Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

En Makalös Figur i Gamla Stan i Stockholm

Bild på En Makalös Figur

Information om En Makalös Figur

Slottsbacken 6
GPS: 59.326058, 18.073272

Ja, man kan nog kalla figuren som sitter inmurad i gårdsmuren på Myntkabinettet för en makalös figur. Den kom sannolikt från palatset som kallades Makalös och som låg ungefär på platsen för nuvarande Karl XII:s torg på Norrmalm.

Det är inte många som ser figuren, det är ännu färre som vet vad den föreställer och i stort sätt inga alls som vet något om den. Myntkabinettet kände in till dess ursprung när vi frågade (hösten 2015), Riksarkivet visste inte heller (hösten 2015), några erkända Gamla Stan vetare hade inte heller någon aning (våren 2016) så det gjorde att vi på redaktionen bara måste få veta. Vi sökte och sökte och sökte och sedan kontaktade vi Stadsmuseets faktarum1 och efter en lång tids sökande fick vi ett svar.

Så här har det troligen gått till att figuren sitter där den sitter.

I början av 1630-talet började riksmarsken Jakob Pontusson De la Gardie påbörja bygget av palatset Makalös under ledning av arkitekten Hans Jacob Kristler, det skulle bli det i särklass ståtligaste och mest imponerande privatpalatset i Stockholm. Det var rikt utsmyckat på utsidan och ännu mer på insidan. Jacob Pontussons De la Gardie sålde dock palatset redan i september år 1649 till drottning Kristina för en summa motsvarande drygt 600 miljoner kronor i dagens penningvärde (Jakob och hans fru Ebba bodde vid denna tid i huvudsak på familjens egendom Jakobsdal och vistades ytterst sällan i Stockholm).

Drottning Kristina gav palatset till sin mor, änkedrottningen Maria Eleonora, att bo i efter att hon återvänt till Sverige2. Palatset kom senare att användas som sädesmagasin, arsenal, Livrustkammarens förråd för att år 1793 byggas om till teater, Nya Dramatiska Teatern. Det var under en teaterföreställning den 24:e november år 1825 som palatset brann ner till grunden.

I samband med branden passade ett antal personer på att ta till vara skulpturer och andra dekorationer som klarade sig helt eller delvis oskadda, denna figuren är med största sannolikhet en av dessa. På bilden ovan visas en av de "Romaner" (skulpturer föreställande krigare i romersk rustning) som stod på palatset nedre taklist, bilden kommer från modellen av palatset som gjordes av Harald Åkerlund år 1939. Dessa romaner hade varierande utseende men likheten mellan de från modellen av palatset och den inmurade figuren i Myntkabinettets gårdsmur är tydlig.

De skulpturer och dekorationer som togs till vara av privatpersoner murades ofta in i privathus mm som dekorationer, merparten hamnade dock på museer runt om i landet. Den här figuren togs sannolikt om hand av en person som hade någon koppling till Skomakarämbetet. De hade år 1780 köpt huset som Myntkabinettet ligger i idag på auktion och år 1805 påbörjat en renovering. Kanske var det en skomakare som skänkte figuren till Skomakarämbetet eller någon helt annan person som kanske sålde den till Skomakarämbetet, vi vet inte men på något sätt kom den i Skomakarämbetets ägo och murades in i gårdsmuren där den sitter än idag. Troligen skedde detta samma år som palatset Makalös brann ner (1825) eller något av de närmaste efterföljande åren.

Figuren är en s.k. Roman, d.v.s. en krigare iförd en romersk rustning, liknande de som bl.a. förekommer på regalskeppet Vasa. Den är sannolikt från åren 1625-1630 och stod ursprungligen som en dekoration i fasaden på palatset Makalös i Stockholm. Den murades troligen in i gårdsmuren åren 1825-1830 av Skomakarämbetet som då ägde huset och var avsedd som en dekoration. Det som syns på var sin sida om krigaren är sannolikt rester av s.k. friser och kommer också från palatset Makalös, tyvärr är de i så dåligt skick att det är svårt att identifiera dem med exakt.

Konstnären som gjorde figuren och friserna var sannolikt Diedrich Blum, det var han som skulpterade de flesta figurerna, friserna trofeerna mm på palatset.

Så nu vet du en av alla hemligheter i Gamla Stan, det finns många fler att läsa om här på webbplatsen.Test