Öppna stäng menyn
En bild på ett stort hus
En bild på ett hus
En bild en telefon mm
En bild en karta

Årtalet i slottsfasaden i Gamla Stan i Stockholm

Bild på Årtalet i slottsfasaden

Information om Årtalet i slottsfasaden

Slottsbacken 1
GPS: 59.32608, 18.071351

Årtalet, 1708, som är inristat i det Kungliga slottets fasad i hörnet mot Storkyrkan på Slottsbacken är det få som känner till och ännu färre som vet vad det betyder. Vi kommer dock att berätta denna hemlighet för dig, lova att inte berätta den för någon annan.

På bilden ovan ser du att årtalet är inristat precis där den södra fasaden tar slut och där den sydvästra flygeln börjar, det sitter i ögonhöjd och idag har siffran 1 i årtalet försvunnit p.g.a. att stenen där den satt har lossat. Siffrorna 708 finns än så länge kvar.

I början av 1700-talet, troligen runt år 1705, påbörjades bygget av det nya Kungliga slottet p.g.a. att merparten av det gamla slottet, Tre Kronor, förstördes i den stora slottsbranden 7:e maj år 1697. Arkitekten Nicodemus Tessin hade redan fått uppdraget av kung Karl XI att bygga om det gamla slottet och år 1694 stod den norra längan klar och det var också den som klarade sig bäst i branden. Det var utifrån den som det nya slottet planerades och byggdes efter beslut av kung Karl XII..

Bygget började med murandet av längornas väggarna/murar i den s.k. fyrkanten. Fyrkanten är den rektangulära mittpartiet av det Kungliga slottet. Längorna murades efter en horisontal linje vilket innebar att man började med de lägst liggande delarna, den östra längan m.a.o. Därefter kom den södra längan och sist den västra längan (den norra fanns ju redan). År 1708 hade man kommit exakt så högt som inristningen på fasaden i hörnet mot Storkyrkan visar.

Här kom arbetet på slottet att avstanna från år 1709 efter den stora förlusten i slaget mot Ryssland vid Poltava. Det fanns inga pengar att fortsätta bygget av slottet och arbetet fortsatte i snigelfart. År 1712 stod allt nästan helt stilla med undantag av lite smidesarbeten. Det var först år 1723 efter freden som slottsbygget återupptas med full fart och detta med hjälp av en extra skatt, den s.k. Slottbyggnadshjälpen.

Står du vid det inristade årtalet kan du tänka dig slottsbygget som det kom att stå i ca 15 år utan att någonting hände. En mur som gick upp till märket och innanför fanns några innerväggar uppmurade till samma höjd, det såg mer ut som en ruin än en byggnadsplats. Nu vet du allt om årtalet 1708 som är inristat i slottsfasaden.Test