Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Köpmangatan 15

Information om Portalen vid Köpmangatan 15

Köpmangatan 15

GPS: 59.325079, 18.071694

Den här delen av Gamla Stan tillhör de tidigaste bebyggda och därmed har ofta fastigheterna en historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden, många gånger till 1400-talet och i några fall ännu tidigare. När det gäller huset på Köpmangatan 15 är det lite svårt att följa dess historia tillbaka till medeltiden för vi vet att den här tomten var tidigare uppdelad på 3 olika tomter, var och en betydligt smalare (liknande den för huset på Köpmangatan 13) och därmed en rad olika ägare mm.

Gårdsportal vid Köpmangatan 15Gårdsportal. Foto M. Trysén år 1931.

Vad som är dokumenterat är att år 1422 säljer Jacob remslagare sin hustrus fastigheter som troligen stäckte sig över 2 av de 3 tomterna som dagens hus ligger på. Köpare var Clauus Wittae och Hans Angerman svärdslipare, vem som vilken del vet vi inte. Vad vi vet är att någon gång mellan år 1650 och 1664 köper handelsmannen Hans Primeroos fastigheterna, låter riva husen och bygger det huset som är där idag (det kallas även idag för det Primerooska huset), det är också han som låter bygga portalen som är daterad till ca år 1650/1770.

Portalen mot Köpmangatan är med största sannolikhet ritad av arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. och huggen av av stenhuggarmästaren Kristian Pfundt (eller någon av hans gesäller som t.ex. Hans Eldtner). Det kan vara så att överdelen av portalen är både gjord och ritad av Pfundt medan underdelen är nästan helt säkert ritad av Tessin d.ä.* då den i sin utformning starkt liknar portalerna vid Wrangelska palatset (ombyggnaden ritad av Tessin d.ä. åren 1652-1670), huvudingången till Gamla riksbanken vid Järntorget (byggnaden ritat av Tessin d.ä. åren 1675-1682), portalen under gårdsplan vid Ulvsunda slott (slottet ritat av Tessin d.ä. åren 1642-1648). Jämför gärna med portalerna vid Wrangelska palatset och Gamla Riksbanken som vi skrivit separata artiklar om här på webbplatsen.

Portalen in mot gården (se lilla bilden ovan) är troligen även den gjord av Pfundt men den är helt klart inte ritad av Tessin d.ä. Kanske är denna portal ursprungligen utformad av Pfundt men Primeroos ville ha något mer imponerande yttre och lät den portalen ritas av Tessin d.ä?

Överst på portalen är en halvrund båge som innehåller en kartusch, mitt i kartuschen syns den Primerooska vapenskölden och över den finns initialerna H.P och I.L.D som står för Hans Primeroos och hans hustru (i hans andra äktenskap) Ingeborg Larsdotter. Det är också tack var dessa initialer vid kan fastställa tiden för huset och portalens byggande, Hans och Ingeborg gifte sig år 1650 och Hans dog är 1664.

På var sin sida om vapenskölden syns reliefer av frukter och bär som symboliserar välstånd och utanför den halvrunda bågen syns också två urnor också fyllda med frukter och bär med samma innebörd av välstånd. En intressant detalj är att det inte finns några putti eller andra symboler för gudfruktighet vilket kan antyda att Primeroos inte var speciellt religiös.

*Det kan även vara så att den undre delen av portalen kom till först på 1770-talet i samband med att dåvarande ägaren Gottlieb Gürtler lät renovera huset. Då är den nedre delen endast en kopia (inspirerad) av de portaler som Tessin d.ä. ritat. Detta är något som har framförts av Nordberg år 1975 men då en stenanalys säger att stenen i portalen är från 1650-talet är denna teori mindre sannolik. Man kan också fråga sig varför de skulle låta göra om den nedre delen av portalen efter en 1600-tals design när det på 1700-talet rådde andra ideal.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 3107 x 3945 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test