Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Svartbrödraklostrets markeringar i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Svartbrödraklostrets markeringar

Information om Svartbrödraklostrets markeringar

Tyska Stallplan 1
GPS: 59.323185, 18.072649

Vid utgrävningar vid Tyska Stallplan och södra delen av Prästgatan på 1930-talet hittades rester av murar och underjordiska gångar, det är dessa som är markerade i stenläggningen på platsen idag

På den vänstra delen av bilden ovan finns en blå markering som visar en av de underjordiska gångarna under det gamla Svartbrödraklostret. Ställ dig framför huset vid Prästgatan 78 (huset där Carl Larsson föddes) så ser du markering som på bilden ovan.

De underjordiska gångarna förband olika byggnader i klosterkomplexet med varandra, man vet ej vilka byggnader det var i detta fallet. Kanske var det en gång som gick till klosterkyrkan som man vet låg i den norra delen av klosterområdet. Själva gångarna är igenfyllda numera.

På den högra bilden ovan finns en röd markering som visas var några av murarna som omgav det gamla Svartbrödraklostret fanns. Ställ dig vid statyn (Yngling som bestiger häst) och titta sydöst över Tyska Stallplan så ser du markeringen som på bilden ovan.

Det finns ytterligare några diagonala markeringar längre österut på Tyska Stallplan som vi inte tagit med på bilden ovan p.g.a. platsbrist. Alla dessa markeringar avser murar. Det är sannolikt inte så att klostret hade flera murar, det troliga är nog att de många markeringarna i Tyska Stallplan visar även byggnader som låg i anslutning till muren och väggarna på dessa byggnader var mycket tjocka. Det går m.a.o. inte att särskilja muren från de tjocka väggarna.Test