Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Kornhamnstorg 59

Information om Portalen vid Kornhamnstorg 59

Kornhamnstorg

GPS: 59.322528, 18.072038

Portalen vid Kornhamnstorg 59 byggdes sannolikt samtidigt som huset på 1650-1680-talet (enligt steninventeringen av Stockholms stadsmuseum). Den 19:e augusti år 1644 fick köpmannen Thomas Funck tillstånd att bygga ett stenhus på tomten. Han kanske hann påbörja bygget före sin död år 1645, bara ett år efter köpet, men det är hans son Albrekt Funck (1623-1670) som kommer genomföra merparten av bygget. Huset färdigställs dock sannolikt först under Albrekts dotter, Brita (1651-1703)*, tid som ägare och det är då portalen skapas av en för oss okänd stenhuggare.

Portalen är av en intressant utformning, både i stil och i material. Den är i huvudsak gjord i kalksten, ett material som det är svårt att forma små fina detaljer i och som stenhuggarna sällan (eller aldrig) använde för detta utan då istället valde sandsten. Kalkstenen är vid ett senare tillfälle målad med den gråaktig oljefärg (den som syns idag) och på kalkstenen är endast reliefer gjorda som utsmyckning. Högst upp på portalen finns dock ett klot och på den brutna frontonen (de snedställda delarna) syns fruktornamentik, alla gjorda i sandsten (omålad).

Vapensköld

Under kulan och mellan frontonerna syns en stor inskriptionstavla men ingen inskription, det har troligtvis funnits en sådan men den har gått förlorad, kanske fanns här det Nohlanvährska adelsvapnet (se bilden ovan) men det är en ren spekulation från oss på redaktionen men det är rimligt.

Själva portalöppning är i form av en rundbåge som har reliefer på sina yttre sidor men även på den överliggande frisen. Portalen är utformad i en s.k. senrenässansstil men är ovanligt hög i förhållande till sin bredd. Portalen sitter också något förskjuten i förhållande till fönstren, antingen har portalen ändrat position något eller så har fönstren gjort det vid en senare renovering.

Kornhamnstorg 59 fönsterrad

Notera hur fönsteröverstyckena i den nedersta fönsterraden (se bilden ovan) också har klot i sin övre del som motsvaras av portalens klot, detta var inte det ursprungliga utseendet på fasaden utan har tillkom vid renoveringen och ombyggnaden år 1865 eller den senare vid 1800-talets slut. Ser vi på fönsteröverstycken på den mellersta fönsterraderna så är de troligen inspirerade från det Oxenstiernska palatset på Storkyrkobrinken översta fönsterrad. Det var ofta så att man lånade idéer från olika framstående byggnader.

*Brita gifte sig med lagmannen Johan Nohlanvähr (han hette ursprungligen Johan Nordanväder men adlades Nohlanvähr år 1682) och huset kom sedan att kallas för det Nohlanvährska huset. Johan och Brita bodde i huset under sina liv, hon dog år 1703 och han år 1707. De fick inga barn tillsammans men Brita hade 2 döttrar, Anna och Ingrid i tidigare äktenskap varav Ingrid var i livet vid tiden för deras död och sannolikt ärvde huset.Test