Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Maskaroner vid Riksdagshusen i Gamla Stan

De 96 maskaronerna i fasaden på östra- och västra Riksdagshusen har en intressant historia och är väl värda att granska lite närmare, speciellt om man vet vad man skall leta efter. De är slutstenar till bottenvåningens fönster men väckte stor debatt i början på 1900-talet, vi berättar varför och visar alla på bild.

Bild på några maskaroner
Copyright © www.stockholmgamlastan.se. Maskaroner vid Riksdagshuset.

Information om maskaronerna vid Riksdagshuset

Det här med maskaronerna, eller maskerna som riksdagshusets arkitekt Aron Johansson kallade dem för, är lite komplicerat att reda ut men vi försöker reda ut det nedan. På bilden nedan har vi markerat med gult där maskaronerna sitter över bottenvåningens fönster på Riksdagshusen.

Maskaroner i fasaden på Riksdagshuset

Originalen från Hovstallet (25 st)

För att kunna bygga det nuvarande västra- och östra Riksdagshusen på Helgeandsholmen måste det gamla Hovstallet rivas som låg på platsen (det fanns andra byggnader som också revs men vi utelämnar dem då de inte hade några maskaroner).

Hovstallet byggdes med start år 1673, byggdes om några gånger (p.g.a. brand och Stallkanalens tillkomst) och revs år 1894. Hovstallet ritades av arkitekten Nicodemus Tessin d.y. (han ritade också det Kungliga slottet) och under barocktiden då Hovstallet ritades var det vanligt med slutstenar över arkader (alla fönstren på bottenvåningen omfattas av en arkad) i form av skulpturer eller maskaroner.

Tessin anlitade Stockholms stadsbildhuggare Caspar Schröder för att hugga maskaronerna vilket han även senare kom att göra för maskaronerna i form av lejonhuvuden som idag sitter på den inre Borggården på det Kungliga slottet. Hur många det blev totalt känner vi inte till men när Hovstallet revs år 1894 lyckades arkitekten Aron Johansson rädda minst 25 av dem som idag finns på det östra Riksdagshusets 8 gårdar.

Dessa 25 ursprungliga maskaroner fanns, vad vi vet idag, i 6 versioner. Utifrån dessa 6 versioner lät han tillverka 29 kopior som idag sitter på det östra Riksdagshuset fasad mot Riksgatan (15) och på det västra Riksdagshusets fasad mot Riksgatan (14). Läs mer om dessa kopior nedan.

Kopiorna från Hovstallet (29 st)

De 29 kopiorna på de ursprungliga maskaronerna från Hovstallet sitter idag som slutstenar över bottenvåningens fönster på dels det östra Riksdagshuset mot Riksgatan (nr 2-16) och dels på det västra Riksdagshuset mot Riksgatan (nr 59-71). När du väljer den maskaron du vill veta mer om längre ner på sidan har vi kallat dessa för "Grinvargar".

Alla kopiorna är huggna av Bröderna Gustafssons Stenhuggerier AB i Stockholm som bröt graniten i Flivik söder om Västervik. De hade originalen som förebild så de är i det närmaste identiska.

Varför de sattes upp just på dessa platser och varför det blev just 29 kopior kan du läsa i vår specialartikel om just Riksdagshusens maskaroner här.

Porträtten (42 st)

Det är dessa 42 maskaroner, som är porträtt av verkliga personer, som denna artikel till stor del handlar om. De sitter om du går motsols runt det östra Riksdagshuset från nr 17 till nr 1. När du väljer en av dessa nedan så får du se en bild av maskaronen samt namnet på den person den föreställer, du kan också klicka på namnet för att få reda på mer om personen. Notera att det inte är 42 olika personer utan samma person förekommer ibland flera gånger.

Dessa maskaroner är alla ritade av arkitekten Aron Johansson, modellerade (i gips eller lera) av bildhuggaren Gustaf Fredrik Norling och huggna i granit på Bröderna Gustafssons Stenhuggerier AB i Stockholm (graniten i dessa maskaroner kommer från deras stenbrott i Flivik söder om Västervik). Är det så att du inte tycker att alla porträtten är helt identiska med personens verkliga utseende så finns det en förklaring även för det, du kan läsa om det och mycket annat om maskaronerna och porträtten i vår specialartikel (se nedan)

Nedan finns en skiss av Riksdagshusen (ÖR = Östra Riksdagshuset, VR = Västra Riksdagshuset) med alla maskaronerna utmarkerade. För att se den maskaron en specifik siffra representerar väljs motsvarande siffra i väljaren under laybilden.

Specialartikel

Läs specialartikteln om riksdagshusens maskaroner och porträtt här
Vi har skrivit en specialartikel bara om riksdagshusens maskaroner och porträtt som berättar mer utförligt om de underliga skulpturerna. Klicka på symbolen ovan eller välj länken till artikeln här.

 

Bild maskaronernas placering på det Östra Riksdagshuset

 

 Test