Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Kungens tunnel i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Kungens tunnel

Information om Kungens tunnel

Slottskajen 1
GPS: 59.327602, 18.070804

Kungens tunnel är en tunnel som kung Karl IX lät bygga på 1660-talet när han vill ta sig ut ur slottet osedd, antingen till det Kungliga stallet på Helgeandsholmen eller till någon annan plats i staden.

Tunnel börjar till vänster om entrén inne på museet Tre Kronor och går under Slottskajen för att mynna ut under första brospannen i Norrbro, se bilden ovan. När tunnel byggdes fanns inte Norrbro på den här platsen så då var det själva strandkanten den mynnade ut vid. Över dagens Stallkanal fanns sedan en träbro som mynnade ut i en ny tunnel på andra sidan som kom ut i dåvarande Kungliga stallet. På det viset kunde kungen ta sig osedd från slottet till stallet.

Det var dock inte alltid kung Karl XI ville till stallet utan ut i landet förklädd till en vanlig medborgare iförd en grå kappa, han kallades därför ibland Gråkappan. Berättelserna om Gråkappan handlar om att kungen färdades i såväl Stockholm som runt om i landet för att själv se hur adeln behandlade bönder och andra människor. När han såg stora orätter ställde han dessa till rätta när han kom tillbaka till slottet och kunde agera som kung igen. Är det sant eller inte? Det vet man inte men det finns så många historier om Gråkappan att det är som man säger "Ingen rök utan eld".

Kung Karl XI:s tunnel finns bevarad än idag och syns på bilden ovan, vi har även lagt in en förstoring i den nedre vänstra kanten som visa trädörrens som idag finns där tunneln mynnar ut under Norrbro. Du ser den bäst från Strömparterren där vi på redaktionen tog ovan bild år 2016.Test