Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Köpmangatan 11

Information om Portalen vid Köpmangatan 11

Köpmangatan 11

GPS: 59.325084, 18.072134

Över portalen vid Köpmangatan 11 står det "ANNO 1730" som skulle antyda att huset och portalen byggdes det året, men så är inte fallet. Den här delen av Gamla Stan har bland de absolut äldsta husen och nästan alla längs Köpmangatan kan uppvisa medeltida murverk, för huset vid Köpmangatan 11 når de medeltida murverken 3 våningar upp. Huset har m.a.o. en historia som börjar redan på medeltiden och sannolikt på 1400-talet, fast det låg helt säkert ännu äldre trähus på platsen med dessa har brunnit ner och dess historia förblir okänd.

Portalen kom sannolikt på plats under handelsmannens Karl Olofsson Rosings (-1657) tid som ägare, det var troligen han som lät bygga om ett äldre stenhus till ett mer pampigt hus för sig och sin familj. Rosing var en av stadens framgångsrika handelsmän men även assessor i Svea hovrätt, ståthållare på Vaxholm mm. En betydande man m.a.o. Han var gift med Elisabeth Abelsdotter (-1654) och vi vet att de fick minst ett barn, sonen Carl som senare blev adlad (år 1652) och tog namnet Rosenstielke.

På portalen syns över ordet "ANNO 1730" en kartusch där det i mitten går att se en hand som sträcker fram en blombukett med bl.a. den franska liljan. Detta är sannolikt en symbol för handelsmannen Karl Olofsson Rosing vars efternamn hänförs till blomman rosen som även den ingår i buketten. Över kartuschen syns ett ansikte av en putti och dessutom syns två liggande putti på var sin sida av överstycket, dessa symboliserar familjens gudfruktighet.

Enligt en steninventering som är gjord på portalen kan stenen i kartuschen och putti hänföras till mitten av 1600-talet, troligen ca år 1650.

Stenen under kartuschen där det står "ANNO 1730" samt hela den under delen av portalen har ett tydligt annat utseende och här är också dateringen från just 1730-talet. Då ägdes huset av handelsmannen Anders Cress som hade köpt det (av Karl Olofsson Rosings barn) år 1728 och lät göra en stor renovering, då renoverades uppenbart även portalen.

Portalen vid Köpmangatan 11 är m.a.o. gjord vid två olika tillfällen med nästan 80 års mellanrum.Test