Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Skeppsbron 6

Information om Portalen vid Skeppsbron 6

Skeppsbron 6

GPS: 59.325982, 18.074945

Portalen vid Skeppsbron 6 sitter i det som idag kallas för det Wittmackska huset. Det första huset på tomten byggdes av rådmannen och stadsbokhållaren Josef Månsson år 1653. Han hade år 1652 köpt tomten av sin hustrus (Maria Johansdotter Furubohm) far, rådmannen Johan Eriksson Furubohm, som även ägde granntomten vid Skeppsbron 8 där han lät bygga sitt hus.

Tomterna existerade inte förrän när Skeppsbron började anläggas på order av kung Gustav II Adolf som ville ha en ståtlig fasad mot infarten till staden från havet. Före anläggande fanns här den s.k. Östersjömuren och före det hade inte markutfyllnaden börjat så det här var en del av Stockholms ström. År 1628 revs den gamla muren och tomterna längs Skeppsbron skapades och under åren 1629-1630 såldes dessa till ett antal rika borgare i staden och en av dem var rådmannen Johan Eriksson Furubom.

Huset som Månsson byggde vid Skeppsbron 6 var en spegelvänd kopia på svärfaderns vid Skeppsbron 8 och sammanbyggt med detta. Husen hade även portaler med samma utseende och utsmyckning. Huset vid Skeppsbron 8 revs år 1901 så det är idag endast portalen vid Skeppsbron 6 som finns kvar att se från gatan.

Portalen vid Skeppsbron 6 har idag (fanns ej ursprungligen, har tillkommit vid någon senare ombyggnad/renovering) en stiliserad skål med frukter och bär symboliserande välstånd. Därunder kommer en kartusch med ett ansikte längs ner och över det en sköld med ett träd ingraverat. Troligen en symbol för rådmannen Månsson. På var sin sida om kartuschen finns två snedställda överliggare med frukter och bär, också symboliserande välstånd.

Under kartuschen finns en skylt med följande inskription: "PSALM 118 VERS 7.8. TACKAR HERRANÖ TY HAN ÄR MILD OCH HANS GODHEET WAHRAR EWINNERLIGA J.E.S. K.E.D. A 1652". J.E.S syftar på svärfadern Johan Eriksson och K.E.D syftar på svärmodern Katarina Eriksdotter. Inskriptionen visar rådman Månssons fromhet och tacksamhet till svärföräldrarna, han var bl.a. initiativtagare och finansiär till bygget av Djurö kapell (kyrka) år 1659 var namn är S:t Josephae Maria Kyrka efter honom själv och hans hustru. Ovanför porten finns slutligen en listen maskaron som var populärt vid den här tiden och kan ses på en rad samtida portaler.

Joseph Månsson dog år 1682 och då ärvdes fastigheten av hans son Erik Furugren* och hans dotter Beata som var gift med stadskassören Nils Waller. Dessa sålde huset den 20:e mars år 1688** till handelsmannen Klas Wittmack och det är efter honom som huset idag har sitt namn. Wittmack låter renovera huset och det är kanske då som fruktskålen högst upp på portalen kommer till då den representerar just att det i huset bor en handelsman vilket inte de tidigare ägarna var.

Vid Klas Wittmacks död år 1707 ärvdes huset av hans son Klas Wittmack d.y. som dock dör redan år 1726 (endast 40 år gammal). Han hade dock hunnit med tre äktenskap och det är hans sista hustru som ärver huset, hon gifter om sig med friherren Didrik von Yxkull och de säljer år 1758 huset till grosshandlarna Daniel och Reinhold Hedberg. Därefter har huset en lång rad ägare.

*Sonen tog en variant på sin mammas, Maria Johansdotter Furubohm, efternamn.
** Egentligen så köpte bancokommissarien Andreas Ehrenfelt den delen av fastigheten som Erik Furugren ägde på auktion den 8:e november år 1687 av Riksbanken då denne inte kunde betala sina skulder. Två veckor senare köper han även Nils och Beata Wallers andel för att den 20:e mars år 1688 sälja hela fastigheten till handelsmannen Klas Wittmack.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 3478 x 5598 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test