Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Munkbron 9

Information om Portalen vid Munkbron 9

Munkbron

GPS: 59.324701, 18.06736

Portalen vid Munkbron 9 byggdes åren 1891 - 1893 samtidigt som huset för ägaren Industrikreditaktiebolaget. Arkitekten var Erik Josephson som har ritat en rad andra bankhus mm. Den nedre våningen användes av banken medan de övre våningarna var bostäder.

Portalen är precis som fasaden gjord i kalksten från Yxhult i en nygotisk stil, själva husstommen är gjuten i armerad betong vilket var det första huset i Stockholm med den tekniken. Portalen är relativt rik på ornament och utsmyckningar.

I den övre delen av portalen i mitten syns en gotisk tornspira som kanske skulle symbolisera banken beständighet vilket inte kom att ske då den redan 14 år efter att huset stod klart fusionerades med Skandinaviska kreditaktiebolaget och numera ingår i SEB. På var sin sida om spiran syns 2 reliefer och under dem ett överflöd av utsmyckningar för att visa bankens rikedom.

Den vänstra reliefen visar soldaten Martin av Tours (316 - 397) när han skär sin mantel i två delar och ger den ena till tiggaren som sitter under honom. Martinus blev senare helgonförklarad och är idag Frankrikes nationalhelgon. Det är svårt att förstå symboliken med helgonet som ger bort halva sin mantel till en tiggare när det gäller en bank, de är knappast kända för sin givmildhet utan snarare för sin girighet.

Den högra reliefen visar gudinnan Justitia med sin våg där hon ser till att alla får rättvisa. Det är först på senare tid hon har fått en bindel för ögon, på portalen har hon det inte och det var tidigare det normala sättet att återge henne. Hon symboliserar sannolikt bankens rättvisa behandling av sina kunder.

Utanför relieferna finns två skulpturer. Den vänstra är guden Mercurius som med sin häroldstav med två slingrande ormar och bevingade hjälm var köp- och handelsmännens beskyddare. Det var sannolikt en passande symbol för banken men Mercurius var också tjuvarnas gud och beskyddare något som kanske inte var så lämpligt för en bank men kanske enligt många en korrekt symbol.

Skulpturen längst till höger är för oss okänd men har säkert någon koppling till bankens verksamhet eller önskade status etc. Ovanför porten står det: "INDUSTRIKREDIT AKTIEBOLAGET". Mellan orden finns en mindre figur som läser något från ett långt pappersark.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 2295 x 4614 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test