliserar ägarens manliga dygder som ära, redbarhet, mod mm men är också populära vid den här tiden då det stora palatset Makalös hade denna typ av utsmyckning. Notera också den lilla maskaronen ovanför kartuschen som kanske skall efterlikna Johan Eberhard Schantz själv, vem vet.

Under själva överstycket finns också en annan typisk detalj av Wendelstam, den rundade gesimsen där det på mitten står No 20 för huset adress på Stortorget. Denna har uppenbart kommit till vid ett senare skede för på 1650-talet fanns inte denna gatunumrering, den kom först efter år 1832.

För dig som är skarpsynt så hittar du också 4 ansikten, 2 på vardera sidan om porten, i broskornamentiken. Du ser dem i siluett. Festonerna i portalen är relativt återhållsamma vilket antyder att Schantz inte ville framhäva sitt välstånd som dessa annars symboliserar.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 2641 x 4022 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test