Öppna stĂ€ng menyn
En bild pÄ ett stort hus
En bild pÄ ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Rosenportalen

Information om Rosenportalen

Staffan Sasses grÀnd 6

GPS: 59.32533, 18.073164

HÀr kunde man se henne komma ut pÄ morgonen och komma hem trött efter en lÄng dags arbete pÄ kvÀllen, ja Karin MÄnsdotter alltsÄ. Det hÀr Àr en av Gamla Stans kulturskatter som gör att historien kÀnns levande nÀr man stÄr framför den gamla portalen vid Staffan Sasses grÀnd 6.

Huset kallas idag för det Benterska huset och hÀr har det funnits bebyggelse sedan medeltiden. GrÀnden som portalen, kallad Rosenportalen, sitter vid hette en gÄng IgnatiigrÀnd* och gick före byggandet av det Tessinska palatset Ären 1694-1701 hela vÀgen ut till Slottsbacken, det sas dÄ om grÀnden:

"Ignatii grÀnd, som sÄ Àr nembder effter booktryckiaren Ignatiius Meurer, war sÄ trÄng att gher knapt en kÀrra kunde framkomma; theruti woro belÀgne tree huus, alla tÀckte medh koppar, som berÀttas hafwa warit upbygde med K. Erickz, K. Johans och K. Carlz d. 9:des bekÄstnad, hwilkas nampn ochsÄ med jernbeslag warit satte uti bielkarna utanför muren; och wore deruti sköne spijsar medh wackert bildthuggerij wÀl gjorde och förgylte förfÀrdigade af den konstige krukemakaren som ochsÄ gjort konungamonumenten i Riddarholmskyrkian. Uti desse ofwannembde huus förmenas högstbemelte Konungar hwarefterannan hafwa hafft sine Concubiner. Utom desse tree huus war ochsÄ uti samma grÀnd det fierde sammaledes koppartÀckt med Lilliecroonas wapnet öfwer porten. IfrÄn förenempde trenne huus berÀttas hafwa hwÀlfde lööngÄngar under gatan in till SlÄttet".**

Det stÄr alltsÄ att det lÄg tre hus i grÀnden som hade byggts pÄ kungarna Erik XIV, Johan III och Karl IX:s bekostnad och att de hade haft sin frillor (Àlskarinnor) boende dÀr samt att stenhuggaren Lukas Werdt (det stÄr i Johan III:s brev till Anders mÄlare att den "konstige krukemakaren" var stenhuggaren Lukas Werdt) gjort de öppna spisarna och annat bildhuggeri pÄ husen. Det Àr m.a.o. sannolikt Àven han som gjort portalen men det finns inte dokumenterat utan Àr bara en trolig gissning.

Det finns en detalj pÄ sjÀlva portalen som ytterligare gör det troligt att det Àr stenhuggaren Lukas Werdt som gjort portalen (som kallas för Rosenportalen efter de tvÄ rosorna i vardera övre hörnen), det Àr att sidorna pÄ portalen Àr gjorda som balustrader vilket var vanligt nÀr man gjorde öppna spisar förr i tiden. Lukas Werdt gjorde ju just öppna spisar sÄ det ligger nÀra till hand att han gjorde portalen pÄ ett sÀtt som han var van vid.

Rosenportalen Àr daterade till ca Är 1580 enligt Josephson och Uppmark, senare steninventeringar sÀger snarare 1600 men oavsett vilket sÄ Àr det under ovan nÀmnda tidsperiod och det gör den till Gamla Stan Àldsta portal*** och en viktig kulturskatt. Murverken söder om portalen Àr undersökta och bekrÀftade att de Àr frÄn medeltiden

Vi kÀnner inte till husets Àgare före den 6:e maj Är 1692 dÄ Jochim Benter och hans hustru Kristina Benksdotter sÀljer huset till fÀltskÀren Arne Daumont. Daumont bor i huset tillsammans med sin hustru Maria Chappirou fram till Är 1726 nÀr Maria dör och arvingarna sÀljer huset till Laurentz Gahm som sÀljer det vidare Är 1736 till köpmannen Johan Campberg. En intressant detalj Àr att Är 1795 sÀljs huset till löjtnanten Georg Stjernhoff som Àr styvson till Carl Mikael Bellmans syste Fredrika Eleonora.

*Namnet pÄ grÀnden skall ej förvÀxlas med dagens IgnatiigrÀnd som ligger pÄ ett hela annat stÀlle i Gamla Stan, Àven om bÄda Àr uppkallade efter samma boktryckare, Ignatius Meurer.
**KÀlla: Palmsköldska samlingen vid Uppsala universitetsbibliotek, nr XIV Topogr. Tom X Stockholm. Pars VI sidan 63.
***De flesta portalerna i Gamla Stan dateras till mitten av 1600-talet och framÄt dÄ Sverige hade blivit en stormakt och adeln började bygga sin stora stadspalats med imponerande portaler i staden samt att de rika handelsmÀnnen m.fl. försökte efterapa dessa palatsens portaler.

Info om bilden

Bilden Àr fotograferad Är 2016 och gÄr att bestÀlla i högupplöst format. Bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det gÄr bra att ladda ner bilden för privat bruk och att anvÀnda den pÄ egen hemsida med copyright texten intakt men inte att anvÀnda den pÄ sociala medier, sÀlja eller pÄ annat sÀtt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild Àr behandlad i Photoshop men originalbilden Àr bevarad i det högupplösta formatet 2562 x 4033 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersÀttning ingÄr alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test