Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Portalen vid Baggensgatan 13

Information om Portalen vid Baggensgatan 13

Baggensgatan 13

GPS: 59.324712, 18.073636

Portalen vid Baggensgatan 13 ritades sannolikt av arkitekten Isak Gustaf Clason (1856-1930) som och var den som ritade hela huset när det byggdes år 1888. Den delen av portalen som omger porten är gjord i sandsten och på vardera sidan utformad som pilastrar och rektanglar med enkel ornamentik i ytterkant. Högst upp i rundbåden syns siffran 13 vilket är det gatunummer som gäller för ingången sedan huset byggdes, kanske är den siffran även inhuggen i stenen bakom dagens moderna siffra om man tittar efter.

Den intressantare delen av portalen är dock det raka överstycket, tyvärr ganska eroderat men på basis av äldre uppgifter så vet vi följande. Portalen och överstycket är gjorda i Sandsten från Burgsvik på Gotland år 1889. På var sin sida om "skölden" i mitten syns sjöjungfrur som håller ett ornament som omsluter själva skölden, i denna står årtalet 1888 vilket är när huset byggdes. Snett ovanför årtalet på varje sida finns en stjärna och rakt ovanför en text där det troligen stått "Anno".

Varför byggherren, handlaren Karl Maurits Wilhelm Eriksson, ville ha sjöjungfrur på vardera sida av överstycket har vi inte listat ut, kanske hade det med hans verksamhet att göra eller så fanns det något annat skäl.Test