Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Prästgatan 78

Information om Portalen vid Prästgatan 78

Prästgatan 78

GPS: 59.323141, 18.072714

Portalen vid Prästgatan 78 är sliten, mycket sliten. Det nuvarande huset och portalen fick sannolikt sitt utseende i samband med en ombyggnad gjord av hovkanslern Julius Peter Coijet på 1680-talet. Han hade ärvt huset efter sin mormor, Katarina von Kalstorp, och vi vet att han sannolikt gjorde en större ombyggnad och då även satte in den nuvarande portalen.

Huset har dock en ännu äldre historia och går att spåra tillbaka till år 1515 när rådmannen Mårten Leuhusen köper ett stenhus på platsen av borgmästaren Gorius Holst, det betecknas som ett nedfallet stenhus och han rev detta äldsta hus för att bygga ett nytt och det är från detta nya hus som dagens hus har sina rötter. Tomten har dock haft ännu äldre byggnader för det var här som det gamla Svartbrödraklostret låg från år 1343 och fram till reformationen på 1500-talet.

Portalen i dagens hus är en s.k. rundbågig som var populär under första halvan av 1600-talet när Coijet lät tillverka den. Sidopilastrarna är gjorda med rektangulära sandstenselement och högst upp på varje pilaster står en volutformad konsol. Notera gärna slutstenen högst upp i bågen som skiljer sig från de övriga stenarna i portalbågen.

Troligen har portalen stympats, "hyvlats", någon gång på 1770- eller 1780-talet då huset byggdes om av Baltzar Netterbladt d.y. och då fått dagens utseende (det var då den översta halvvåningen och det gustavianska brutna taket byggdes). Då har dekoren som tidigare fanns på pilastrarnas yttersidor hyvlats av (tagits bort) och även den dekor som funnits ovanför valvbågen. Enligt uppgift fanns det ursprungligen allegoriska sandstensfigurer i form av gudinnor i svepande draperingar som höll symboler i sina händer överst på resp. volutformad konsol samt på krönuppsatsen. Allt detta är idag borta vilket ger portalen en ganska "fattigt" utseende eller rent av bedrövligt om man även tar hänsyn till skicket.

Dörrarna som är svårt skadad är en s.k. fransk dubbeldörr från 1770-talet, även den sattes med största säkerhet in i samband med renoveringen vid den tiden. Notera de vackra träsnidesarbetena på dörrarnas nedre del som kallas för "Rocaillesniderier.

Intresset för denna slitna portal är att genom den har Carl Larsson och hans familj gått in- och ut fram tills de flyttade till Östermalm när han var ca 6 år gammal. En liten intressant detalj om hans födelsehus är att överallt i böcker mm står det att han föddes i huset vid Prästgatan 78 men det är fel, ja huset är rätt men adressen är fel. Gatan som gick utanför huset under den tiden som Carl Larsson bodde där hette Tyska Prästgatan och huset som idag har numret 78 hade då numret 52. Carl Larsson är m.a.o. född på Tyska Prästgatan 52 och inget annat. Gatan fick namnet Prästgatan först år 1885.Test