Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Österlånggatan 37

Information om Portalen vid Österlånggatan 37

Österlånggatan 37

GPS: 59.324104, 18.073829

Portalen vid Österlånggatan 37 byggdes troligen år 1662 när ägaren Antoni Bruyn rev de tidigare mindre stenhusen på tomten för att istället bygga ett nytt stor stenhus. Huset är relativt välbevarat sedan den tiden och portalen som han lät stenhuggarmästaren Johan Wendelstam göra avspeglar hans verksamhet och välstånd.

På platsen för dagens stora stenhus fanns det ursprungligen bara Östersjöns vatten, det var först på 1300-talet som stranden på den här sidan om Österlånggatan började bebyggas med bryggor, fiskebodar mm. Genom markutfyllnad och havsnivåns förändring kom allt mer mark i dagen och när stadsmuren som gick på den västra sidan om Österlånggatan revs på 1400-talet började marken bebyggas med andra typer av hus, lager, förråd, magasin mm.

På 1500-talet bredde marken ut sig allt längre åt öster och tomterna kunde bebyggas med bostadshus, bryggorna flyttades allt längre öster ut och på 1600-talets första halva skapades dagens Skeppsbron på order av kung Gustav II Adolf. då fanns de äldre stenhusen redan på tomen, vi vet inte vem som byggde dem eller hur de såg ut. Vi vet dock att de revs år 1662 av handelsmannen Antoni Bruyn från Holland som hade slagit sig ner i Stockholm i efterdyningarna av det stora 30-åriga kriget där Sverige hade blivit en av Europas stormakter.

Ursprungligen hade huset ett svartglaserat tegel på ett valmat sadeltak och fasaderna bestod av målat tegel. Portalen är bevarad från den här tiden och gjord i sandsten av Johan Wendelstam, dåtidens främste portalstenhuggare. Överstycket består av en stor kartusch med inskriptionen på holländska ""GAET HET WEL MEN HEEFT VEEL VRINDEN KERT HET LUCK WIE KAN SE VINDEN" vilket betyder ungefär "När det går väl har man många vänner, vänder lyckan var finns de då".

På var sin sida om kartuschen finns två snedställda ändar där det säkert har funnits var sin figur, kanske s.k. romaner efter inspiration av palatset Makalös som Wendelstam har låtit göra på flera andra portaler i Gamla Stan. Läs mer om figurerna från Makalös här. Se en liknande portal av Wendelstam här med romanerna på plats här. Om det var romaner som fanns även på den här portalen så symboliserade de ägarens makt och styrka.

Under överstycket syns den nedre delen av portalen som är relativt fritt från utsmyckningar förutom ett putti ansikte ovanför själva porten, det symboliserar ägarens gudfruktighet. Det som inte finns är också intressant, inga frutoner eller andra frukt och bärsymboler som står för ägaren välstånd och rikedom, kanske ville inte Bruyn skylta med detta, vet vet?

I början av 1700-talet ägdes huset av vinskänken Johan Michael Suck (1683-1736) och än idag har huset namnet "Suckiska huset" efter honom. Han lät renovera huset och kanske var det han som lät ta bort figurerna på de snedställa delarna av portalens överstycke? Även efter hans död då hans arvingar ägde huset skedde renoveringar, bl.a. så putsades fasaderna till dagens utseende, taket byttes ut mm.

På 1800-talet har huset haft en rad ägare från källarmästare C.E.Sandberg som ägde och drev krogen Sveriges Vapen till en rad andra, år 1968 köptes fastigheten av Stockholms stad och även då skedde stora renoveringar.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 3255 x 4695 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test