Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Kornhamnstorg 53

Information om Portalen vid Kornhamnstorg 53

Kornhamnstorg

GPS: 59.322796, 18.071587

Portalen vid Kornhamnstorg 53 är från år 1908, det fanns ingen portal på kortsidan mot Kornhamnstorg före ombyggnaden år 1908. Det fanns två ingångar till affärer och ett affärsfönster (se bilden nedan från år 1900).

Typhon 18 år 1900

I det Funckska huset före ombyggnaden år 1908 av arkitekten Ferdinand Boberg (1860-1946) var den stora ingången via portalen som satt vid Funkska gränden nr 4 (se bilden nedan). Det var en enkel stenportal utan ornament förutom en liten sköld mitt över själva porten. Sannolikt så var den portalen från en ombyggnad någon gång mellan mitten av 1700-talet och 1800-talet, osäkert exakt när.

Portalen Funckska gränden år 1900

Portalen som gjordes år 1908 är sannolikt ett verk av stenhuggaren Christian Blom som också gjort arbeten på det Gustavianska koret vid Riddarholmskyrkan. Själva portalen är gjord i kalksten och sandsten som målats i en grå oljefärg. Överst på portalen finns en stor eklövskrans runt ett fönster. Under eklövskransen kommer en större inskription där det står "På denna tomt uppförde Tomas Funck Handlande och Bruksägare (1580-1645) ett hus som år 1908 ändrades och påbyggdes med två våningar ofvan hvilka den forna gafveln ånyo uppsattes". Det finns två fel i den här texten som skrevs år 1908.

Thomas Funck dog inte år 1645 utan år 1650 och det var inte han som byggde det ursprungliga huset på tomten, det var borgmästaren och riksdagsmannen Hans Hansson (1593-1663) som gjorde det på 1640-talet. Faktum är att Thomas Funck aldrig ens ägde huset. Det var så här. När Hans Hansson dog år 1663 så var det hans dotter Elisabeth Hansdotter (1642-1719) som ärvde huset och hon gifte sig år 1663 med Johan Funck (1630-1679), son till Thomas Funck vars namn står på portalens inskription. Därför är det heller inte troligt att huset som idag kallas Funckska huset har fått sitt namn efter Thomas Funck utan snarare Johan Funck som dessutom adlades år 1672 och skulle under sitt liv bli en av Sveriges rikaste personer.

Så, nu har vi rett ut det som står i portalens inskription. Resten av portalen består en enkel rundbågad dörromfattning med en liten tavla ovanför själva porten med gatunumret på. Detta är inte en av de vackraste portalerna i Gamla Stan, inte ens en av de mest originella men det är troligen en av de som berättar en intressant historia om än lite felaktig.Test