Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Lilla Nygatan 4

Information om Portalen vid Lilla Nygatan 4

Lilla Nygatan 4

GPS: 59.324318, 18.067703

Portalen vid Lilla Nygatan 4 är sannolikt gjord av Johan Wendelstam på 1650-talet då den har flera kännetecken som är typiska för honom, det brutna gavelfältet och den återhållna broskornamentiken.

Huset på tomten byggdes ca år 1648 av Catharina Jacobsdotter Bååt (F.CB = Fru Catharina Bååt) som var änka efter riksrådet Lars Eriksson Sparre (H.LS = Herr Lars Sparre) och det är dessa bådas vapensköldar med initialer som sitter i den stora kartuschen ovanför porten. Notera att det på var sin sida om kartuschen finns ett ansikte i profil.

Detaljbild 1919Del av portalen år 1919. Foto: B. Eriksson.

På de båda snedställda gavelfälten fanns det ursprungligen två sittande kvinnofigurer (se bilden ovan) vilka fortfarande gick att se år 1919 men har sedan dess försvunnit.

Tomten som huset ligger på fanns inte förrän på 1500-talet när markutfyllnaden och landhöjningen gjorde att Mälarens vatten ersattes med fast mark, tomten kalls då för Hagatomten. Tomten ägdes då av fru Cecilia på Haga, änka efter greve Gustaf Turesson (Tre Rosor). År 1582 fanns två trästugor på tomten där knekten Jon Larsson och båtsmannen Hans Mattson bodde, några andra byggnader fanns inte vilket inte var så konstigt för tomten låg vi denna tid precis utanför den s.k. Mälarmuren.

När fru Cecilia dog övertogs tomten av landshövdingen Bengt Ribbing som år 1646 säljer tomten till Stockholms stad. Staden säljer sedan tomten direkt till fru Cecilias systerdotters sons änka, fru Catharina Bååt. Det är hon, som redan nämnts ovan, låt bygga ett hus på tomten. Huset hon bygger består av en två våningar hög länga mot Lilla Nygatan som har 2 flyglar som konstigt nog är 4 våningar höga (för att vara lika höga som det Petersenska husets flyglar) mot Munkbrohamnen.

År 1698 död Catharina Bååt och huset ärvs då av hennes systerdotters dotter, grevinnan Karin Sperling. hon säljer det år 1731 till den kungliga sekreteraren J Willde, Under de kommande 190 åren har huset en rad olika ägare som gör vissa ombyggnader och renoveringar. Det är troligen under den här tiden som de två kvinnorna på portalen försvinner. År 1920 köper Livförsäkrings Aktiebolaget De Förenade fastigheten och river det gamla huset. Nu byggs dagens nya stora hus på tomten efter arkitekten Erik Josephsons ritningar, portalen vid Lilla Nygatan bevaras dock. Huset kallas dock än idag för det Bååtska huset även om detta är försvunnet sedan länge.

En liten intressant historia är att när bruksdisponenten Herman Lagercrantz ville köpa huset i början av 1900-talet blev han hindrad p.g.a. sin religiösa övertygelse då det fanns en bordell i huset. Han hade planerat att montera ner portalen och använda den på sitt slott vid Virsbo, så blev det inte och portalen blev m.a.o. räddad kvar i Gamla Stan p.g.a. bordellen. Han lät dock göra en kopia som än idag finns på slottet i Virsbo.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 3081 x 4832 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test