Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Stenbockska palatsets portal

Information om Stenbockska palatsets portal

Birger Jarls torg

GPS: 59.325265, 18.064066

Portalen vid infarten till Stenbockska palatset gård är byggd år 1649, det står på portalen precis ovanför maskaronen. Palatset byggdes på 1640-talet av riksrådet greve Fredrik Stenbock och stod klart år 1649. Han fick inte bo där länge då han dog redan år 1652 men hans hustru, grevinnan Katarina De la Gardie, kom att bo kvar till år 1680 när hon dog och palatset ärvdes av deras son Johan Gabriel Stenbock.

Johan Gabriel Stenbock låter på 1670-talet bygga om palatset i romersk barockstil efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Det enda som bevaras av det ursprungliga palatsets renässansstil är portalen in till gården, kanske p.g.a. att den hade hans fars och mors vapensköldar - vem vet!

Vapensköldar

Den stora portalen in till det som då var den stora gården vid palatset pryds med Fredrik Stenbocks vapensköld (till vänster) och hans hustrus, Katarina De la Gardies vapensköld (till höger) , se bilden ovan. Under vapensköldarna finns årtalet när portalen och palatset stod klart, år 1649, och på vardera sidan finns reliefer med utsmyckningar av frukter och bär som symboliserar familjens rikedom och välstånd. Slutstenen i själva portalbågen är utformad som en maskaron utan någon speciell anknytning vad vi känner till.

Arkitekten till Portalen och även ombyggnaden av palatset på 1640-talet i tysk-holländsk renässansstil var sannolikt Jean de la Vallée eller Nicodemus Tessin d.ä, kanske var båda inblandade. Portalen har hur som helst stora likheter med portalerna vid Södra Bancohuset, Wrangelska palatset och Köpmangatan 15 som alla är verk av Tessin d.ä. och som i sin tur är inspirerade av portalen vid Villa Farnese di Caprarola utanför Rom.

Portalen var när den byggdes den stora porten in till gården på palatset, idag är den gården i stort sätt borta sedan först dragningen av järnvägen över Riddarholmen på 1800-talet lade beslag på den yttersta östra delen och sedan lade byggnationen av Gamla riksarkivets stora byggnad från år 1891 beslag på resten. En gång i tiden av gården nästan lika stor som halva dagens Birger Jarls torg, full av hästar, vagnar mm och allt in- och ut passage skedde genom portalen.Test