Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Helvetet i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Helvetet

Information om Helvetet

Prästgatan 3
GPS: 59.325949, 18.069034

Helvetet var och är fortfarande en plats i Gamla Stan som du kan besöka.

Den delen av Prästgatan som ligger norr om Storkyrkobrinken kallades fram till 1885 för Helvetet eller Helvetesgränd. Namnet kom från det område som låg nordväst om Storkyrkan och hette Helvetet. Förr i tiden ansågs den delen som låg norr om kyrkan vara ett vanhelgat vilorum för de döda och kallades därför Helvetet.

För att ytterligare understryka Helvetet så var det också här i den s.k. Bödelstugan som stadens Bödel bodde fram till 1550-talet. Hans hus finns inte längre kvar då det revs tillsammans med ett flertal andra småhus vid denna tid för att ge plats åt nya större och modernare hus. Bödeln var vanligen en dödsdömd person som fick leva mot att han agerade bödel. Han fick normalt också stadens märke inbränt och båda öronen avskurna för att inte kunna smita från sina uppgifter.

Vågar du gå in i Helvetet?Test