Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Maskaroner vid Riksdagshusen i Gamla Stan

De 71 maskaronerna i fasaden på östra- och västra Riksdagshusen har en intressant historia och är väl värda att granska lite närmare, speciellt om man vet vad man skall leta efter. De är slutstenar till bottenvåningens fönster men väckte stor debatt i början på 1900-talet, vi berättar varför och visar alla på bild.

Bild på några maskaroner
Copyright © www.stockholmgamlastan.se. Maskaroner vid Riksdagshuset.

Information om maskaronerna vid Riksdagshuset

De 57 maskaronerna som sitter runt om fasaden på det östra Riksdagshuset samt de 14 som sitter längs Riksgatan på det västra Riksdagshuset (ursprungligen Riksbankshuset) är egentligen slutsten i resp. fönsteromfattningen kring bottenvåningen fönster. Se bilden nedan med gula markeringar där maskaronerna sitter i fasaden.

Maskaronerna är ritade av riksdagens arkitekt, Aron Johansson och modellerade av bildhuggaren Gustaf Fredrik Norling, själv stenhuggeriet gjordes av Norrtelje Mekaniska Stenhuggeri som gjorde det mesta av fasaderna mm på det östra- och västra Riksdagshusen. Aron Johanssons idé med maskaronerna var bl.a. att föreviga ett antal av riksdagens ledamöter runt sekelskiftet 1800/1900 men det smög sig in några till.

Maskaroner i fasaden på Riksdagshuset

Det blev dock inte helt och hållet som han tänkt sig då riksdagsledamöterna protesterade kraftigt mot idén och krävde att få sina "groteska" ansikten borttagna. De sa "Skall detta vara ett porträtt, så är det för stor ära; skall det vara karikatyr, så är det en oförskämdhet" och därmed var Aron Johanssons idé död.

Nej, inte riktigt död. Han gjorde om maskaronerna så att 24 personer framträdde (vissa flera gånger) och de som var riksdagsledamöter var vanligen avlidna och kunde inte protestera. Sedan lade han till sig själv och några som arbetat med projektet och bygget av Riksdagshuset och Riksbankshuset. Resten utgjordes av "meningslösa grinvargar" och "fratser stiliserade porträtt". Nedan visas alla 57+14 maskaronerna och med namn på de personer de föreställer, de flesta är en "Grinvarg" men vi har identifierat alla de 24 personerna. Alla maskaroner som sitter mot Riksgatan är grindvargar och de som föreställer riktiga personer sitter alla på den södra, östra resp. norra sidan av det östra Riksdagshuset.

På det Östra Riksdagshuset har den västra sidan (mot Riksgatan) har 17 maskaroner, den södra (mot slottet) har 11 maskaroner, den östra (mot Riksplan) har 18 maskaroner och den norra (mot Centrum) har 11 maskaroner. Det finns också ett antal dubletter, dessa är: 2=14, 3=12, 4=10=16, 5=9=13, 7=15, 19=30=43, 25=32, 31=52, och sedan finns det ett antal som är varianter på samma grundansikte.

På det Västra Riksdagshuset sitter alla 14 längs Riksgatan, 7 på vardera sidan om mittingången. Har vi missat några? Hör av er (det finns några inne på gårdarna i de Östra Riksdagshuset men dessa har vi ej tagit med då allmänheten inte har tillträde dit).

Nedan finns en layoutbild av Riksdagshusen (ÖR = Östra Riksdagshuset, VR = Västra Riksdagshuset) med alla maskaronerna utmarkerade. För att se den maskaron en specifik siffra representerar väljs motsvarande siffra i väljaren under laybilden. Maskaronerna som föreställer "riktiga människor" kommer först i väljaren nedan med personens namn utsatt för dig som är speciellt intresserad av dessa (några personer är kopierade och finns på flera platser).

 

Bild maskaronernas placering på det Östra Riksdagshuset

 

 Test