Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Järntorget 84

Information om Portalen vid Järntorget 84

Järntorget

GPS: 59.322741, 18.073475

Portalen vid Järntorget 84 byggdes samtidigt som det stora huset, Sveriges första Riksbankshus, åren 1675-1682. Arkitekten var Nicodemus Tessin d.ä. som också var en av landets första arkitekter. Idag kallas huset för "Södra Bancohuset" formellt men av de flesta är det "Det gamla Riksbankshuset".

En intressant detalj med portalen är att det står nummer 55 över porten, idag är det nummer 84. Skylten med numret på har satts upp någon gång efter år 1832 när gatunumreringen infördes (mellan år 1729-1831 numrerades husen efter placering i kvarteret och före dess fanns ingen numrering i Sverige). Att det står 55 beror på att huset ursprungligen fick sitt nummer efter Österlånggatan medan det idag får sitt nummer efter Västerlånggatan (fast med benämningen Järntorget för att göra det lite krångligare).

Portal vid Villa Farnese di CarparolaPortal vid Villa Farnese di Caprarola

Portalen är en nästan identisk kopia av gårdsportalen i Villa Farnese di Caprarola utanför Rom som ritades av Giacomo Barozzi da Vignola år 1559. Både Tessin d.ä. och hans son Tessin d.y. har inspirerats av detta palats i flera sammanhang, Tessin d.y. vid ritandet av det Kungliga slottet i Gamla Stan och Tessin d.ä. när det gäller portalen i det gamla riksbankshuset.

Sandstensportalen är gjord i renässans stil precis som själva huset och har en design som motsvarar gavelröserna samt den rusticerade nedre delen av fasaden. På var sin sida om numret 55 finns två reliefer och går man till det Kungliga slottets yttre Borggård så ser man motsvarande reliefer i övre kanten på arkaderna, här ser vi en tydlig koppling mellan de två byggnadernas design och inspiration. Relieferna föreställer vapen, rustningar mm och symboliserar styrka och mark.

Tittar man närmare på arkaderna vid den yttre- och inre Borggården vid det Kungliga slottet så ser man likheter inte bara med relieferna utan även mellan själva portalens utformning och slottsarkadernas utformning. Varifrån Nicodemus Tessin d.y. fick sin inspiration när han ritade det Kungliga slottet framstår tydligt.

Info om bilden

Bilden är fotograferad år 2016 och går att beställa i högupplöst format, bilden ovan tillhör redaktionen för www.stockholmgamlastan.se. Det går bra att ladda ner bilden för privat bruk och att använda den på egen hemsida med copyright texten intakt men inte att använda den på sociala medier, sälja eller på annat sätt förmedla den till 3:e part.

Ovan bild är behandlad i Photoshop men originalbilden är bevarad i det högupplösta formatet 3748 x 5560 pixlar i 240 dpi. I den s.k. .psd filen som vi skickar mot ersättning ingår alla lager inkl. de som ger bilden ovan utseende samt originalbilden.Test